top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 13. - 19. júla

Aktualizováno: 13. 7. 2020

V minulom týždni sa vykonalo pri našich kostoloch veľa dobrej práce. Ďakujeme pánom Františkovi Gajovi a Ladislavovi Grešovi za opravu vežových hodín na kostole v Spišskom Štvrtku, taktiež ďakujeme chlapom, ktorí začali upratovať kostolnú vežu a prišli pomôcť s kosením. Ing. arch. Katarína Geburová bez nároku na honorár vypracovala architektonický plán na obnovu priestorov tzv. herne v starej škole. Vypísali sme výzvu na predloženie cenových ponúk pre projekt reštaurátorského výskumu kaplnky. Farnosť dostala prvú cenovú ponuku na opravu zvonov v Spišskom Štvrtku a Dravciach. Začali sa aj práce na opravách v kostole v Bukovinke.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 15. júla Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Štvrtok 16. júla Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Piatok 17. júla Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 19. júla 19. nedeľa cez rok


2. PRIHLASOVANIE NA DENNÝ TÁBOR

Deti sa môžu prihlásiť na denný tábor až do budúcej nedele 19. júla.


3. VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

Ružencové bratstvo v Spišskom Štvrtku pozýva na večeradlo s Pannou Máriou, ktoré bude vo štvrtok 16. júla o 17.00 hod. Večeradlo pripraví ruža pani Dariny Knapikovej.


4. PRÁCE NA OPRAVE KOSTOLOV V DRAVCIACH A BUKOVINKE

V nasledujúcich dňoch začneme práce na oprave kostola v Dravciach, aby sme počas teplých letných dní stihli vykonať to najnutnejšie a zamedziť nebezpečnému vlhnutiu múrov po jesenných dažďoch. Práce organizuje a dohliada pán starosta s hospodárskou radou v koordinácii s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. Prosíme ochotných mužov, ktorí sú doma, aby sa zapojili do brigád. Krajský pamiatkový úrad vykoná v pondelok v Dravciach revíziu fondu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Na pondelok o 17.00 hod. v Dravciach zvolávam rokovanie hospodárskej rady.


V Bukovinke by v utorok mali začať práce na fasáde kostola.


5. ZBIERKY A MILODARY

Na budúcu nedeľu (19. júla) bude po sv. omšiach v Spišskom Štvrtku mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky. V minulom týždni v Spišskom Štvrtku obetovali na kostol: pani Alžbeta 50 eur, z pohrebu pani Emílie Guzovej 50 eur, z pohrebu pani Heleny Šurcovej 100 eur, spoločenstvo františkánskych terciárov zo Starej Ľubovne 125 eur, bohuznáma osoba venovala na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.


V Bukovinke sme minulý týždeň zbierali milodary na opravy kostola. Dobrodinci obetovali spolu 1830 eur. Sú to: rod. Dušana Bineka 50 eur, Štefan Pľuta 50 eur, Šimon Dunajčan st. 100 eur, rod. Timčíková 50 eur, rod. Pagáčová 50 eur, Daniel Pľuta 200 eur, Magda Pľutová 200 eur, Anna Pľutová 200 eur, Jozef Kuruc st. 200 eur, rod. Ondrejčáková 50 eur, rod. Bandžuchová 50 eur, Helena Kramarčíková 50 eur, Katka Glodžáková 50 eur, rod. Františka Glodžáka 200 eur, rod. Gibalová 20 eur, bohuznáme osoby spolu 310 eur.


Zvonček z budúcej nedele (19. júla) bude v Dravciach určený na opravu oltára.


6. CHARITNÁ ZBIERKA PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DETI

Spišská katolícka charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok. V kostoloch budeme mať krabicu, do ktorej môžete nosiť písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky a peračníky. Pomôcky majú byť nové, alebo použité, avšak v dobrom stave. Ak chcete na tento účel poskytnúť charite finančné prostriedky, na plagátikoch nájdete informácie, ako to urobiť.


7. LEKTORSKÁ SLUŽBA NA NEDEĽU 19. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

1. sv. omša: Jana Gáborová, Laura Borská, Marta Švedová

2. sv. omša: Ľuboš Bajtoš, Mária Bajtošová, Mária Rákociová


DLHÉ STRÁŽE

Monika Bendžalová, Dominika Lojková, Daniela Baluchová


8. UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mirka Porembová, Marcela Ondirková, Katarína Barabasová, Monika Dunčková, Božena Garčalová, Zuzana Bobulová


DRAVCE

Dvorčáková Alena, Bačová Magdaléna, Podolinská Anna, Gallová Lucia 


DLHÉ STRÁŽE

Novotná Ľuba, Bonková Daniela, Bonková Marta


9. OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Rybovič a Stanislava Sagulová. Ohlasujú sa po tretí raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to neodkladne oznámi na farskom úrade.


10. ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DŇOCH 13. - 19. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 13. júla

06.30 hod. kaplica Za živých členov rodiny Csákyovcov

Utorok 14. júla

18.00 hod. + Terézia Bajtošová

Streda 15. júla

06.30 hod. kaplica + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov rehole minoritov

Štvrtok 16. júla

18.00 hod. + Vladimír a + rodičia

Piatok 17. júla

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie Alžbety

Sobota 18. júla

18.00 hod. Dom nádeje + manžel Vladimír Barabas, 1. výročie smrti

Nedeľa 19. júla

08.00 hod. + rehoľná sestra Blažeja, 1. výročie smrti

11.00 hod. + manžel Jozef Mirga


DRAVCE

Utorok 14. júla

07.30 hod. + Anna a  Ondrej Bartoš a Anna Brejová

Piatok 17. júla

19.00 hod. +Mária, Ján a Jozef

Nedeľa 19. júla

09.30 hod. +Štefan, Justína a Cyril


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 13. júla

19.00 hod. Za zdravie Márie Baluch

Štvrtok 16. júla

07.30 hod. + Peter Jurčík (výročie smrti)

Nedeľa 19. júla

08.15 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


BUKOVINKA

Streda 15. júla

19.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 19. júla

09.30 hod. + Matej a Agnesa Surovka

123 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page