top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 11. - 17. mája

Sme vďační Pánu Bohu, že súčasná situácia umožnila obnovenie verejných bohoslužieb. Ďakujeme členom farských rád, ktorí nám pomáhajú obnoviť liturgický život v našich kostoloch a bdejú na dodržiavanie nariadených opatrení. Naďalej sme v mimoriadnej situácii, preto stále platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše v nedeľu a prikázaný sviatok. Ten, kto sa bojí nákazy, môže nedeľu zasvätiť vhodným spôsobom i vo svojej domácnosti. Všetkým, ktorí prichádzate na obnovené bohoslužby ďakujeme, že zachovávate mimoriadne hygienické opatrenia, beriete na seba navzájom ohľad a rešpektujete dočasné zmeny v liturgii a v poriadku nedeľných bohoslužieb.

1. Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Veľkonočnú sv. spoveď si môžete vykonať až do Turíc (31. mája). Sviatosť zmierenia vysluhujeme vonku pred kostolom pol hodiny pred sv. omšou. Chorých plánujeme navštevovať na prvý piatok v mesiaci jún. Ak sa však niekomu výrazne zhoršil zdravotný stav alebo je mu veľmi ťažko ostať bez sviatostí, môžeme ho v budúcom týždni navštíviť.

2. Náhradné termíny prvého sv. prijímania

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa dohodli na náhradnom termíne prvého svätého prijímania. Pamätajte, že k slávnosti môžu ísť len deti, ktoré rodičia dostatočne pripravili. Preto budú deti pred prvým sv. prijímaním preskúšané. Musia vedieť základné modlitby (prežehnanie, Otčenáš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha, Desatoro, Pätoro a musia ovládať obrad sv. spovede).

3. Pohrebné sv. omše

Po obnovení verejných bohoslužieb môžeme odslúžiť pohrebné sv. omše za tých, ktorých sme v čase karantény pochovávali iba skráteným jednoduchým obradom. Prosím rodiny zosnulých, aby nás počas nasledujúceho týždňa kontaktovali ohľadom termínu zádušných sv. omší, ktorý by im vyhovoval.

4. Omšové intencie

Úmysly sv. omší môžete naďalej prinášať na farský úrad. Prosíme, aby ste omšový milodar vložili do obálky a na obálku napísali úmysel. Obálku netreba lepiť. Týmto spôsobom sa vyhneme tvoreniu radov a zdĺhavému dojednávaniu pri zapisovaní. V každej obálke nech je iba jeden omšový úmysel. Ak sa jedná o výročie smrti alebo jubileum, môžete na obálku napísať dátum a my sa pokúsime zaradiť omšu v danom čase (prosím rešpektujte, že niekedy sa to nedá). Na filiálkach môžete úmysly nechať aj u kostolníkov.

5. Služby lektorov a upratovanie kostola

Pokiaľ trvá situácia pandémie, nebudeme v kostoloch ohlasovať služby lektorov ani upratovanie kostola. Čítanie môžu predniesť tí, ktorí budú v kostole, o službu upratovania nech sa nateraz postarajú mladšie ženy, aby sme dôchodkyne nevystavili zdravotnému riziku. Prosím členov pastoračných a hospodárskych rád, aby túto službu koordinovali.

6. Milodary

Bohuznáma osoba obetovala na kostol v Spišskom Štvrtku 30 eur; pani Mária Toporcerová obetovala 50 eur. Pani Katarína Glodžáková obetovala na kostol v Bukovinke 50 eur. Rodina Dvorčáková obetovala na kostol v Dravciach 230 eur., z krstu Milana Bugoša obetovali 30 eur, z pohrebu Márie Dubecovej obetovali príbuzní 100 eur.


V Dravciach bude zvonček z budúcej nedele určený na reštaurovanie oltára.


Vzhľadom na to, že v mesiacoch marec a apríl nemala naša farnosť takmer žiadne príjmy, pričom výdavky boli takmer rovnaké ako zvyčajne, sme vďační za každý váš milodar, ktorým nám pomôžete dobehnúť stratu z posledných dvoch mesiacov. Úprimné Pán Boh zaplať!

7. Ponuka pomoci od farskej charity

V prípade, že sa vaša rodina počas posledných týždňov ocitla v hmotnej núdzi, nebojte sa osloviť našich kňazov, ktorí vám môžu diskrétne sprostredkovať pomoc prostredníctvom farskej charity.


8. Úmysly sv. omší na nasledujúci týždeň

Všetky bohoslužby z Kostola sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku vysielame naďalej online.


 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 06.30 hod. kaplica

Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre syna Tomáša (30. narodeniny) a za jeho rodinu


Utorok 18.00 hod.

+ Katarína a rodičia Ján a Katarína


Streda 18.00 hod.

Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov


Štvrtok 18.00 hod.

+ rodičia Lesičkoví a + svokrovci Vrábľoví


Piatok 18.00 hod.

Za Božiu pomoc pre vnučku pri príležitosti 18. narodenín


Sobota 18.00 hod.

Za Annu a zosnulých z rodiny Švirlochovej


Nedeľa

08.00 hod.

Prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Ingrid (25. jubileum)

11.00 hod.

+ Nataša Mirgová (výročná)

16.00 hod.

Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu (50. jubileum)


 

DRAVCE

Utorok 17.00 hod.

Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu Škovirovú (60. jubileum)


Piatok 17.00 hod.

+ Katarína, Ján a Liana


Nedeľa

08.15 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

09.30 hod. + Mária Dvorčáková


 

DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17.00 hod.

+ Martin Benďala


Štvrtok 17.00 hod.

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Kopaničákovú a jej rodinu


Nedeľa

08.15 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

16.00 hod. Za manželov Marcela a Janku


 

BUKOVINKA

Streda 17.00 hod.

+ Štefan Hrubin a Ján Hrubin


Nedeľa 9.30 hod.

+ Peter Glodžák (2. výročie)


193 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page