top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 28.12. - 3.1.

Aktualizováno: 2. 1. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pred sviatkami podieľali na upratovaní kostola, príprave vianočnej výzdoby a sviatočnej liturgie. Taktiež ďakujeme tým, ktorí na nás pred sviatkami mysleli a priniesli nám do kláštora koláče a iné vianočné dobroty. Nech Pán Boh odplatí vašu štedrosť a dobrosrdečnosť!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 28. decembra Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Piatok 1. januára PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

Nedeľa 3. januára 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA


MINORITSKÝ LIST A KALENDÁR

Vzadu v kostole je ešte vianočné číslo Minoritského listu i kalendár na ďalší rok, sú zadarmo, môžete si ich zobrať alebo zaniesť aj príbuzným. V Minoritskom liste je článok o pripravovanej obnove Kaplnky Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku.


POBOŽNOSŤ NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA

Vo štvrtok je koniec kalendárneho roka. Tam, kde silvestrovská bohoslužba nebude, odporúčame urobiť si súkromnú ďakovnú pobožnosť v rodinách.


KONCOROČNÁ ŠTATISTIKA

Koncoročnú štatistiku nebudeme v tomto roku čítať počas bohoslužieb, aby sme neboli dlho spolu v uzavretom priestore. Zverejníme ju na nástenkách i na internetovej stránke našej farnosti, kde si ju môžete podrobne naštudovať.

ZBIERKY A MILODARY

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Rodina Vitková obetovala na kostol 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, v zbierke na opravu kostola a kaplnky sme minulý týždeň vyzbierali 965,70 eur. Počas celých sviatkov je v kostole zapečatená pokladnička koledníckej akcie Dobrej noviny. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


DRAVCE

V zbierke na opravu oltára sme minulý týždeň v Dravciach vyzbierali 313,26 eur.


BUKOVINKA

Pani Viktória Vodžáková obetovala na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať za milodar.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

1.januára: Panny Márie Bojorodičky

08.00 hod. Marta Švedová, Ema Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Ľuboš Bajtoš

16.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová

3. januára: 2. nedeľa po Narodení Pána

08,00 hod. Natália Bajtošová, Monika Mirgová

11.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

16.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesíčková


DLHÉ STRÁŽE

1. januára - Panny Márie Bohorodičky

08.15 hod. Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

11.00 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová

16.00 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová

3. januára - nedeľa

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová

11.00 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová

16.00 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dana Budajová, Daniela Andreidesová, Daniela Pokrivčáková, Helena Jendrálová, Zuzana Lesňáková, Eva Majcherová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 28. decembra

08.00 hod. Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Gánovskú

Utorok 29. decembra

08.00 hod. Za Jána (60. jub.), poďakovanie za milosti a za celú rodinu

Streda 30. decembra

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gombaskú

Štvrtok 31. decembra

16.00 hod. + Alžbeta (158. výr. smrti) a + Antona Lesičko a svokrovci Vrábľoví

Piatok 1. januára

08.00 hod. + Terézia Bajtošová - odslúžená

11.00 hod. Za + rodičov Jána a Máriu Slanina - odslúžená

16.00 hod. Pro Populo - zrušená

Sobota 2. januára

07.00 hod. Za členov M.I. a Ružencového bratstva a na ich úmysel - odslúžená

18.00 hod. Dom nádeje Za + rodičov Štefana a Júliu - zrušená

Nedeľa 3. januára

08.00 hod.+ Mária a Štefan Dunčko a súrodenci

11.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre Františka (80. jub.) a jeho rodinu

16.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 29. decembra

17.00 hod. + Štefan Petrovič

Piatok 1. januára

09.30 hod.+ Štefan Novotný

17.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 3. januára

09.30 hod. + Mária a Michal Zumer

16.00 hod. Na úmysel celebranta


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 28. decembra

17.00 hod. Za + dcéru Ivanku Dunčkovú

Štvrtok 31. decembra

17.00 hod. Za rodiny Tomečkovú, Baluchovú a Grešovú

Piatok 1. januára

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu - zrušená

11.00 hod. + Ján a Johana Tomečko - zrušená

16.00 hod. Na úmysel celebranta - zrušená

Nedeľa 3. januára

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu - zrušená

11.00 hod. Za rodinu Baluchovú - zrušená

16.00 hod. Na úmysel celebranta - zrušená


BUKOVINKA

Streda 30. decembra

17.00 hod. Za zdravie pre Agnesu

Piatok 1. januára

09.30 hod.+ Peter Glodžák - zrušená

Nedeľa 3. januára

09.30 hod. + Helena Kramarčíková - zrušená

355 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page