top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 6. - 12. decembra

Aktualizováno: 8. 12. 2021

S očakávaním sledujeme vývoj pandemickej situácie. Pokiaľ nebudú ohlásené zmeny, sv. omše budeme naďalej slúžiť online z farského kostola. Naši kňazi sú k dispozícii v službe, ktorú charakterizujeme výrazom "individuálna pastorácia". V nedeľu sú prítomní v kostole, aby veriacim podali sv. prijímanie či vyspovedali ich. Počas týždňa sa už mnohí osmelili a po telefonickom dohovore prišli na sv. prijímanie. Aj chorých navštevujeme po telefonickom dohovore. Veríme, že situácia sa postupne zlepší a tešíme sa na spoločne slávené Vianoce.

LITURGICKÝ KALENDÁR Pondelok 6. decembra – Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka Utorok 7. decembra – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda 8. decembra – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok Štvrtok 9. decembra – Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina, ľubovoľná spomienka Piatok 10. decembra – Prebl. Panny Márie Loretánskej, ľubovoľná spomienka Nedeľa 12. decembra - Tretia adventná nedeľa NÁVŠTEVA KOSTOLOV A VIANOČNÉ SPOVEDANIE Farský kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu, sv. spoveď a sv. prijímanie v nedeľu po sv. omši až do 11.30 hod. V Dravciach a v Dlhých Strážach bude kňaz v kostole v nedeľu od 14.00 do 15.00 hod. Počas týždňa ochotne prídeme po telefonickom dohovore.

  • p. Jozef Sukeník: 0910 842 499

  • p. Roman Gažúr: 0908 452 589

  • p. Samuel Hurajt: 0904 738 978

Vianočné spovedanie sa v našej farnosti plánuje v piatok 17. decembra podľa nasledujúceho harmonogramu: SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 14.00 – 17.00 hod. (6 kňazov) BUKOVINKA: 14.00 – 17.00 hod. (2 kňazi) DRAVCE: 14.00 – 17.00 hod. (3. kňazi) DLHÉ STRÁŽE: 14.00 – 17.00 hod. (5 kňazov) ADVENTNÁ ZBIERKA NA CHARITU Adventná zbierka na charitu bude v tomto roku bežať ešte jeden týždeň. Milodary môžete odovzdať v kostole, keď prichádzate na sv. prijímanie, alebo do 20. decembra poslať priamo na číslo účtu SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071937 (posledné trojčíslie je kód našej farnosti). EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur, pani Veronika Petreková 500 eur, z pohrebu pani Márie Gutovej obetovala rodina na kostol 200 eur, z pohrebu pani Márie Petrovičovej 200 eur. Pán Boh zaplať. Čísla účtov: Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904 Kaplnka Nanebovzatia: SK80 0900 0000 0051 7923 1986 - transparentný účet Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095 Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102 Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114 ​​ ÚMYSLY SV. OMŠÍ Slúžené sú vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku a vysielané online na www.ekostol.sk Pondelok 6. decembra 18.00 hod. 1. Za + Jozefa Petreka – výročná (Sp. Štvrtok) p. Jozef 2. Za celú rodinu (Dl. Stráže) p. Samuel 3. NOVÉNA V LEVOČI p. Roman Utorok 7. decembra 18.00 hod. 1. Za + Jozefa Gánovského (Sp. Štvrtok) p. Roman 2. Za + Máriu Garčárovú (Dravce) p. Jozef 3. DANTIS p. Samuel Streda 8. decembra 18.00 hod. 1. Za + manžela Vladimíra a za rodičov, svokrovcov (Sp. Štvrtok) p. Samuel 2. Za ZBP Kataríny Kašperovej – 90. jubileum (Bukovinka) p. Jozef 3. Pro Populo p. Roman Štvrtok 9. decembra 18.00 hod. 1. + Peter - výročná (Sp. Štvrtok) p. Jozef 2. Za + z rod. Mihaliková a Suržinová (Dl. Stráže) p. Roman 3. DANTIS p. Samuel Piatok 10. decembra - Opätovné otvorenie kostolov: režim OP, maximálne 30 osôb SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

18.00 hod. Za + Jána Olberta (5. výr.) a za potr. milosti pre rod. DRAVCE

17.00 hod. Za + Jána a Máriu Dvorčákových

Sobota 11. decembra SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 18.00 hod. Za + Marcelu Ondirkovú

Nedeľa 12. decembra SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 08.00 hod. Za Štefana (jubileum) a za celú jeho rodinu

11.00 hod. Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre vnučku

14.00 hod. Na úmysel celebranta

DRAVCE

09.30 hod. Pro Populo

BUKOVINKA

09.30 hod. Za + Jána Grendela

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Za ZBP rod. Kopaničákovej (mladší)

11.00 hod. Na úmysel celebranta

217 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page