top of page
  • br. Jozef

Ako sme čakali na Ježiška


Adventné obdobie bolo v našej farnosti mimoriadne intenzívne. Dnes ďakujeme Bohu za vzácny čas duchovnej obnovy, vyslovujeme tiež poďakovanie všetkým obetavým animátorom a organizátorom rôznych podujatí.

Do adventu sme vstúpili slávením farských duchovných cvičení a slávnostnou novénou o tajomstve nepoškvrneného počatia Panny Márie. V Spišskom Štvrtku nás postupne navštívilo desať kazateľov, všetko diecézni a rehoľní kňazi z blízkeho okolia. V Roku Božieho slova, ktorý na Prvú adventnú nedeľu vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska, boli hlavnými hosťami farských duchovných cvičení dvaja známi slovenskí biblisti, Prof. František Trstenský a Prof. Anton Tyrol. Pri nedeľnej sv. omši 8. decembra nám v Kostole sv. Ladislava zaspievala známa ľudová speváčka, pani Hanka Servická, ktorá sa s veriacimi podelila aj o svoje osobné svedectvo viery. Vo všetkých dedinách našej farnosti navštívil v tomto čase deti svätý Mikuláš.

V adventnom období sa nám podarilo oživiť liturgickým slávením nádherný priestor vzácnej mariánskej gotickej kaplnky. Trikrát sme v nej vo svetle sviec slávili rorátne sväté omše, pri ktorých zaznieval gregoriánsky chorál, ľudový spev i spev detského zboru. Na prvej z nich sa zúčastnili bohoslovci z neďalekého kňazského seminára v Spišskej Kapitule.

Počas celého adventu putovalo po rodinách v Spišskom Štvrtku betlehemské Jezuliatko. Každá z rodín, ktorá ho na záver sv. omše prijala, dostala od kňaza zvláštne požehnanie.

V posledných deviatich dňoch adventu prebiehali po dedinách našej farnosti dve vianočné novény. V Spišskom Štvrtku i v Dlhých Strážach putovala Svätá rodina, v Kostole sv. Ladislava sme sa modlili novénu k Pražskému Jezuliatku.

Deti sa v spoločenstve eRko pripravovali na koledovanie Dobrej noviny, mládež a dorast v Dlhých Strážach nacvičovali jasličkovú pobožnosť. Deti a mladí z Bukovinky spoločne spoločne pripravili putovanie betlehemcov.

Na záver adventného obdobia pristúpilo niekoľko stoviek veriacich k sviatosti zmierenia, ktorú tu v piatok 20. decembra vysluhovalo osemnásť kňazov.

58 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page