top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. decembra

Aktualizováno: 11. 12. 2022

Zima udrela plnou silou. Aj dni sú stále kratšie. My však zapaľujeme na adventných vencoch a pri rorátnych omšiach čoraz viacej sviec. Vieme, že kresťanský boj o svetlo sa nedá tak ľahko prehrať. To, čo sa deje v prírode, je aj obrazom duchovného zápasu. Túžba po Bohu medzi nami je spojená s istotou, že v Kristovi sme už zachránení.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 12. decembra - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Utorok 13. decembra - Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Streda 14. decembra - Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 18. decembra - 4. adventná nedeľa


NOVÍ VYSLUHOVATELIA SV. PRIJÍMANIA

V našej farnosti pribudli dvaja noví mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania - pán Marián Zvalený zo Spišského Štvrtku a pán Jozef Pagáč z Bukovinky. Na základe povolenia od diecézneho administrátora môžu pri sviatočných sv. omšiach pomáhať rozdávať sv. prijímanie, ak je veľký počet ľudí v kostole. Môžu tiež zaniesť sv. prijímanie chorým a umierajúcim v prípade, že kňaz nie je k dispozícii. Ďakujeme im za ich ochotu prijať túto službu.


PÚŤ DO SV. ZEME

Na nástenkách aj internetovej stránke farnosti nájdete informácie o pripravovanej farskej púti do Svätej zeme. Prihlásiť sa treba na fare do 6. januára. K zoznamu účastníkov treba aj číslo cestovného pasu.


MISIE VO SVITE

V dňoch 11. - 18. decembra vedú pátri minoriti ľudové misie vo farnosti Svit, z tohto dôvodu p. Jozef počas nasledujúcich dní nebude prítomný vo farnosti.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči pozýva starších žiakov aj ich rodičov na deň otvorených dverí v utorok 13. decembra. Bližšie informácie nájdete na výveske.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov v Spišskom Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Stráží pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Bohu známe osoby obetovali na obnovu kaplnky 150 eur. Pán Boh zaplať. Ďakujeme Ružencovému spoločenstvu za zakúpenie nového vysávača pre kostol.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na obnovu kostola a kaplnky.


DRAVCE

Na budúcu nedeľu bude zvonček určený na obnovu oltára.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 18. DECEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková

11.00 hod. Anna Bajtošová, Veronika Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15hod. Lenka Gibalová, Antónia Balocká, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Lenka Magutová, Silvia Bajtošová, Jarmila Javorská, Renáta Sanetriková, Anna Sanetriková, Mária Oravcová, Viera Bajtošová, Mária Lačná, Júlia Slaninová, Irena Stašová, Mária Oravcová st., Mária Oravcová ml.


V sobotu 17.12. o 9.00 hod. pozývame ochotné žienky na vianočné upratovanie fary.


DRAVCE

Jankurová Jana, Lučivjanská Mária, Friedmanová Zuzana, Chraščová Magdaléna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 12. decembra - rorátna

06.00 hod. Za Štefana Toporcera a celú jeho rodinu

Utorok 13. decembra

18.00 hod. + rodičia Štefan a Emília Slaninoví

Streda 14. decembra

18.00 hod. + Mária Lorencová a Anton Lorenc

Štvrtok 15. decembra

18.00 hod. Za syna Ľubomíra a sestru Máriu

Piatok 16. decembra

18.00 hod. + Štefan Lesičko

Sobota 17. decembra – dom nádeje

18.00 hod. + teta Hanzeliová

Nedeľa 18. decembra

08.00 hod. + rodičia Štefan a Júlia a starí rodičia

11.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora


DRAVCE

Utorok 13. decembra

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou

Piatok 16. decembra

17.00 hod. + Helena, Ján a Viera

Nedeľa 18. decembra

09.30 hod. + Anna a Štefan Sarňákoví


BUKOVINKA

Streda 15. decembra

17.00 hod. + Peter Glodžák

Nedeľa 18. decembra

09.30 hod. + František Kuruc


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 12. decembra

17.00 hod. + rodičia Helena a Jozef

Štvrtok 15. decembra

17.00 hod. + Jozef

Sobota 17. decembra - rorátna

06.00 hod. Pro Populo

Nedeľa 18. decembra

08.15 hod. + Štefan Gibala


147 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page