top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 22. - 28. augusta

Aktualizováno: 21. 8. 2022

Nový týždeň otvára mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej. Cirkev ho slávi týždeň po sviatku Nanebovzatia. Tento deň je v Bukovinke odpustovou slávnosťou. Pripomína nám, že Mária veľkú moc, ktorú používa v náš prospech. Nebojme sa teda prosiť ju o veľké veci.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 22. augusta - Prebl. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Streda 24. augusta - Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok 25. augusta - Sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu, spomienka

Sobota 27. augusta - Sv. Moniky, spomienka

Nedeľa 28. augusta - 22. nedeľa cez rok


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť minulotýždňovú odpustovú slávnosť v Spišskom Štrtku i odpustovú slávnosť a posviacku zvona v Bukovinke.


CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin beží charitná zbierka školských pomôcok. Ďakujeme, že týmto spôsobom pomáhate chudobnejším rodinám v našej farnosti.


FARSKÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA

Záujemcov o duchovné cvičenia v Brehove prosíme, aby sa záväzne prihlásili do konca augusta.


ZBIERKA NA DKU

Na budúcu nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad.


DETSKÝ ČASOPIS

Aj v školskom roku 2022/2023 bude vychádzať detský katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je určený pre mladších žiakov a vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Stanislav Ščuka a Vanesa Hangurbadžová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Filip Gábor a Jaroslava Zemanová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Jozef Ondruš a Silvia Bonková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

4. Dávid Glodžák a Jana Lorková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

5. Matúš Mirga a Dominika Gabčová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

6. Štefan Pecha a Nikola Sarkoziová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

7. Tomáš Dravecký a Pavlína Dravecká, r. Pitoňáková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

8. Patrik Polák a Viktória Kurucová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.


Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Na odpustovej slávnosti sa v stánku vyzbieralo 905 eur. Ďakujeme za milodary. Obnovu kaplnky môžete podporiť aj v dnešnej zbierke po sv. omši. Podľa nových prepočtov sa cena diela má zvýšiť o takmer 9 000 eur. Stavebný ruch by sa mal opäť zintenzívniť v septembri.


DRAVCE

Rodina Škovirová obetovala na kostol 100 eur. Dnešný zvonček je určený na obnovu oltára. Ďakujeme.


DLHÉ STRÁŽE

Z krstu Noela Brandobura venovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 28. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Klára Lesičková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Zuzana Lesňaková, Katarína Petriková, Janka Jurčová, Anna Brozáková, Anna Sosková, Veronika Šefčiková


DRAVCE

Bašistová Jana, Kožíková Jana, Kožíková Janka, Krupinská Marianna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 22. augusta

06.30 hod. + Štefan Sagula

Utorok 23. augusta

18.00 hod. Za Jozefa (50. jubileum) a jeho rodinu

Streda 24. augusta

06.30 hod. Za Emíliu Stašovú (jubileum)

Štvrtok 25. augusta

18.00 hod. + František Toporcer

Piatok 26. augusta

18.00 hod. Za ZBP pre rodinu

Sobota 27. augusta - Dom nádeje

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Nedeľa 28. augusta

08.00 hod. Za manželov a ich rodinu (40. jubileum manželstva)

11.00 hod. Za + z rodiny Toporcerovej a Pavličkovej

DRAVCE

Utorok 23. augusta

19.00 hod. + Margita a Ján Koršala

Piatok 26. augusta

19.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 28. augusta

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu, (60 jubileum)


BUKOVINKA

Pondelok 22. augusta

19.00 hod. Na úmysel dobrodincov kostola

Nedeľa 28. augusta

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 22. augusta

19.00 hod. Za zdravie Alžbety a jej rodiny

Štvrtok 25. augusta

19.00 hod. + Štefan Faltin

Nedeľa 28. augusta

08.15 hod. + Mons. Daniel Faltin170 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page