top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 7. júna

Aktualizováno: 31. 5. 2020

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť slávnosť prvého sv. prijímania v Bukovinke a v Dlhých Strážach. Deťom prajeme, aby sa vždy tešili z Pána Ježiša vo svojich srdciach.

1. Liturgický kalendár

Pondelok 1. júna: Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 2. júna: Sv. Felixa z Nikózie, rehoľníka, ľubovoľná spomienka

Streda 3. júna: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Štvrtok 4. júna: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 5. júna: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 6. júna: Fatimská sobota

Nedeľa 7. júna: Najsvätejšej Trojice, slávnosť


2. Ružencové spoločenstvá

Ružencové bratstvo v Spišskom Štvrtku pozýva svojich členov na spoločnú modlitbu a výmenu kartičiek v nedeľu 31. mája o 14.00 hod.


Ružencové bratstvo v Dravciach bude mať v nedeľu 7. júna o 14.00 hod. pobožnosť a duchovnú obnovu spojenú s reorganizáciou spoločenstva.


3. Zmena času bohoslužieb

Od zajtra, prvého júna, budú bohoslužby vo filiálnych kostoloch o 19.00 hod. Prechádzame na letný režim.


4. Júnové pobožnosti

V mesiaci jún sa budeme pred sv. omšou modlievať litánie k Božskému srdcu.


5. Deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania

Tento štvrtok je deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. V Spišskom Štvrtku bude od 17.00 hod. tichá adorácia.


6. Prvopiatkové spovedanie

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ut. 17.00 hod. - 18.00 hod.

St. 17.00 hod. - 18.00 hod.

Št. 17.00 hod. - 18.00 hod.

PI. 17.00 hod. - 18.00 hod.


DRAVCE

Ut. 18.00 hod. - 19.00 hod.

PI. 18.00 hod. - 19.00 hod.


DLHÉ STRÁŽE

PO. 18.00 hod. - 19.00 hod.

ŠT. 18.00 hod. - 19.00 hod.

PI. 16.30 hod. - 17.00 hod.


BUKOVINKA

ST. 18.00 hod. - 19.00 hod.

PI. 18.30 hod. - 19.00 hod.


7. Návšteva chorých

V tomto týždni môžme i chceme navštíviť chorých tak, ako sme to robievali tradične. Nakoľko ale neboli ešte odvolané mimoriadne opatrenia, pôjdeme len k tým, ku ktorým nás vy sami zavoláte. Prosíme, aby ste chorých do stredy prihlásili v sakristii alebo telefonicky vo farskej kancelárii.


8. Fatimská sobota

Nasledujúca sobota je prvá v mesiaci, pozývame vás na sv. omšu a fatimskú pobožnosť v Kostole sv. Ladislava (začiatok o 07.00 hod.).


9. Milodary a zbierka na katolícke masmédia

Na kostol v Spišskom Štvrtku obetovala bohuznáma osoba 200 eur.


V zbierke na katolícke masmédia sa v našej farnosti vyzbieralo 679,32 Eur.

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: 320 Eur.

DRAVCE: 120,72 Eur.

DLHÉ STRÁŽE: 185,60 Eur.

BUKOVINKA: 53 Eur.


Pán Boh zaplať za všetky milodary.


10. Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Magyar a Anna Orlovská. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to ohlási na farskom úrade.


11. Úmysly sv. omší 1. - 7. júna 2020

 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 1. júna

06.30 hod. kaplica Za + členov rodiny Czákyovcov

Utorok 2. júna

18.00 hod. Za zdravie Heleny a jej rodiny

Streda 3. júna

18.00 hod. Za Štefana Toporcera a za rodinu Garčárovú

Štvrtok 4. júna

18.00 hod. Prosba o pokoj a zdravie celej rodiny a poďakovanie za 60. narodeniny Ireny Mirgovej

Piatok 5. júna

18.00 hod. Za Petra Garčalu a rodinu

Sobota 6. júna.

07.00 hod. Za členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva

18.00 hod. Za + manželku Otíliu

Nedeľa 7. júna

08.00 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

11.00 hod. + Jozef

16.00 hod. + Jozefa Vitko

 

DRAVCE

Utorok 2. júna

19.00 hod. + Vladimír Podolinský

Piatok 5. júna

19.00 hod. + Mária Dvorčáková

Nedeľa 7. júna

08.15 hod. Za odvrátenie epidémie

09.30 hod. + Ján Zummer

 

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 1. júna

19.00 hod. + Ján Bendžala (nedožitých 83 rokov)

Štvrtok 4. júna

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu (85. jubileum)

Piatok 5. júna

17.00 hod. + rodičia Anna a Ján Siska

Nedeľa 7. júna

08.15 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tomečkovú

16.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lojkovú

 

BUKOVINKA

Streda 3. júna

19.00 hod. + Peter a Katarína Pavlikovskí

Piatok 5. júna

19.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 7. júna

09.30 hod. + Helena Kramarčíková

128 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page