top of page
  • br. Jozef

Deti ohlasovali Dobrú novinu


Tak ako po minulé roky aj tento rok koledníci našej farnosti oznamovali Dobrú novinu. V našej obci sme mali možnosť vidieť na Druhý sviatok vianočný deti, ktoré spolu so svojimi animátormi vyšli do ulíc, aby sa podelili o vianočnú radosť. Malí poslovia najkrajšej vianočnej zvesti navštevovali naše príbytky a tak oznamovali svojim spevom novinu o narodení Spasiteľa. Tento rok sa prihlásilo 11 detí, ktoré sme rozdelili do dvoch skupiniek. Navštívili sme 36 rodín a štyri hodiny obety našich detí priniesli ovocie.

V rámci koledovania Dobrá Novina sa vo farnosti Spišský Štvrtok vyzbieralo: 863,- Eur. V Sp. Štvrtku: 678,-Eur a v Dlhých Strážach: 185,-Eur. Pán Boh zaplať štedrým darcom! Koledníci navštívili 36 domácností. Poďakovanie patrí všetkým deťom – koledníkom a ich animátorom, ktorí spoločne pripravili program, darovali svoj čas a sily v príprave i v samotnom koledovaní.


101 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page