Vyhledat

Do pozornosti snúbencom...

Snúbencom, ktorí tento rok hodlajú uzavrieť sviatosť manželstva v našej farnosti, dávame do pozornosti možnosť predmanželskej prípravy. hkrsr.sk

Deti ohlasovali Dobrú novinu

Tak ako po minulé roky aj tento rok koledníci našej farnosti oznamovali Dobrú novinu. V našej obci sme mali možnosť vidieť na Druhý sviatok vianočný deti, ktoré spolu so svojimi animátormi vyšli do ulíc, aby sa podelili o vianočnú radosť. Malí poslovia najkrajšej vianočnej zvesti navštevovali naše príbytky a tak oznamovali svojim spevom novinu o narodení Spasiteľa. Tento rok sa prihlásilo 11 detí, ktoré sme rozdelili do dvoch skupiniek. Navštívili sme 36 rodín a štyri hodiny obety našich detí priniesli ovocie. V rámci koledovania Dobrá Novina sa vo farnosti Spišský Štvrtok vyzbieralo: 863,- Eur. V Sp. Štvrtku: 678,-Eur a v Dlhých Strážach: 185,-Eur. Pán Boh zaplať štedrým darcom! Koledníci

Diecézna škola viery

Dekanát: Levoča Prednášky: Minoritský kostol Ducha Svätého v Levoči (pri Košickej bráne). Začneme vo štvrtok 20. septembra 2018 o 16.00 hodine sv. omšou a hneď potom bude prednáška o krste. Termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019. List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry! Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikl
ADRESA

Farský úrad a kláštor minoritov Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel.  +421 53 4598 400

spissky_stvrtok@kapitula.sk

stvrtok@klastor.minoriti.sk

Spišský štvrtok

Dravce

Dlhé stráže

Bukovinka

O NÁS
NAPÍŠTE NÁM
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2017  Farnosť  Spišský Štvrtok.  Created by Booyah.sk