top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. januára

Nedeľou Pánovho krstu sa končí vianočné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo osobitnej kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára) a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 16. januára - 2. nedeľa v cezročnom období


DOBRÁ NOVINA

V koledníckej akcii Dobrá novina sa počas sviatkov v Spišskom Štvrtku vyzbieralo 540 eur. Ďakujeme za vašu štedrosť.


POBOŽNOSTI A ADORÁCIE

Od nasledujúceho týždňa obnovujeme v Spišskom Štvrtku pravidelné utorkové pobožnosti k sv. Antonovi. V Dlhých Strážach bude vo štvrtok po sv. omši polhodinová adorácia.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: Bohu známa osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur. Iná Bohu známa osoba venovala na kostol tiež 50 eur.


Čísla účtov

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nedeľa 16. januára

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

14.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová


DLHÉ STRÁŽE

Nedeľa 16. januára

08.15 hod. Veronika Bendžalová, Lenka Gibalová

11.00 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ulica Nová: Silvia Bajtošová, Jarmila Javorská, Renáta Sanetriková, Anna Sanetriková, Mária Oravcová, Viera Bajtošová


DRAVCE

Garčárová Mariana, Korbová Alena, Labancová Eva, Nogová Ľudmila


DLHÉ STRÁŽE

Eva Gibalová, Agáta Gibalová, Mária Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 10. januára

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole

Utorok 11. januára

18.00 hod. Mária Slováková (výročná)

Streda 12. januára

06.30 hod. + Jozef a za zdravie pre jeho rodinu

Štvrtok 13. januára

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + z rodiny Javorská, Parajňaková, Strážiková

Piatok 14. januára

18.00 hod. + František Novotný

Sobota 15. januára - kostol

18.00 hod. + sestra, otec, svokor, starí rodičia, Jozef a Lukáš

Nedeľa 16. januára

08.00 hod. + Štefan a Mária Dunčkoví

11.00 hod. Na úmysel br. Jána

14.00 hod. Na úmysel celebranta


DRAVCE

Utorok 11. januára

17.00 hod. + Mária Garčárová (výročná)

Piatok 14. januára

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka Draveckého

Nedeľa 16. januára

09.30 hod. + Helena Gibalová (výročná)


BUKOVINKA

Streda 12. januára

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 16. januára

09.30 hod. + Helena a Ján Kramarčík


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 10. januára

17.00 hod. + rodičia Štefan a Mária, súrodenci Ján a Štefan

Štvrtok 13. januára

17.00 hod. Za zdravie rodiny Šarišskej

17.30 - 18.00 hod. Eucharistická adorácia

Nedeľa 16. januára

08.15 hod. Za zdravie a Božie požehnanie Pavla (50. jubileum)

11.00 hod. Pro Populo

223 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page