top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. augusta

V minulom týždni začali v Spišskom Štvrtku práce na oprave časti farskej budovy, ktorú sme označovali ako „herňa“. Chceme tam vytvoriť dve priestorné izby, dve kúpeľne a kuchynku. Miestnosti budú slúžiť farníkom, pútnikom i hosťom našej kláštornej komunity. Ich opravu financujeme z daru súkromnej osoby. V Bukovinke bola dokončená oprava fasády kostola a vstupných dverí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 10. augusta Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok 11. augusta Sv. Kláry, panny, spomienka

Piatok 14. augusta Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Sobota 15. augusta NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok

Nedeľa 16. augusta 20. nedeľa cez rok


ODPUST NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Budúcu sobotu (15.8.) je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V Spišskom Štvrtku slávime veľký odpust. Je to prikázaný sviatok. Budeme sa tešiť, ak sa folkloristi zapoja do liturgických slávností. V sobotu po večernej sv. omši požehnáme kvety a bylinky. Našimi hosťami budú bratia františkáni z Beckova. Počas víkendu si budete môcť zakúpiť zvláštne sviece vyrobené špeciálne pre túto príležitosť. Budú voňať kadidlom a bylinkami. Ich kúpou môžete podporiť obnovu a reštaurovanie kaplnky. Cena sviec bude 10 eur. Celý program slávností je nasledujúci:


Piatok 14. augusta – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

16.00 – 18.00 hod. Kostol sv. Ladislava – odpustová sv. spoveď (viacero spovedníkov)

18.00 hod. Kostol sv. Ladislava – slávnostná sv. omša z vigílie Nanebovzatia

Sobota 15. augusta – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

07.00 hod. Kaplica – slávnostná ranná sv. omša

17.00 hod. Kostol sv. Ladislava – Večeradlo s Pannou Máriou

18.00 hod. Kostol sv. Ladislava – slávnostná sv. omša s bratmi františkánmi z Beckova, po sv. omši požehnanie kvetov a byliniek

19.00 hod. Kostol sv. Ladislava – Prezentácia o františkánskych misiách

Nedeľa 16. augusta – 20. nedeľa cez rok

08.00 hod. Kostol sv. Ladislava – zvyčajná sv. omša

11.00 hod. Kostol sv. Ladislava – slávnostná sv. omša s bratmi františkánmi z Beckova


SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE NA FILIÁLKACH

Keďže v sobotu je prikázaný sviatok, sv. omše v Bukovinke a Dlhých Strážach budú tak, ako v nedeľu. V Dravciach budeme Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sláviť v piatok večer vo zvyčajnom čase ako vigíliu s platnosťou na sobotu.


MILODARY A ZBIERKA V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V minulom týždni obetovali na kostol v Spišskom Štvrtku: Pani Katarína Kohucíková z Bratislavy 100 eur, z krstu Sofie Surovej venovali príbuzní 100 eur, Bohu známe osoby spolu 260 eur, mladomanželia Zentkovci 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Sobota 15. augusta 18.00 hod. – Laura Borská, Marta Švedová

Nedeľa 16. augusta 08.00 hod. – Anna Palenčárová, Mária Rákociová

11.00 hod. – Veronika Bajtošová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

Sobota 15. augusta Mária Baluchová, Mária Gibalová, Veronika Bendžalová

Nedeľa 16. augusta Monika Bendžalová, Dominika Lojková, Daniela Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

Prosíme, aby ste kostoly upratali a vyzdobili už v piatok, pred slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie, pretože v sobotu sa nemá takto pracovať.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Sanetriková, Andrea Chalúpková, Mária Rakociová, Mária Oravcová, Viera Bajtošová, Júlia Slaninová


DRAVCE

Mária Jeleňová, Mária Saterová, Beáta Vanková, Mária Bašistová.


Nakoľko mnoho žien dosiahlo vek, keď už nemusia chodiť upratovať, prosíme ženy, ktoré dosiahli 25 rokov, aby sa prihlásili u pani kostolníčky a do tejto služby sa tiež zapojili.


DLHÉ STRÁŽE

Lenka Slaninová, Mária Gibalová, Valika Jurčíková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 10. augusta

06.30 hod. kaplica Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 11. augusta

18.00 hod. Prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Michaelu (30. jub.) a

prosba o dar zdravia pre Tamarku (6. jub) a pre celú rodinu

Streda 12. augusta

06.30 hod. kaplica Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Štvrtok 13. augusta

18.00 hod. Prosba o dar zdravia a Božieho požehnania pre

Máriu Kroščenovú (60. jub.) a pre celú rodinu Kroščenovú

Piatok 14. augusta

18.00 hod. + Anna a Jozef

Sobota 15. augusta

07.00 hod. kaplica Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

18.00 hod. kostol Za mamu (70. jub.) a brata (50. jub.) a za celú rodinu, prosba o dar

zdravia,Božie požehnania a za pokoj v rodine

Nedeľa 16. augusta

08.00 hod. Za Annu a za rodinu

11.00 hod. + Milan


DRAVCE

Utorok 11. augusta

07.30 hod. + Margita a Ján Dvorčák

Piatok 14. augusta

19.00 hod. + Mária Hricová

Nedeľa 16. augusta

09.30 hod. + Mária a Ján Mačák


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 10. augusta

19.00 hod. + páter Vavrinec Hlavatý a jeho rodičia

Štvrtok 13. augusta

07.30 hod. Za + rodičov a súrodencov Martina, Jána, a Štefana

Sobota 15. augusta

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka Faltina (výr. sobáša)

Nedeľa 16. augusta

08.15 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


BUKOVINKA

Streda 12. augusta

19.00 hod. + Ján Paločaj

Sobota 15. augusta

09.30 hod. + Helena Bačová

Nedeľa 16. augusta

09.30 hod. Prosba o Božie požehnanie a potrebné milosti pre manželstvo Jozefa a Ingrid


236 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page