top of page
  • br. Jozef

Žiadosť o podporu kresťanov v Iraku

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021 zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, je možné zbierku podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!


Ctený duchovný otče, v mene Slovenskej katolíckej charity si Vás dovoľujem poprosiť o spoluprácu pri realizovaní zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú vkrajinách Blízkeho východu.


Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Charita v ročných cykloch predkladá KBS vyúčtovanie každého podporeného projektu. Pred nástupom do mojej funkcie som osobne ako dobrovoľník 6 mesiacov pomáhal v Iraku a môžem potvrdiť, že situácia vtýchto krajinách je naozaj zložitá a život kresťanov ako náboženskej menšiny je poznačený mnohými ťažkosťami.


Uvedomujem si, že aj farnosti na Slovensku aktuálne majú ťažkosti z dôvodu pandémie a téma financií vždy bola témou citlivou. Napriek náročnej situácii, ktorej v tomto období čelíme, považujem za dôležité, aby sme sa neuzatvárali výlučne do vlastných problémov, ale mysleli aj na našich bratov asestry na Blízkom východe, ktorí okrem pandémie čelia aj rôznym formám prenasledovania. Veľmi často onich hovorí Sv. Otec František, ktorý sa začiatkom marca chystá svojou osobnou návštevou povzbudiť kresťanov v Iraku, aj na miestach, kde sa realizovala pomoc zo Slovenska.


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska si Vás dovoľujem poprosiť o umiestnenie plagátov o zbierke na nástenku alebo iné vhodné miesto, kde si ho budú môcť návštevníci chrámu prečítať a v slobode sa rozhodnúť, či im ich situácia dovoľuje pomôcť našim bratom a sestrám v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku.


Viac informácii o doteraz realizovaných projektoch z predchádzajúcich zbierok je k dispozícii na utecenci.kbs.sk. Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu.


V Kristovi,


Erich Hulman

generálny sekretár

Slovenská katolícka charita
46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page