top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 4. - 10. júla

Ale letná horúčava spojená s veľkým suchom neznamená, že by mal duchovný život v farnosti nejako stagnovať. V budúcom týždni nás čaká celodenná adorácia, charitatívna zbierka školských pomôcok, púť seniorov a o chvíľu začnú aj letné tábory. Využime čas zaslúženého oddychu aj na pozbieranie svojich duchovných síl.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 5. júla - Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť (nie je to prikázaný sviatok)

Nedeľa 10. júla - 15. nedeľa cez rok


CHARITNÁ ZBIERKA

Od dnešnej nedele až do konca prázdnin bude v našich kostoloch bežať charitná zbierka školských pomôcok. Do krabíc, ktoré sú v kostole, môžete priniesť nové alebo zánovné zošity, peračníky, písacie či maľovacie potreby, alebo i školské tašky. Zbierkou podporíme školy v našej farnosti.


CELODENNÁ ADORÁCIA

Vo štvrtok 7. júla je v Dravciach a Bukovinke výročná celodenná adorácia. Poklona najsvätejšej sviatosti sa začne v Dravciach sv. omšou o 08.00 hod. a ukončená bude pobožnosťou o 15.00 hod. V Bukovinke sa poklona začne pobožnosťou o 15.00 hod. a ukončí sa sv. omšou o 19.00 hod. Prosíme o zabezpečenie služieb, aby oltárna sviatosť neostala ani na chvíľu v kostole sama.


POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Jednotlivci aj manželské páry z našej farnosti sa môžu prihlásiť u p. Jozefa. Poplatok za ubytovanie a stravu bude 80 eur. Témou duchovných cvičení je "Čas na nový život".


PÚŤ SENIOROV

V štvrtok 7. júla je na Levočskej hore púť seniorov. Klub dôchodcov objednal autobus, ktorý bude odchádzať ráno o 7.45 hod. Poplatok je 3 eurá. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani Hanky Oravcovej (0904 382 362).


HALIER SV. PETRA

Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Sv. otca. Nazbieralo sa 609,51 eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 274 eur

DRAVCE: 157,91 eur

DLHÉ STRÁŽE: 140,60 eur

BUKOVINKA: 37 eur


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známa osoba venovala na kostol 50 eur. Z pohrebu Štefana Sagulu príbuzní obetovali 60 eur. Pán Boh zaplať!

BUKOVINKA

Milodary: Štefan Pľuta obetoval na nový zvon 200 eur, Jozef Pagáč 100 eur. Pán Boh zaplať!


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Dominik Bartko a Marianna Herpáková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Richard Podolinský a Laura Grešová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

3. Matúš Hradiský a Timea Jančár, ohlasujú sa dnes po prvý raz.

4. Tomáš Mirga a Natálie Blašková, ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


ČERPANIE DOVOLENKY

Správca farnosti, p. Jozef čerpá od 6. do 29. júla dovolenku. Zastupujú ho p. Roman, a p. Samuel. V tomto období nebudeme prijímať úmysly sv. omší.


LUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 10. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Tobias Kuda, Anna Brozáková

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Lýdia Majerová, Angela Mirgová, Iveta Mirgová, Darina Ščuková, Iveta Gáborová, Mária Gáborová


DRAVCE

Matušková Dana, Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta


DLHÉ STRÁŽE

Mária Taratutová, Zuzana Kavuličová, Andrea Lojková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 4. júla

06.30 hod. + Ladislav (výročná)

Utorok 5. júla

07.00 hod. Za + manžela Miroslava a B. pož. pre rodinu

18.00 hod. Za ZBP pre manžela Cyrila

Streda 6. júla

06.30 hod. + Jozef, Mária a Ondrej

Štvrtok 7. júla

18.00 hod. + Darina Mirgová

Piatok 8. júla

18.00 hod. + Manžel a rodičia Ondrej a Katarína

Sobota 9. júla Dom nádeje

18.00 hod. + Marika Vernarská (výročná)

Nedeľa 10. júna

08.00 hod. za + rodičov

11.00 hod. + brat a teta


DRAVCE

Utorok 5. júla

19.00 hod. + Štefan Korba

Štvrtok 7. júla

08.00 hod. + Ján, Helena a Michal

15.00 hod. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, ukončenie adorácie

Nedeľa 10. júla

09.30 hod. Pro Populo

BUKOVINKA

Štvrtok 7. júla

15.00 hod. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, začiatok adorácie

19.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 10. júla

09.30 hod. + Vladimír Pitorák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 4. júla

19.00 hod. Za ZBP pre rod. Bendžalovú a Švedovú

Streda 6. júla

19.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Nedeľa 10. júla

08.15 hod. Za ZBP pre rod. Lutterové a rod. Kuchárovú


192 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page