top of page
  • br. Jozef

Vianočný týždeň v našej farnosti

Dočkali sme sa Vianoc. Tešíme sa Božej blízkosti i zo stretnutí so svojimi rodinami a priateľmi. Pokúsme sa prežiť tieto dni zbožne, zahľadení do Dieťaťa Ježiša. Nech sú plné Božieho pokoja, lásky a pravej kresťanskej štedrosti!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 26. decembra - Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Utorok 27. decembra - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda 28. decembra - Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok 30. decembra - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Nedeľa 1. januára - Panny Márie Bohorodičky, slávnosť


DOBRÁ NOVINA

V pondelok budú deti v Spišskom Štvrtku od 09.00 hod. navštevovať domácnosti s koledníckou akciou Dobrá novina. Peniaze, ktoré vyzbierajú, putujú do Afriky na podporu misijných diel.


VIANOČNÝ KONCERT

V pondelok popoludní pozývame všetkých na vianočný koncert do Kostola sv. Juraja v Dlhých Strážach. O 14.00 hod. tam vystúpi s programom vianočnej hudby p. Michal Smetanka.


POŽEHNANIE VÍNA

V utorok, v deň sviatku sv. Jána evanjelistu, budeme podľa starej tradície Cirkvi pri sv. omšiach požehnávať víno, ktoré si prinesiete.


POŽEHNANIE OLTÁRA V DRAVCIACH

V piatok, na Sviatok sv. rodiny, požehnáme obnovený bočný oltár Zvestovania Panny Márie v Dravciach. Oltár slávnostne požehná p. Lucián Bogucki, provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku.


SILVESTROVSKÝ PROGRAM V DLHÝCH STRÁŽACH

V sobotu bude o 09.00 hod. v Kostole sv. Juraja ďakovná bohoslužba, pri ktorej odznie i záverečná správa o duchovnom a ekonomickom stave našej farnosti. Po sv. omši bude zabíjačka a verejný program až do neskorého večera. Srdečne pozývame.


POŽEHNANIE DOMOV

Požehnanie domov sa v tomto roku v našej farnosti nebude robiť organizovane. Na sviatok Troch kráľov posvätíme v kostoloch vodu, kriedu a tymian, ktoré si spolu s modlitbou požehnania zoberiete do svojich domácností. Rodiny, ktoré chcú medzi seba pozvať kňaza, aby sa s nimi pomodlil, nech oslovia duchovných otcov a individuálne sa s nimi dohodnú na deň a čas stretnutia. Ak chcete na prelome kalendárneho roka poďakovať drobným milodarom rehoľníkom, kostolníkom, organistom či miništrantom za ich celoročnú službu, môžete svoj milodar vložiť do pokladničiek, ktoré budú počas sviatkov v každom z našich kostolov.


PÚŤ DO SV. ZEME

Mnohí ste sa už prihlásili na púť do Svätej zeme. Túto možnosť máte ešte do 6. januára. Voľné miesta stále sú. K prihláseniu je nutné zapísať aj číslo cestovného pasu. Ak ste nám ho ešte neposkytli, prosíme, aby ste to čím skôr urobili.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky v minulom týždni spolu 1 100 eur, Anna Bajtošová venovala 100 eur, Mária Holujová 50 eur, klub seniorov zo Spišského Štvrtku 100 eur. Minulý týždeň bola i zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Vyzbieralo sa 940 eur. Veriaci z farnosti Svit vyzbierali počas ľudových misií na obnovu našej kaplnky 3 400 eur. Ďakujeme i za všetky milodary poukázané nám prostredníctvom transparentného účtu.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu oltára. Vyzbieralo sa 447 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Sviatok sv. Štefana 26. decembra

08.00 hod. Timea Jurčová, Tobias Kuda

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára

08.00 hod. Ema Bajtošová, Miška Švedová

11.00 hod. Mária Bajtošová, Radanka Oravcová


DLHÉ STRÁŽE

Sviatok sv. Štefana 26. decembra

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Lenka Gibalová

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára

08.15 hod. Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Emília Hricová, Eva Slebodníková, Anna Dunčková, Alena Gaborčíková, Helena Toporcerová, Perla Toporcerová, Slávka Šarišská


DRAVCE

Šupolová Dobroslava, Korheľová Mária, Koršalová Alžbeta, Koršalová Renáta


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 26. decembra

08.00 hod. + Jozef Staš

Utorok 27. decembra

18.00 hod. Za rodinu Bajtošovú

Streda 28. decembra

18.00 hod. + Jozef Mirga a rodičia a súrodencia a + z rod. Gáborovej

Štvrtok 29. decembra

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Anna a Ján Bizub

Piatok 30. decembra

18.00 hod. + Marcela Ondirková a rodičia Ondirkoví a Skaloví

Sobota 31. decembra - S ďakovnou pobožnosťou

15.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 1. januára

08.00 hod. + Helena Šurcová

11.00 hod. Poď. za prežité roky a za ZBP a ochr. Panny Márie pre deti s rodinami


DRAVCE

Pondelok 26. decembra

09.30 hod. + Štefan Tomečko

Utorok 27. decembra

17.00 hod. Za dobrodincov, ktorí prispeli na obnovu oltára

Piatok 30. decembra

17.00 hod. + Anna Brejová; + Jozef Breja. (výročná)

Sobota 31. decembra - S ďakovnou pobožnosťou

09.30 hod. Poďakovanie za milosti v uplynulom roku

Nedeľa 1. januára

09.30 hod. + Štefan Petrovič a ostatní + z rodiny


BUKOVINKA

Pondelok 26. decembra

09.30 hod. + Štefan

Streda 28. decembra

17.00 hod. + Mária a Ľudovít Pitorák

Sobota 31. decembra - S ďakovnou pobožnosťou

09.30 hod. + Agnesa Lorková (výročie)

Nedeľa 1. januára

09.30 hod. + Matilda a Ján


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 26. decembra

08.15 hod. Za všetkých Štefanov z našich rodín

Štvrtok 29. decembra

17.00 hod. + z rod. Slaninovej

Sobota 31. decembra - S ďakovnou pobožnosťou

09.00 hod. + Ján a Katarína Šarišskí

Nedeľa 1. januára

08.15 hod. Za ZBP pre rodiny Tomečkovú, Baluchovú a Grešovú
279 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page