top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 1. - 8. október


1. Liturgický kalendár

pondelok 2. október – Svätých anjelov strážcov, spomienka

streda 4. október – Sv. Otca Františka z Assisi, slávnosť;

štvrtok 5. október – Sv. Faustíny Kowalskej, panny, spomienka; v Sp. Štvrtku si uctíme jej relikvie

sobota 7. október – Ružencovej Panny Márie, spomienka;

Nedeľa 8. október – 27. nedeľa cez rok;

2. V nedeľu 1.10. začíname slávnostné Trojdnie pred slávnosťou nášho zakladateľa Svätého Otca Františka z Assisi. Začneme ho sláviť sv. omšou o 11.00 hodine. O 14.00 hod. pozývame všetkých na spoločný guláš, na farskom dvore. V pondelok budeme pokračovať v slávení trojdnia na sv. omši o 18.00 hodine, preto ráno sv. omša nebude. V utorok večer o 18.00 hod. bude vo farskom kostole pobožnosť Tranzitus sv. Františka. Na pobožnosť si prineste sviece. Po pobožnosti bude sv. omša.

3. V stredu o 18.00 hod. bude vo farskom kostole slávnostná sv. omša, pri ktorej si uctíme sv. Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole. Srdečne pozývame na túto sv. omšu všetkých, ktorí chcú s nami Pánu Bohu poďakovať za 30 rokov pôsobenia bratov minoritov v našej farnosti.

4. V tomto týždni je prvý piatok a prvá sobota v mesiaci. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok a piatok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 17.00; v Dravciach v utorok od 17.00; a v Bukovinke v stredu od 18.00 hod.

5. V Spišskom Štvrtku sa októbrové pobožnosti budú konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, v týždni o 17.15 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Dnes popoludní o 14.00 hod. bude vo farskom kostole ružencová pobožnosť spojená s výmenou kartičiek. Kto sa počas mesiaca októbra spoločne pomodlí v kostole, v kaplnke, v rodine, alebo inom zhromaždení veriacich 5 desiatkov sv. ruženca, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

6. Páter kustód Martin nás prosí o pomoc pri skladaní a príprave na odoslanie Minoritského listu. Kto má čas a ochotu pomôcť pozývame v pondelok na faru od 15.00 hodiny, aj neskôr, každá pomoc je vítaná.

7. Na kostol obetovali: z krstu Loriana Martoňáka 100 eur; Bohu známa osoba 100 eur.

8. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš; 11.00 Kristína Slaninová, Klára Lesičková;

9. Upratovanie kostola: Zuzana Grešová, Katarína Javorská, Marta Švirlochová, Mária Švirlochová, Monika Šoltisová, Zuzana Tripšanská.

10. Úmysly sv. omší

Pondelok 2. október 18.00 I. + Anna a Jozef Šarišský; II. Za našich dobrodincov

Utorok 3. október 18.00 + Miroslav Ščuka;

Streda 4. október 18.00 I. + Bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov; II. + František Novotný

Štvrtok 5. október 18.00 I. Za kňazské a rehoľné povolania;

II. Za zdravie a Božie pož. Renáty, Emílie, Márie, Jozefa, Anny;

Piatok 6. október 18.00 + Ondrej, Mária, Jozef;

Sobota 7. október 07.00 Za členov Ružencového bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej;

18.00 + Štefan Lesičko – I. výr. smrti – omša v Dome nádeje

Nedeľa 8. október 08.00 O Božie pož. pre dceru a Jej rodinu;

11.00 Na poďakovanie za 30. rokov spoločného života;

11. Sviatosť manželstva chcú prijať:

I. Adrián Bednár z Dravec a Alexandra Zubajová zo Smižian. Ohlasujú sa 3. krát.

II. Jakub Malak z Vlkoviec a Petronela Fuchsová z Bukovinki. Ohlasujú sa 1. a 2. krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov na nedeľu 8. októbra: 08.15 Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková;

Úmysly sv. omší

Pondelok 2. október 19.00 + Mária a Matej;

Štvrtok 5. október 19.00 + Mária Jurčíková;

Piatok 6. október 18.00 + Jozef, Štefan, Katarína, Žofia;

Nedeľa 8. október 08.15 Za zdravie a božie pož. pre Helenu – 70 rokov a jej rodinu;

Dravce

Upratovanie kostola: Dvorčáková Renáta, Jozefčáková Martina, Vernarská Daniela;

Úmysly sv. omší:

Utorok 3. október 19.00 + Juraj, Mária, + z rodiny Maľákovej;

Piatok 6. október 19.00 + Anton Kožík, Vasil, Anna, Mária st. a Mária ml.

Nedeľa 8. október 09.30 Za veriacich farnosti

Bukovinka

Streda 4. október 19.00 + Peter Glodžák;

Piatok 6. október 19. 00 + Agnesa, Helena, Ondrej;

Nedeľa 8. október 9.30 + František Kuruc;

140 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page