top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 11. - 17. júla

V polovici júla si opäť pripomíname Ježišovu matku Máriu. Mnohí z nás sa utiekajú pod jej ochranu zvláštnym zasvätením v škapuliarskom hnutí. Obnovme z príležitosti jej sviatku svoje putá s Božou rodinou, aby sme sa mohli naďalej spoliehať na pomoc a ochranu zhora.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 11. júla - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok 15. júla - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Sobota 16. júla - Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 17. júla - 16. nedeľa cez rok


VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

V sobotu je spomienka na Karmelskú Pannu Máriu. Pozývame vás na večeradlo, ktoré bude v dome nádeje o 17.00 hod. Pobožnosť pripraví ruža pani Ľudmily Lučivjanskej. Pripomíname, že členovia škapuliarskeho bratstva môžu v tento deň získať úplné odpustky.


CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin je v našich kostoloch charitná zbierka školských pomôcok. Do krabíc, ktoré sú v kostole, môžete priniesť nové alebo zánovné zošity, peračníky, písacie či maľovacie potreby, alebo i školské tašky. Zbierkou podporíme školy v našej farnosti.


POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Jednotlivci aj manželské páry z našej farnosti sa môžu prihlásiť u p. Jozefa. Poplatok za ubytovanie a stravu bude 80 eur. Témou duchovných cvičení je "Čas na nový život".


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. V sakristii si môžete zakúpiť sviečky a hrnčeky a aj tým podporíte toto dielo. Ďakujeme.

DRAVCE

Na budúcu nedeľu je zvonček určený na obnovu oltára. Pán Boh zaplať.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Richard Podolinský a Laura Grešová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Matúš Hradiský a Timea Jančár, ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Tomáš Mirga a Natálie Blašková, ohlasujú sa dnes po druhý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 17. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová

11.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Monika Ščuková, Júlia Ščuková, Marcela Ščuková, Anna Mirgová, Denisa Mirgová, Olina Janecká


DRAVCE

Kurucová Monika, Špenerová Alžbeta, Zumerová Mária, Zumerová Radoslava


DLHÉ STRÁŽE

Miriam Lojková, Mária Šarišská, Sylvia Kavuličková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 11. júla

06.30 hod. Za bohuznáme rodiny

Utorok 12. júla

18.00 hod. + z rod. Švirlochovej a Lapšanskej

Streda 13. júla

06.30 hod. za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Štvrtok 14. júla

18.00 hod. + Helena a Švagor Štefan

Piatok 15. júla

18.00 hod. + Milan

Sobota 16. júla Dom nádeje

17.00 hod. Pobožnosť večeradla

18.00 hod. + Jakub Kežmarský a za + starých rodičov

Nedeľa 17. júla

08.00 hod. + Jozef Majcher, výročná

11.00 hod. za ZBP pre rod. Grešovú


DRAVCE

Utorok 12. júla

19.00 hod. + Štefan

Piatok 15. júla

19.00 hod. + Viktória Vodžáková

Nedeľa 17. júla

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (70 rokov života)


BUKOVINKA

Streda 13. júla

19.00 hod. za zdravie pre Petra s rodinou

Nedeľa 17. júla

09.30 hod. + rodičia Katarína a Michal Kašper


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 11. júla

19.00 hod. za + Jozefa a Annu a za ich rodinu

Štvrtok 14. júla

19.00 hod. za + Jána a Katarínu a za ich rodinu

Nedeľa 17. júla

08.15 hod. Pro Populo

136 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page