top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 21. apríl
1. Liturgický kalendár:

Budúca nedeľa je Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera.

 

2. Dnes je Tretia veľkonočná nedeľa – Začínajú sa voľby do farskej rady: Pri východe z kostola si vezmite volebné lístky k voľbám do farskej hospodárskej a pastoračnej rady. Na lístkoch sú vyznačené riadky na vpísanie kandidátov do jednotlivých rád. Vpisujeme meno a priezvisko kandidáta. Do hospodárskej rady vpisujeme všade po tri osoby. Do pastoračnej rady vpisujeme podľa vyznačených miest: 2 v Bukovinke, po 3 v Dravciach a Dlhých Strážach, 4 v Sp. Štvrtku. Vyplnené volebné lístky odovzdáte v nedeľu 21. apríla do pripravenej volebnej schránky. Hlasy zráta volebná komisia v nedeľu po obede. Výsledky volieb budú oznámené na ďalšiu nedeľu.

 

3. Dnešnou nedeľou začína týždeň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. Pamätajme na tento úmysel aj v našich osobných modlitbách.

 

4. Pripomíname rodičom a deťom, že v piatky pokračujú sv. omše a nácviky pre deti. Nácvik začína o 17.00 hod. Pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie v Sp. Štvrtku je účasť na týchto nácvikoch a omšiach povinná ako súčasť prípravy na Prvé sväté prijímanie.

 

5. V pondelok o 18.00 pozývame na poklonu Oltárnej Sviatosti za rodiny a vo štvrtok o 17.00 sa budeme spoločne modliť za povolania. O 18.00 bude na tento úmysel aj sv. omša.

 

6. V sobotu o 17.00 pozývame do Domu nádeje na Večeradlo s Pannou Máriou. Večeradlo pripraví ruža p. Ľudmily Lučivjanskej.

 

7. Rádio Lumen 4. mája pozýva na púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii, alebo na telefónnom čísle 0902 122 985.

 

8. Ekonomické záležitosti: Na kostol z krstu Barbory a Terézie Pulščákových venovali 50 eur. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

 

9. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 8.00 Radanka Oravcová, Eva Majcherová;

                                                                    11.00 Anna Palenčárová, Natália Bajtošová;

 

10. Upratovanie kostola: Iveta Orlovská, Renáta Antolíková, Janka Zvalená, Lucia Suchanová, Lucia Kukurová, Marcela Jakubcová;

 

11. Úmysly sv. omší:

Pondelok 15. apríl      08.00  + Július Lorko;

Utorok 16. apríl          18.00   + Pavol;

Streda 17. apríl           18.00   + Veronika;

Štvrtok 18. apríl          18.00   + Mária;

Piatok 19. apríl           18.00    + Ján a Katarína Lapšanský a ostatní zosnulí z rodiny;

Sobota 20. apríl          18.00    + Ružena Petrovičová; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 21. apríl          08.00    Veriacich farnosti;

                                      11.00    Za zdravie a Božie pož. rod. Lačnej;

 

12. Oznam Biskupského úradu: Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

Dlhé Stráže

Služba lektorov: Mária Baluchová, Lucia Bonková, Katarína Faltinová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 15. apríl   19.00   + manžela, rodičov a bratov;

Štvrtok 18. apríl       19.00   + z rod. Faltinovej;

Nedeľa 21. apríl       08.15   Za zdravie a Božie pož. pre Juraja – 70 rokov;

 

Dravce

Upratovanie kostola: Koršalová Renáta, Koršalová Alžbeta, Korheľová Mária;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 16 . apríl    19.00   + Elena, Ladislav Labuda;

Piatok 19. apríl      19.00   + Július Dvorčák;

Nedeľa 21. apríl     09.30  + Anton Bašista;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 17. apríl    19.00  + František Kuruc;

Nedeľa 21. apríl   09.30  Za zdravie a Božie pož. pre P. Adama – 60 rokov;

171 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page