top of page
  • P. Jozef Sukeník OFMConv., správca farnosti

Relikvie kríža v Spišskom Štvrtku


Svätá omša

V piatok 13. septembra sme si vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku uctili relikvie Svätého kríža. Duchovným vovedením do slávenia bola pobožnosť krížovej cesty. Počas pobožnosti aj pri slávnostnej svätej omši bol na oltári vzácny relikviár, v ktorom sú uchovávané dva malé kúsky dreva z Ježišovho kríža. Páter Jozef veriacim v homílii priblížil históriu vzácnej relikvie. Hovoril o dôležitosti znaku kríža, ktorý zjednocuje kresťanské rodiny a spoločenstvá na spoločnej modlitbe. Kríž je Kristovou zbraňou, je prostriedkom a znakom víťazstva nad diablom, hriechom a ľudským egoizmom. Je inšpiráciou a posilou pre tých, ktorí nasledujúc Ježiša dávajú druhým svoj život z lásky. Pri svätej omši nám zaspievali manželia Dzurňákovci z Levoče.

Detail relikviára

Vzácny relikviár ukrývajúci ostatky kríža pochádza z 18. storočia. Je súčasťou mobiliáru Kláštora Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Spolu s honosnou monštranciou a kalichom patrí do cennej série umeleckých predmetov vyhotovených svetoznámym levočským zlatníkom Jánom Silášim (Szilássy), ktorý až do roku 1782 pôsobil a tvoril v neďalekej Levoči. Tento majster je považovaný za predstaviteľa neskorobarokového a rokokového zlatníckeho umenia v Uhorsku. Je druhým umelcom po majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorého dielo bolo na Slovensku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.


96 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page