Vyhledat

Poriadok koledy vo farnosti Spišský Štvrtok v roku 2017

26. 12 utorok 15:00 hod. Bytovky na Potočnej ulici 15:00 hod. Obr. Mieru (od škôlky), Školská, Námestie Slobody (Rínok), Krátka, ČSĽA 15:00 hod. Družstevná, Zelená, Lúčna, Cintorínska 27. 12 streda 10:00 hod. Vysoká ulica 15:00 hod. Záhradná, Jarná, Partizánska, Javorová 28. 12 štvrtok 10:00 hod. Potočná ulica, Obrancov Mieru – Rómovia 15:00 hod. Poľná, Majerická, Sadová 29. 12 piatok 10:00 hod. Mlynská ulica a okolie – nové domy 15:00 hod. Osloboditeľov, Nová, Ku Kremni, Alejová 1. 1. 2018 Pondelok Bukovinka: 15:00 hod. Mečedeľovce: 15:00 hod. Dl. Stráže - 26.12. po skončení sv. omše. 27.12. po skončení sv. omše. Dravce - 26.12

Vianočné zvyky a tradície

Pre udržanie zvykov a tradícií Folklórna skupina ŠTVRTOČAN bude spievať koledy – vždy pred sv. omšou: 24.12. 2017 o 23.15 hod. 25.12.2017 o 10.30 hod. 26.12.2017 o 10.30 hod. Detská folklórna skupina NEZÁBUDKA – chlapci, budú obchádzať príbytky Betlehemskou hrou 24.12.2017 od 19.30 hod. do 22.30 hod. Kto má záujem nech sa zahlási p. uč. Valike Lesičkovej. A 25.12. 2017 – vystúpia Betlehemci v Levoči o 17.00 hod. pri Živom Betleheme na Nádvorí minoritov na Košickej ulici. Srdečne Vás pozývame.

Mikuláš v Dlhých Strážach

V nedeľu 10. decembra pri popoludňajšej pobožnosti v kostole sv. Juraja, zavítal do Dlhých Stráží Mikuláš. Deti mali veľkú radosť z návštevy vzácneho hosťa a sladkého potešenia, ktoré im priniesol. Privítali a potešili Mikuláša peknými pesničkami, básničkami i modlitbičkami. Za prípravu, organizáciu a priebeh milej slávnosti patrí poďakovanie obci Dlhé Stráže zastúpenej p. Starostkou, členom farskej pastoračnej rady, deťom a všetkým zúčastneným veriacim.

Výsledky volieb pastoračnej rady vo farnosti Spišský Štvrtok

Dňa 3. decembra 2017 sa v našej farnosti konali voľby do Farskej pastoračnej rady. Zvolených bolo 8 členov a 4 boli menovaní farským administrátorom. Menovaní farským administrátorom: Fedorová Eva – Spišský Štvrtok Jankurová Janka – Dravce Bendžalová Alžbeta – Dlhé Stráže Kuruc Jozef – Bukovinka Zvolení: Knapiková Darina – Spišský Štvrtok Bajtošová Natália – Spišský Štvrtok Bednárová Jarmila – Dravce Tomečko Jozef – Dravce Kováčová Anna – Dlhé Stráže Lojková Andrea – Dlhé Stráže Pagáč Jozef – Bukovinka Pľutová Helena - Bukovinka V Bukovinke bola zvolená p. Pľutová Magdaléna, ktorá voľbu neprijala. Na jej miesto postúpila teda ďalšia v poradí počtu hlasov zvolená osoba. Úradní: P. Róbert Gajd
ADRESA

Farský úrad a kláštor minoritov Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel.  +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

stvrtok@klastor.minoriti.sk

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk