top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 12. - 18. októbra

Aktualizováno: 15. 10. 2020

V minulom týždni sa začali stretnutia malých skupiniek birmovancov s našimi kňazmi. Ďakujeme chlapom, ktorí upratali zvonicu v Dravciach a vytvorili v nej priestor na prácu zvonárov. Opravu draveckých zvonov sme zverili majstrom z Rožňavy. Ukončená by mala byť v polovici novembra. V Spišskom Štvrtku opravila firma Texnet kameru, ktorá nám umožňuje vysielať bohoslužby z farského kostola online (na adrese www.ekostol.sk). V stredu bol ukončený reštaurátorský výskum Kaplnky Nanebovzatia. Reštaurátori odovzdali obsiahlu dokumentáciu spolu s podrobným návrhom na reštaurovanie dolnej kaplnky. Tento návrh musí teraz posúdiť Krajský pamiatkový úrad. Výskum bol financovaný s podporou Ministerstva kultúry SR. Aj v Spišskom Štvrtku sa pracuje na oprave troch zvonov. Majstri z Liptova už vyhotovili kompletné zvonové príslušenstvo a zvony sú už zavesené. Práce budú pokračovať v nasledujúcom týždni. Ďakujeme chlapom, ktorí zabezpečili protipožiarnu stráž. Keďže sa ukázalo, že nemáme funkčné bleskozvody na kostolnej veži, požiadali sme pamiatkový aj biskupský úrad o povolenie na ich opravu. Na prácu, ktorá by mala stáť asi 5 000 eur sa usilujeme zohnať sponzorské príspevky.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 15. októbra Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota 17. októbra Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 18. októbra 29. nedeľa cez rok


STRETNUTIA BIRMOVANCOV

Aj v tomto týždni pokračujú katechézy pre birmovancov. Stretnutia skupín budú tak, ako minulý týždeň.


OHLÁŠKY V BUKOVINKE

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Hamburg a Patrícia Hamburgová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


MISIJNÁ NEDEĽA

Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Budeme sa modliť za misie a misionárov. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie.


MILODARY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Z pohrebu Františka Oravca obetovali príbuzní na kostol 50 Eur. Bohu známa rodina obetovala 100 Eur, iná Bohu známa rodina obetovala 600 Eur. Pán Boh zaplať.


ZVONČEK NA OPRAVU OLTÁRA V DRAVCIACH

Na budúcu nedeľu je zvonček v Dravciach určený na opravu oltára.


HALIER SV. PETRA

Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého otca. V našej farnosti sme vyzbierali 387,71 Eur. Pán Boh zaplať.

Spišský Štvrtok: 120,11 Eur

Dravce: 121,10 Eur

Dlhé Stráže: 94 Eur

Bukovinka: 52,50 Eur


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 18. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Jana Gáborová, Laura Borská

11.00 hod. Marta Švedová, Ľuboš Bajtoš

14.00 hod. Mária Bajtošová, Mária Rákociová

16.00 hod. Anna Palenčárová, Natália Bajtošová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová, Anna Kováčová

14.00 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová, Veronika Bendžalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mariana Kokoruďová, Mária Žilková st., Mária Žilková ml., Lenka Šteinerová, Alžbeta Lačná


DLHÉ STRÁŽE

Mária Taratutová, Ľubica Kopaničáková, Marta Jurčíková


DRAVCE

Malecová Marianna, Olejarová Mária, Špenerová Dagmar, Garčárová Marianna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 12. októbra

06.30 hod. Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Utorok 13. októbra

18.00 hod. + Jozef, Anna a Michal

Streda 14. októbra

18.00 hod. + Manžel Jozef a rodičia Ondrej a Katarína

Štvrtok 15. októbra

18.00 hod. Za rodiny Polákovú a Lipovskú, za uzdravenie Marty a za + manžela

Piatok 16. októbra

07.30 hod. Za zdr., B. pomoc a pož. pre synov Miloša, Branislava a Lukáša s rodinami

Sobota 17. októbra - Dom nádeje

07.30 hod. + manžel Jozef, Mária, Ján a sestra Anastázia

Nedeľa 18. októbra - oba nedeľné úmysly odslúžia kňazi v sobotu 17. októbra

08.00 hod. Za + rodičov a súrodencov Petrekových - zrušená

11.00 hod. Za + rodičov, súrodencov a manžela Ladislava - zrušená

14.00 hod. Propria - zrušená

16.00 hod. Propria - zrušená

DRAVCE

Utorok 13. októbra

17.00 hod. + Mária Hricová

Piatok 16. októbra

17.00 hod. + Štefan Novotný

Nedeľa 18. októbra

09.30 hod. Za zdravie a B. požehnanie pre Jána a Magdalénu Dvorčákovú s rodinou

14.00 hod. Propria - zrušená


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 12. októbra

17.00 hod. Za + z rodiny Taratutovej a Petrikovej

Štvrtok 15. októbra

17.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre otca

Nedeľa 18. októbra

08.15 hod. Pro Populo (Za Boží ľud našej farnosti)

14.00 hod. Propria - zrušená


BUKOVINKA

Streda 14. októbra

17.00 hod. + Peter Paciga

Nedeľa 18. októbra

11.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu k 1. rôčiku

197 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page