top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 7. februára

Aktualizováno: 4. 2. 2021

V nasledujúcom týždni v utorok slávime Sviatok Obetovania Pána. V Cirkvi je to medzinárodný deň zasväteného života. Ďakujeme že nás, rehoľníkov slúžiacich v tejto farnosti, sprevádzate modlitbou a svojou žičlivosťou. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme pri obnovených bohoslužbách v našich kostoloch.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 2. februára - Obetovanie Pána - Hromnice, sviatok

Streda 3. februára - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Piatok 5. februára - Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Sobota 6. februára - Sv. Petra Baptistu a spol., františkánskych mučeníkov, spomienka

Nedeľa 7. februára - 5. nedeľa cez rok

FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

O sv. spoveď môžete požiadať po telefonickom dohovore s kňazom:

p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 389 978

p. Roman Gažúr sa počas zákazu vychádzania zdržuje v Útulku sv. Františka v Levoči.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Spišský Štvrtok

V minulom týždni obetovali na opravu kostola a kaplnky: Mária Ružičková 1 000 eur, Anna Sedláková 100 eur, z krstu Elenky Hradiskej venovali rodičia na kostol 100 eur, ďalší dobrodinci spolu 47 eur. Bohu známa osoba venovala na opravu bleskozvodov 1 500 eur. Pán Boh zaplať za tieto milodary. V minulom týždni sme zostávajúci dlh za opravu bleskozvodov splatili.

Ak chcete našu farnosť podporiť, môžete poslať milodar i na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 1. februára

P. Samuel - + Mária a Štefan Bajtošoví

P. Jozef - Za manželov Strážikových a ich deti s rodinami

P. Roman - Pro Populo


Utorok 2. februára

P. Samuel - + Jolana Ščuková

P. Jozef - + Matej, Mária a Jozef

P. Roman - Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu Faltinovú


Streda 3. februára

P. Samuel - Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petrikovú

P. Jozef - + Ján a Matilda

P. Roman - Za potrebné milosti pre Janku a uzdravenie pre Antona

Štvrtok 4. februára

P. Samuel - + Terézia Bajtošová

P. Jozef - + Helena a Matej Bartkoví a ich rodičia

P. Roman - Za nové kňazské a rehoľné povolania

Piatok 5. februára

P. Samuel - Za členov MI a RB a na ich úmysel

P. Jozef - + Ján, Katarína a Liliana

P. Roman - Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Sobota 6. februára

P. Samuel - Za + Jozefa

P. Jozef - Za + mamku Kristínu Zacherovú (19. januára nedožitých 90. rokov) a za + manžela Jozefa a za celú rodinu.

P. Roman - + Helena a Ondrej Dunajčan


Nedeľa 7. februára

P. Samuel - Za + rodičov Matúš a Mária Viboh a + rodičov Mária a Štefan Bajtoš

P. Jozef - + Štefan a Apolónia Bednárová

P. Roman - Za zdravie a Božie požehnanie rodín Švedových

273 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page