top of page
  • P. Tomáš M. Vlček

Eucharistický deň


Tohtoročná celodenná poklona v kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku pripadla na stredu. Čas od 9:00 do 18:00 sme vyplnili súkromnou i spoločnou modlitbou. Ráno sme sa spoločne pomodlili ranné chvály s posvätným čítaním, napoludnie modlitbu cez deň a poslednú hodinu sme sa modlili posvätný ruženec popretkávaný zamysleniami z encykliky Jána Pavla II. Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije s Eucharistie. Počas celej adorácie bola možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, čo mnohí farníci aj využili.


46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page