top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 17. - 23. januára

Začiatkom budúceho týždňa si v Cirkvi pripomíname postavu sv. Antona, pustovníka. Tento Egypťan, ktorý zanechal svoj majetok chudobným a odišiel žiť na púšť, bol vzorom pustovníkov, ktorí kedysi slúžili aj veriacim v Dravciach (1288-1555). Okrem duchovnej služby sa draveckí mnísi venovali aj liečeniu chorých a pomáhali pútnikom na ceste do španielskej Compostely. Nezabudnime na nich pamätať vo vďačnej modlitbe.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 17. januára - Sv. Antona, opáta, spomienka

Piatok 21. januára - Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 23. januára - 3. nedeľa v cezročnom období


NOVÉ PANDEMICKÉ OPATRENIA

Podľa najnovšej vyhlášky sa bohoslužby so spevom radia medzi stredne rizikové hromadné podujatia. Môže na nich byť v režime OP až 100 osôb. Napriek tomu mimoriadne nedeľné bohoslužby v Dlhých Strážach a v Spišskom Štvrtku zatiaľ nebudeme rušiť, aby sa počet veriacich na nedeľných omšiach primerane rozložil.


VÝROČNÁ CELODENNÁ ADORÁCIA

Budúcu nedeľu, 23. januára, je v Dlhých Strážach deň výročnej eucharistickej poklony. Adorácia sa začne po rannej sv. omši a ukončíme ju pred druhou sv. omšou, ktorá bude popoludní o 16.00 hod. Pozývame každú rodinu nájsť si čas pre spoločné stíšenie v modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou. Taktiež prosíme ružencové spoločenstvo o zabezpečenie služieb, aby sviatosť nebola ani chvíľu nestrážená.


NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova. Na našej internetovej stránke nájdete pobožnosť, pri ktorej si v tento deň môžete vo svojich rodinách uctiť Sväté písmo.


MODLITBA ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel v našich modlitbách a budeme ho vkladať aj do prosieb pri sv. omši.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Na budúcu nedeľu bude v Spišskom Štvrtku pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Zvonček v Dravciach bude určený na obnovu oltára.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: z pohrebu Márie Petrovičovej obetovala rodina na kostol 200 eur, rodina Zacherová obetovala na kaplnku 50 eur, bohuznáma osoba 20 eur, veriaci z Bratislavy (farnosť Teplická) 583 eur, ďalší dobrodinci poslali milodary na transparentný účet. Pán Boh zaplať.


BUKOVINKA

Milodary: pani Andrea Grendelová obetovala na nový zvon 100 eur, rodina Michala Glodžáka obetovala z krstu 70 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: rodina Ľuba Faltina venovala na kostol 50 eur, z krstu Amálie Kuchárovej venovali na kostol 50 eur, z krstu Eugena Faltina 50 eur. Pán Boh zaplať.

Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 23. JANUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš

11.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

14.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková

11.00 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Zelená: Júlia Slaninová, Mária Lačná, Irena Stašová, Mária Bajtošová, Janka Poláková, Marta Zavadová


DRAVCE

Škovirová Anna, Valenčíková Mária, Vasková Mária, Novotná Daniela


DLHÉ STRÁŽE

Jurčíková Mária, Jurčíková Zdenka, Gibalová Mária


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 17. januára

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky, kláštora a na ich úmysel

Utorok 18. januára

18.00 hod. + Anton, Alžbeta, Mária, Martin, st. rodičia a + z rodiny

Streda 19. januára

06.30 hod. + Helena, Anna, Katarína, Mária, Štefan, Pavol Šurcoví

Štvrtok 20. januára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Kristína Zacherová (výročná)

Piatok 21. januára

18.00 hod. + Katarína a Jozef Greš, Pavlína a Ján Lesičko

Sobota 22. januára - kostol

18.00 hod. + Marcela Ondirková

Nedeľa 23. januára

08.00 hod. + st. rodičia Kežmarskí a Oravcoví

11.00 hod. + Pavol Rákoci

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 18. januára

17.00 hod. + Blažka Dravecká

Piatok 21. januára

17.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 23. januára

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Dvorčáka


BUKOVINKA

Streda 19. januára

17.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 23. januára

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17. januára

17.00 hod. + brat Ján Siska

Štvrtok 20. januára

17.00. hod. Poď. za 70 rokov života Jozefa a prosba o zdravie a B. pož.

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 23. januára

08.15 hod. Za ZBP reh. sestry Martiny Novotnej (70. jub.)

Celodenná eucharistická adorácia

16.00 hod. + František


177 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page