top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 18. - 24. januára

Aktualizováno: 17. 1. 2021

V minulom týždni dostali birmovanci a prvoprijímajúce deti nové domáce úlohy. S pomocou rodičov nech ďalej napredujú v kresťanskej formácii. Život okolo našich kostolov sa spomalil. Dobre využime čas odlúčenia a vytrvajme v modlitbe, ktorá v tomto ťažkom čase upevňuje krehké vzťahy. Pamätajme na chorých a na tých, ktorí im pomáhajú. Vytrvajme v dodržiavaní protipandemických opatrení, aby sme zachránili čo najviac životov. Počas nasledujúcich dní prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 20. januára - Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok 21. januára - Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 24. januára - Tretia nedeľa v období cez rok


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

O sv. spoveď môžete požiadať po telefonickom dohovore s kňazom:

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 389 978

p. Roman Gažúr sa počas zákazu vychádzania zdržuje v Útulku sv. Františka v Levoči.


PRÁCE NA KOSTOLOCH

Naša farnosť zaregistrovala v minulom týždni na Ministerstve kultúry SR dve žiadosti o finančnú podporu. Žiadame o grant na pokračovanie projektu obnovy bočného oltára v Dravciach a o financovanie projektov vedúcich k celkovej obnove draveckého kostola.

MILODARY

Spišský Štvrtok: Príbuzní zosnulého Petra Knizera obetovali na kostol 30 eur, rodina Barabasová 50 eur. Pán Boh zaplať za milodary!


Ak chcete našu farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 18. januára

P. Samuel - Za + Margitu Pisarčíkovú (2. výročie)

P. Jozef - Za zdr. a B. pomoc pre rodiny Jurečkovú a Novotnú

P. Roman - Za + členov rodiny Csákyovcov


Utorok 19. januára

P. Samuel - Poďakovanie za pomoc pri uzdravené z choroby (Marta)

P. Jozef - pohrebná (Dravce)

P. Roman - Dantis


Streda 20. januára

P. Samuel - Poďakovanie za dožitých 75 r. Márie a prosba o B. milosti pre celú jej rodinu

P. Jozef - Za + Teréziu Poľanovskú

P. Roman - Dantis


Štvrtok 21. januára

P. Samuel - Za + Petra Knizera

P. Jozef - Za + Jána Pomikalu

P. Roman - Dantis


Piatok 22. januára

P. Samuel - Poďakovanie za dožitých 60 r. života sestry Janky a prosba o zdravie a B. pož.

P. Jozef - Za + Štefana Petroviča

P. Roman - Dantis


Sobota 23. januára

P. Samuel - Za + manžela Vladimíra a + rodičov z rod. Jakubcovej a Barabasovej

P. Jozef - Pro Populo

P. Roman - Prosba o potrebné milosti pre manžela Jozefa


Nedeľa 24. januára

P. Samuel - Za + Františka

P. Jozef - Za + Štefana, Jozefa a Katarínu Bašistovú

P. Roman - Za zdrav., dary D. Sv. a vytrvalosť v rehoľnom povolaní pre reh. sestru Martinu

274 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page