top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. februára

V našich spoločenstvách sa stretávame na fašiangových zábavách a posedeniach. Božie slovo v liturgii nás už ale pozýva reflektovať potrebu vnútornej obnovy. Úsilie vrátiť sa k svätosti, ku ktorej nás stvoril Boh na počiatku, v nijakom prípade nevylučuje radosť a veselosť. Práve naopak. Vnútorná obnova má človeka viesť k radosti, ktorej pôvodcom je láskavý Stvoriteľ.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 19. februára - 7. nedeľa cez rok


BIRMOVANCI

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


V dňoch 24. - 25. marca pripravujeme pre nich duchovnú obnovu. Prebiehať bude v Dravciach. Budú ju viesť animátori zo spoločenstva Maranatha. Pre birmovancov je účasť povinná. Prihlásiť sa môže aj mládež vo veku 16 - 19 rokov. Informácie poskytuje p. Samuel.


FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

Ružencové bratstvo v Dlhých Strážach pozýva na fašiangové posedenie do kultúrneho domu v nedeľu 19. februára o 14.00 hod. Pozvaní sú aj tí, ktorí sa chcú pridať do ružencového spoločenstva.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ako už viete z médií, farnosti dostali po Novom roku niekoľkonásobne vyššie zálohové platby za energie. Mesačný poplatok za plyn a elektrinu vo farskom kostole a farskej budove v súčasnosti viac ako dvojnásobne prevyšuje priemernú sumu vyzbieranú z nedeľných zvončekov. Z tohto dôvodu prispela naša rehoľná komunita zo svojich príjmov na energie za tento mesiac sumou 295 eur. Ďakujeme každému, kto sa rozhodne v týchto mesiacoch farnosť podporovať štedrejšie. Veríme, že situáciu spoločne zvládneme.

  • Z pohrebu pani Márie Kežmarskej venovali príbuzní na kostol 230 eur. Pán Boh zaplať.

  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

DRAVCE

Na budúcu nedeľu bude zvonček venovaný na obnovu kostola. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 19. FEBRUÁRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Peter Gibala, Adriana Baluchová

UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Evka Fedorová, Beata Bajtošová, Renáta Lačná, Lucia Zummerová, Iveta Kroščenová, Františka Novotná, Ruženka Pechová


DRAVCE

Labancová Eva, Nogová Ľudmila, Valenčíková Mária


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 13. februára

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov našej rehole

Utorok 14. februára

18.00 hod. + Štefan Slanina a Emília Slaninová

Streda 15. februára

18.00 hod. Za ZBP pre Martu

Štvrtok 16. februára

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. + Michal a Mária Gutoví

Piatok 17. februára

18.00 hod. + Štefan Murín

Sobota 18. februára - Dom nádeje

18.00 hod. + Ladislav Gut - výročná

Nedeľa 19. februára

08.00 hod. Za ZBP a ochranu pre rodinu Pollákovú

11.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora a na ich úmysel


DRAVCE

Utorok 14. februára

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre brata Ladislava

Piatok 17. februára

17.00 hod. + Helena a Ján Gibala

Nedeľa 19. februára

09.30 hod. + Štefan a Mária Šarišskí


BUKOVINKA

Streda 15. februára

17.00 hod. + Ján a Matilda

Nedeľa 19. februára

09.30 hod. Za dar uzdravenia pre Petra


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 13. februára

17.00 hod. + Tomáš Kopaničák a + rodičia

Štvrtok 16. februára

17.00 hod. Za ZBP pre roiny Krátke a Diabelkovú

Po sv. omši adorácia

Nedeľa 19. februára

08.15 hod. Pro Populo

139 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page