top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 16. októbra

Mariánsky mesiac október sa každoročne spája s výročím založenia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). Sv. Maximilián Kolbe so svojimi spoločníkmi načrtol ľuďom ideál kresťanského života, ktorý sa buduje ako reálny rodinný vzťah s Kristom, našim bratom, a Máriou, našou matkou. Kiež by všetci ľudia na zemi nasledovali Ježiša v úplnej dôvere voči Panne Márii.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Sobota 15. októbra - Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa 16. októbra - 29. nedeľa cez rok


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtka pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši. V Dlhých Strážach bude stretnutie v piatok o 18.00 hod.


PÚŤ M.I. DO LEVOČE

V tomto roku si pripomíname 105. výročie založenia Rytierstva Nepoškvrnenej (M.I.). Pozývame vás na Mariánsku horu v Levoči, kde si toto výročie pripomenieme na budúcu nedeľu 16. októbra ružencovou pobožnosťou a sv. omšou. Stretnutie začína o 14.00 hod.


DUCHOVNÉ CVIČENIA SPRÁVCU FARNOSTI

Správca farnosti, p. Jozef, bude v priebehu budúceho týždňa odcestovaný na duchovných cvičeniach na Velehrade. Sprevádzajme ho v modlitbách.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Kostka a Denisa Šarišská. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby venovali na obnovu kaplnky spolu 150 eur. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Zvonček z budúcej nedele je určený na obnovu oltára. Pán Boh zaplať za milodary.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 9. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš

11.00 hod. Monika Mirgová, Milan Podolinský


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Anna Gricková, Anna Sosková, Katarína Toporcerová, Mária Grešová, Jožka Toporcerová, Adriana Toporcerová


DRAVCE

Vasková Mária, Valenčíková Mária, Novotná Daniela, Tomečková Mária


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 10. októbra

06.30 hod. + Jozef (15. výročie)

Utorok 11. októbra

18.00 hod. Za ZBP a dary D.Sv. pre syna (40. jub.) a pre celú rodinu

Streda 12. októbra

18.00 hod. Za silu a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok 13. októbra

18.00 hod. + Jaroslav Budzák

Piatok 14. októbra

18.00 hod. + manžel Jozef Mirga

Sobota 15. októbra - Dom nádeje

18.00 hod. Za ZBP pre Justínu, Renátu, Máriu, Annu a Jozefa Dunčkových

Nedeľa 16. októbra

08.00 hod. Za dobrodincov kostola a kaplnky a na ich úmysel

11.00 hod. Za B. pomoc a zdravie pre celú rod. Semkovú


DRAVCE

Utorok 11. októbra

17.00 hod. + Mária Bašistová

Piatok 14. októbra

17.00 hod. + Apolónia a Štefan Bednár

Nedeľa 16. októbra

09.30 hod. + Viktória Vodžáková


BUKOVINKA

Streda 12. októbra

17.00 hod. Za ZBP pre duchovného otca z príl. narodenín

Nedeľa 16. októbra

09.30 hod. Za ZBP pre Magdalénu z príl. narodenín


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 10. októbra

17.00 hod. Za ťažko chorú Leu

Štvrtok 13. októbra

17.00 hod. Pro Populo

po sv. omši adorácia nebude

Nedeľa 16. októbra

08.15 hod. Za zdravie, B. pomoc a ochranu pre Ľubomíra (40. jubileum)


138 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page