top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 10. - 17. marec
1. Liturgický kalendár:

Nedeľa 17. marca – Piata pôstna nedeľa – v kostoloch sa zahaľujú kríže a obrazy;

 

2. Spoločná Krížová cesta bude dnes v Dravciach o 14.00 hod. Z Dlhých Stráži o 13.00 pôjde autobus cez Bukovinku (ok13.10) a Spišský Štvrtok (ok.13.25). Srdečne pozývame k hojnej účasti všetkých veriacich.

 

3. V našej farnosti sa pobožnosti krížovej cesty konajú v piatok o 17.30 (na filiálkach o 17.00) a v nedeľu o 14.00. Na budúcu nedeľu bude spoločná Krížová cesta za rodiny v Bukovinke. Pri dobrom počasí Krížová cesta bude navonok kostola po dedine. Z Dlhých Stráži o 13.00 pôjde autobus cez Dravce (ok13.15) a Spišský Štvrtok (ok.13.30).

 

4. V pondelok pozývame do Spišského Štvrtku o 18.00 na poklonu Oltárnej Sviatosti za rodiny. Tradičná poklona Oltárnej Sviatosti bude aj vo štvrtok o 17.00.

 

5. Informujeme veriacich že slávnosti Prvého svätého prijímania v našej farnosti sa budú konať v máji, a to: 5. mája v Dravciach, 12. mája v Spišskom Štvrtku a 26. mája v Dlhých Strážach.

 

6. Veľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok 22. marca.

 

7. Klub dôchodcov Sp. Štvrtok pozýva na krížovú cestu a sv. omšu, ktorá sa uskutoční v stredu 13. marca 2024 o 14.00 na Mariánskej hore v Levoči. Odchod autobusu pre nahlásených záujemcov bude o 13.30 z autobusovej zastávky.

 

8. V sobotu o 9.00 pozývame hlavne ženy na jarné upratovanie fary.

 

9. Ekonomické záležitosti: Na budúcu nedeľu je zbierka na kaplnku.

 

10. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 08.00 Monika Mirgová, Milan Podolinský;

                                                                        11.00 Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš;

 

11. Upratovanie kostola: Nataša Kaščáková, Lucia Lesičková, Milka Vitková, Natália Razgová, Darina Sýkorová, Mária Remiašová;

 

12. Úmysly sv. omší:

Pondelok 11. marec   08.00    + P. Alojz Kalafut, Vdp. Ján, s. Vivencia, s. Alexandra;

Utorok 12. marec       18.00    Za zdravie a Božie pož pre Ivanu s rodinou;

Streda 13. marec        18.00    I. + Ružena Petrovičová;

                                                    II. Za zdravie Renáty Mirgovej; sv. omša na Mariánskej hore

Štvrtok 14. marec       18.00    Za zdravie a Božie pož. pre Františka, Annu, deti a vnúčatá;

Piatok 15. marec        18.00    + Margita, Štefan Gabčo, Jarmila;

Sobota 16. marec       18.00    I. + Justína; sv. omša v Dome nádeje

                                                    II. Za povolania

Nedeľa 17. marec        08.00   Za zdravie a Božie pož. a dary Ducha Svätého pre deti a rodičov;

                                       11.00   + Renáta Gabčová;

 

13. „24 hodín pre Pána" je to pôstna iniciatíva inspirovaná pápežom Františkom. Iniciatíva modlitby a zmierenia s názvom „24 hodín pre Pána" v našej diecéze sa bude konať pred Piatou pôstnou nedeľou, teda z piatka 15.3.2024 na sobotu 16.3.2024. Navrhuje sa, aby v piatok večer a v sobotu počas celého dňa sa zabezpečilo mimoriadne otvorenie kostolov, aby sa tak veriacim ponúkla možnosť kedykoľvek sa zastaviť pri adorácii či pristúpiť k spovedi. Otvorené dvere kostolov sú symbolom Božej milosrdnej lásky. Farský kostol v Spišskom Štvrtku bude otvorený do 21.00 v piatok a v sobotu od 8.00 do 17.00 hodiny.

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 11. marec  17.00    + Jolanu, Jozefa, Eduarda;

Štvrtok 14. marec      17.00    + Mária, Michal Faltin;

Nedeľa 17. marec       08.15   + Mária a Jozef;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Zumerová Mária, Zumerová Radoslava, Dvorčáková Renáta;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 12. marec       17.00  + rodičov a st. rodičov Garčarových a Novotných;

Piatok 15. marec        17.00   + Anton Bašista;

Nedeľa 17. marec       09.30   + Jozef, Mária Dubec;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 13. marec        17.00   + Vladimír Pitorák;

Nedeľa 17. marec       09.30   + Peter Glodžák;

127 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page