top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 20. decembra

Vstupujeme do predposledného adventného týždňa. Prípravy na sviatky sú ovplyvnené zlou situáciou s pandémiou koronavírusu. Využime čas zodpovedne. Dôležitá je v týchto dňoch naša rodina a srdce otvorené na Boží príchod.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 14. decembra - Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 20. decembra - Štvrtá adventná nedeľa


KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA

V pondelok 14. decembra o 15:00 hod. bude v pastoračke na fare stretnutie pre deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina. Nevieme, či sa koledovanie bude môcť uskutočniť. Stretnutie bude krátke a informatívne.


VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ A NÁVŠTEVA CHORÝCH

Spoločná vianočná spoveď sa v tomto roku u nás neuskutoční. Kňazi vám budú k dispozícii počas tohto týždňa vo všetkých kostoloch vždy hodinu pred večernými omšami a v Spišskom Štvrtku, Dravciach i Dlhých Strážach dnes i na budúcu nedeľu od 14.00 hod. do 16.00 hod.


Tak, ako sme predpokladali, pandemická situácia sa zhoršila, ďalšiu návštevu chorých preto pred Vianocami neplánujeme. Ak budú vhodné podmienky, môžeme ich opäť navštíviť medzi sviatkami.


VIANOČNÁ KOLEDA

Tradičná vianočná koleda spojená s požehnaním domov v tomto roku taktiež nebude. Rodiny, ktoré z rôznych dôvodov chcú, aby kňaz požehnal ich príbytky, sa môžu s kňazmi osobne či telefonicky dohovoriť na termíne návštevy.


SKÚŠKA BIRMOVANCOV A PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Tí, čo sa pripravujú na birmovku a prvé sv. prijímanie, majú v nasledujúcom týždni poslednú možnosť prísť na preskúšanie. Kto skúšku neabsolvuje do 20. decembra, môže byť do prípravy zapísaný znova od septembra budúceho roku.


KNIHY MONS. GAVENDU

V Spišskom Štvrtku, v Dravciach i v Dlhých Strážach si počas adventu môžete zakúpiť knihy Mons. Mariána Gavendu. Všetky sú autorom podpísané.


ZBIERKY A MILODARY

Od prvej adventnej nedele do sviatku nepoškvrnenej Panny Márie sme mali vo farnosti zbierku na charitu. Vyzbierali sme spolu 580,11 eur (Spišský Štvrtok 211,21 eur; Dravce 78 eur; Dlhé Stráže 217,50 eur; Bukovinka 73,40 eur).


Na budúci týždeň je v Spišskom Štvrtku zbierka na opravu kostola a kaplnky.

Na budúci týždeň je zvonček v Dravciach určený opravu oltára.


Na kostol v Spišskom Štvrtku obetovala Bohu známa osoba 50 eur.

Na kostol v Dravciach obetovala Bohu známa osoba 100 eur.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. DECEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová

11.00 hod. Marta Švedová, Ľuboš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Slavomíra Bendžalová, Mária Kellnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Javorská, Mária Slaninová, Simona Toporcerová, Andrea Duľová, Františka Novotná, Leona Steinerová (ul. Obrancov mieru)

DRAVCE

Anna Senetriková, Magda Škovirová, Alžbeta Vernarská

DLHÉ STRÁŽE

Lucia Bonková, Mária Gibalová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 14. decembra

06.00 hod. (rorátna) + Anna a Ján, Helena

Utorok 15. decembra

18.00 hod. + Kataríny, Michal, Jolany, Vladimír

Streda 16. decembra

06.00 hod. (rorátna) + Martin a Johana

Štvrtok 17. decembra

18.00 hod. + rodičia Štefan a Anna Sarňak

Piatok 18. decembra

18.00 hod. Na úmysel dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora

Sobota 19. decembra

18.00 hod. (Dom nádeje) + František a Mária, brat Jozef a teta Anna

Nedeľa 20. decembra

08.00 hod. Za zdravie Mariky

11.00 hod. + Jaroslav, Štefan, Katarína a Michal


DRAVCE

Utorok 15. decembra

17.00 hod. + Mária a Pavol Bednár

Piatok 18. decembra

17.00 hod. + Pavol Škovira

Nedeľa 20. decembra

09.30 hod. Za + z rodiny Vladimíra Garčára


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 14. decembra

17.00 hod. Za + z rodiny Krátkej a Bartkovej

Štvrtok 17. decembra

17.00 hod. + Božena, Štefan, Juraj, Anna Bartková

Nedeľa 20. decembra

08.15 hod. Za Jozefa (60. jubileum)


BUKOVINKA

Streda 16. decembra

17.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 20. decembra

09.30 hod. Pro Populo185 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page