top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. júna

Ešte niekoľko dní budeme žiť v atmosfére sviatku Božieho tela. Nech tento krásny čas dlho doznieva v srdciach tých, čo milujú Ježiša.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 13. júna - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, sviatok

Piatok 16. júna - Najsvätejšieho Srcda Ježišovho, slávnosť

Sobota 17. júna - Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka

Nedeľa 18. júna - 11. nedeľa cez rok


POĎAKOVANIE

Ďakujeme zamestnancom obecného úradu aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas minulého týždňa prišli pomôcť s upratovaním farského kostola a Kaplnky Nanebovzatia. Kaplnka by mala byť odovzdaná do užívania tento týždeň vo štvrtok. Následne sa do nej vráti oltár a lavice. Jej posvätenie prebehne pravdepodobne v letných mesiacoch.


PERSONÁLNE ZMENY VO FARNOSTI

Na kustodiálnej kapitule, ktorá prebiehala minulý týždeň, boli zvolení noví predstavení našich rehoľných komunít a bratia dostali dekréty o zmene pôsobiska. Páter Jozef a br. Ján budú od júla pôsobiť v kláštore v Brehove, páter Samuel v Bratislave. Novým gvardiánom kláštora v Spišskom Štvrtku sa stal páter Adam Baran. Spolu s ním sem prídu pôsobiť aj p. Peter Gallík a br. Michal Lacko. S odchádzajúcimi bratmi sa rozlúčime pri odpustovej slávnosti sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku v nedeľu 25. júna.


ÚMYSLY V DLHÝCH STRÁŽACH

V Dlhých Strážach je momentálne prijatých dosť úmyslov sv. omší. Prosíme, aby ste do konca júna ďalšie nenosili.


PROCESIA NA SVIATOK BOŽIEHO TELA

Dnes popoludní o 14.00 hod. bude v Spišskom Štvrtku procesia zo sviatku Božieho tela. Pobožnosť sa začne v kostole o 14.00 hod. Ak bude zlé počasie, vonku nepôjdeme.


SVIATOK SV. ANTONA

V utorok bude sviatok sv. Antona Paduánskeho. Sv. omša bude spojená s pobožnosťou, pri ktorej budeme žehnať chlieb.


PIATKOVÁ SLÁVNOSŤ

Tento piatok je v Cirkvi slávnosť, preto nás v takýto deň neviaže žiaden pôst ani povinnosť zdržiavať sa mäsitého pokrmu. Pamätajme však, že je to svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov a pomodlime sa za svojich duchovných pastierov. Po sv. omšiach bude v kostoloch odprosujúca pobožnosť, ktorá je v tento deň spojená s možnosťou získať úplné odpustky.


VEČERADLO

V sobotu večer o 17.00 hod. bude v dome nádeje pred sv. omšou pobožnosť večeradla s Pannou Máriou. Pripraví ju ruža pani Beáty Bajtošovej.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Matthew Peter Rula a Ľubomíra Petreková. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Lucián Semko obetoval na obnovu kaplnky 200 eur, v stánku na Deň obce sa vyzbieralo 40 eur, poslanci venovali svoju výhru vo výške 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary. Na budúci týždeň je tretia nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Ďakujeme, že nám pomáhate zvládnuť náklady na jej záchranu.

DRAVCE

Zvonček z budúcej nedele bude určený na obnovu kostola.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 18. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ľuboš Bajtoš, Tobias Kuda

11.00 hod. Timea Jurčová, Ema Bajtošová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Adriana Baluchová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Remiášová, Kvetoslava Gancarčíková, Emília Oravcová, Cecília Ungerová, Jana Dunčková, Milada Bajtošová

DRAVCE

Kožíková Jana, Kožíková Janka, Krupinská Mariana

DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová, Zdena Jurčíková, Mária Jurčíková


MYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 12. júna

06.30 hod. Za + bratov, príbuzných, priateľov a dobrodincov našej rehole

Utorok 13. júna

18.00 hod. + manžel Anton a syn Anton

Streda 14. júna

18.00 hod. + Justína Orolínová - výročná

Štvrtok 15. júna

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Mária Petrovičová

Piatok 16. júna

18.00 hod. Za nové kňazské a rehoľné povolania

Sobota 17. júna - dom nádeje

17.00 hod. Večeradlo

18.00 hod. + Ján - výročná

Nedeľa 18. júna

08.00 hod. Za ZBP pre Annu (90. jubileum)

11.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora


DRAVCE

Utorok 13. júna

19.00 hod. + Matej, Mária a Jozef

Piatok 16. júna

19.00 hod. + Juraj

Nedeľa 18. júna

09.30 hod. + Ján ml., Ján st., Mária Dvorčáková


BUKOVINKA

Streda 14. júna

19.00 hod. Za ZBP pre rodinu Kurucovú

Nedeľa 18. júna

09.30 hod. + Ján a Matilda


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 12. júna

19.00 hod. Za zdravie a B. pomoc pre rod. Miloša Kopaničáka

Štvrtok 15. júna

19.00 hod. Pro Populo

S eucharistickou adoráciou

Nedeľa 18. júna

08.15 hod. Za ZBP pre rodinu Antašovú

239 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page