top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 14. - 21. január
1. Liturgický kalendár

Utorok 16. januára - Sv. Berarda a spol., prvých františkánskych mučeníkov, spomienka

Streda 17. januára - Sv. Antona, opáta, spomienka

Nedeľa 22. januára - 3. nedeľa v cezročnom období - Nedeľa Božieho slova

 

2. Budúca nedeľa je v Cirkvi Nedeľou Božieho slova. Pozývame vás, aby ste sa v tento deň venovali Svätému písmu aj vo vašich rodinách.

 

3. Vo štvrtok 18. januára začíname v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel pri sv. omšiach i v osobnej modlitbe.

 

4. Diecézny pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našej farnosti uskutoční v Spišskom Štvrtku v sobotu so začiatkom o 17.00 hodine. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe. Preto v  sobotu večerná sv. omša bude výnimočne v kostole. Taktiež pripomíname veriacim, že v Spišskom Štvrtku je poklona Oltárnej Sviatosti každý pondelok o 18.00 za rodiny, a v každý štvrtok o 17.00 hodine.

 

5. Kňazský seminár v Spišskej Kapitule prosí tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť prostredníctvom svojich pánov farárov. Následne bude každý uchádzač kontaktovaný rektorátom kňazského seminára. Na prvom stretnutí vo februári sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti ohľadom podania prihlášky na štúdium katolíckej teológie. Prosíme tiež všetkých veriacich, aby sa každý deň modlili za nové kňazské povolania. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.

 

6. Ekonomické záležitosti: Na kostol obetovali: z pohrebu Ruženy Petrovičovej 100 eur a rod. Toporcerová 100 eur; Na budúcu nedeľu je zbierka na obnovu kostola a kaplnky

 

7. Lektorská služba:

Budúca nedeľa: 08.00 Miška Švedová, Mária Bajtošová; 11.00 Radanka Oravcová, Eva Majcherová;

 

8. Upratovanie kostola: Anna Mirgová, Gita Gáborová, Eva Ščuková, Jana Gáborová, Olívia Čonková, Jarmila Mirgová;

 

9. Úmysly sv. omší

Pondelok 15. január           08.00        + Ján Kukura;

Utorok 16. január               18.00        + Mária;

Streda 17. január                18.00        + František a Mária;

Štvrtok 18. január              18.00        + Anna a Jozef;

Piatok 19. január                18.00        na úmysel;

Sobota 20. január               18.00       I. + Mária Slaninová;

                                                               II. + Veronika a John;

Nedeľa 21. január              08.00        Za zdravie a Božie pož. pre Mareka – 40 rokov a jeho rodinu;

                                              11.00        Za veriacich farnosti;

 

10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Radoslav Skokan z Hrabušíc a Mária Oravcová zo Spišského Štvrtku. Ohlasujú sa tretí krát.

Dlhé Stráže

Služba lektorov na budúcu nedeľu:

08.15 Adriana Baluchová, Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 15. január        17.00    + Terézia a Martin Baluch;

Štvrtok 18. január            17.00    + Mária Lojko;

Nedeľa 21. január             08.15   + František;

 

Dravce

Upratovanie kostola:

Valenčíková Mária, Vasková Mária, Novotná Daniela;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 16. január       17.00    + Anton Bašista;

Piatok 19. január        17.00    + Jozef, Anna, František;

Nedeľa 21. január       09.30   + Mária Garčárová;

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 17. január        17.00   + Jozef a Anna Breja;

Nedeľa 21. január       09.30   Za zdravie a Božie pož. pre Annu a Stanislava;

154 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentarer


bottom of page