top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 12. fabruára

Prežívame týždeň, v ktorom sa modlime za chorých a trpiacich. V kostoloch budeme vysluhovať aj sviatosť pomazania. Ďakujeme bratom a sestrám, ktorí v utrpení a často i v samote slúžia Pánu Ježišovi a vyprosujú pre našu farnosť požehnanie a milosti v miere, ktorú pozná len dobrý Boh.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 6. februára - Sv. Petra Baptistu a spol., mučeníkov, spomienka

Utorok 7. februára - Sv. Kolety z Corbie, panny, spomienka

Piatok 10. februára - Sv. Školastiky, panny, spomienka

Sobota 11. februára - Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 12. februára - 6. nedeľa cez rok


RUŽENCOVÁ POBOŽNOSŤ

Dnes je prvá nedeľa, popoludní o 14.00 hod. bude v kostole mariánska pobožnosť spojená s výmenou ružencových kartičiek.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Vo štvrtok po sv. omši žienky pozývajú na fašiangové posedenie v dolnej sálke na fare.


PRVÉ SV: PRIJÍMANIE

V sobotu o 14.00 hod. bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo Spišského Štvrtku.


POMAZANIE CHORÝCH V KOSTOLOCH

V sobotu je Svetový deň chorých. Z tejto príležitosti budeme už počas týždňa v kostoloch vysluhovať sviatosť pomazania chorých podľa nasledujúceho harmonogramu:


BUKOVINKA: v stredu 8. februára pri večernej sv. omši.

DRAVCE: piatok 10. februára pri večernej sv. omši.

Dl. STRÁŽE: sobota 11. februára pri sv. omši o 8.15 hod.

SP. ŠTVRTOK: sobota 11. februára pri sv. omši o 18.00 hod. v Dome nádeje.


Túto sviatosť môže prijať každý vážne chorý alebo starší človek. Nemá sa prijímať v ťažkom hriechu. Vyslúženie sviatosti sa môže zopakovať, ak sme uzdraveli a znovu ochoreli, alebo ak sa náš zdravotný stav opäť zhoršil.


VEČERADLO

V sobotu večer o 17.00 hod. sa budeme v dome nádeje modliť večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Márie Lučivjanskej.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 200 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Z krstu Stely Anny Buxárovej obetovali rodičia na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 12. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Martina Surová, Lenka Bajtošová, Andrea Mirgová, Jarmila Mirgová, Anna Slaninová, Anna Oravcová, Ružena Pechová


DRAVCE

Špenerová Dagmar, Garčárová Marianna, Korbová Alena


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 6. februára - ráno sv. omša nebude

14.00 hod. Dom nádeje + Mária Kežmarská

Utorok 7. februára

18.00 hod. Za zdravie Márie

Streda 8. februára

18.00 hod. Za ZBP pre rodinu Jozefa Greša

Štvrtok 9. februára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Dávid Bajtoš, výročná

Piatok 10. februára

18.00 hod. + manžel Vladimír a rodičia Toporceroví a Pollákoví

Sobota 11. februára - Dom nádeje

18.00 hod. + Štefan Slebodník

Nedeľa 12. februára

08.00 hod. + manžel, syn, rodičia a za ZBP pre celú rodinu Semkovú

11.00 hod. + Milan Novotný


DRAVCE

Utorok 7. februára

17.00 hod. + Anna a Ondrej Bartoš

Piatok 10. februára

17.00 hod. + Jozef, Ján a Anna

Nedeľa 12. februára

09.30 hod. Pro populo


BUKOVINKA

Streda 8. februára

17.00 hod. Za ZBP pre Helenu Pitorákovú

Nedeľa 12. februára

09.30 hod. + Agnesa, Helena, Ondrej


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 6. februára

17.00 hod. Za ZBP pre Máriu (80. jubileum)

Štvrtok 9. februára

17.00 hod. + Mária a Ján, syn Ján, vnuci Ján a Lukáš

Po sv. omši adorácia

Sobota 11. februára

08.15 hod. Za ZBP pre Máriu Tomečkovú a jej rodinu

Nedeľa 12. februára

08.15 hod. Za ZBP pre Martina (60. jubileum)

199 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page