top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. februára

V nasledujúcom týždni vstúpime do liturgického obdobia štyridsaťdenného pôstu. Je to čas duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky. Na popolcovú stredu nebudeme tentokrát môcť prijať v kostole popolec. O to viac si uvedomíme, že pravé pokánie nie je vonkajším gestom, ale procesom vnútornej premeny zmýšľania a konania človeka. Modlime sa vytrvalo za uzdravenie chorých, za zastavenie pandémie a za to, aby sme posilnení pokáním slávili veľkonočné sviatky opäť spoločne v našich kostoloch.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 17. februára Popolcová streda

Nedeľa 21. februára 1. pôstna nedeľa


FUNGOVANIE FARSKÉHO ÚRADU

Farský úrad funguje v pracovných dňoch tak, ako zvyčajne. Všetky záležitosti vybavujte podľa možností telefonicky (053 4598 400 alebo 0910 842 499). Prosíme, aby ste rešpektovali životný rytmus rehoľnej komunity a ak to nie je nutné, aby ste neriešili úradné záležitosti v čase obeda (12.00 - 13.00) ani vo večerných hodinách.


VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ

Cirkev učí, že kresťan katolík sa má aspoň raz do roka vyspovedať a vo veľkonočnom čase prijať sv. prijímanie. Veľkonočnú sv. spoveď si môžeme vykonať v čase od popolcovej stredy až do Turíc. Keďže v týchto dňoch nemôžeme sláviť verejné bohoslužby, v súčasnej situácii môžete o sv. spoveď požiadať po telefonickom dohovore s kňazom. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje s dodržiavaním všetkých hygienických opatrení na fare alebo v kostole, môžeme pricestovať i na filiálky.


p. Jozef Sukeník 0910 842 499

p. Samuel Hurajt 0904 738 978

p. Roman Gažúr 0908 452 589

  • Chorých navštevujeme v súčasnej situácii iba v nebezpečenstve smrti.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

V minulom týždni výrazne pokročili práce na oprave priestorov v Starej škole. Ďakujeme za ochotu majstrom murárom z Belej nad Cirochou.

Konzultujeme tiež spoluprácu s reštaurátorom, ktorý by mohol zrealizovať konzervovanie gotickej sochy sv. Antona Pustovníka v Dravciach.

Spišský Štvrtok: na rekonštrukčné práce venovala 50 eur rodina Darovcová a 30 eur rodina Kiráľová. Z pohrebu Štefana Slaninu obetovali na kostol 100 eur, Bohu známa osoba venovala 70 eur, iná Bohu známa osoba 100 eur.

Dlhé Stráže: rodina Kováčová obetovala na kostol 70 eur.


Ďakujeme, že najrôznejšími spôsobmi podporujete našu farnosť i Kláštor Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.


Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 15. februára

P. Samuel - Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Stana Petroviča

P. Jozef - + rodičia Štefan a Anna a synovia Pavol a Štefan

P. Roman - Dantis


Utorok 16. februára

P. Samuel - + Štefan a Emília Slaninoví

P. Jozef - + Mária Hricová

P. Roman - Dantis


Streda 17. februára

P. Samuel - Prosba o zdravie, Božie pož. a dary Ducha Svätého pre dcéru a vnúčatá

P. Jozef - Za potrebné milosti pre manžela Jozefa

P. Roman - Dantis


Štvrtok 18. februára

P. Samuel - Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava Greša (75. jubileum)

P. Jozef - + Štefan a Alžbeta Soľanoví

P. Roman - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


Piatok 19. februára

P. Samuel - Prosba o dar zdravia a Božie požehnie pre rodinu Semkovú a za + otca Antona, syna Antona a rodičov Skalkových a Semkových

P. Jozef - + Štefan Bašista

P. Roman - Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


Sobota 20. februára

P. Samuel - Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu (60. jub.) a za celú jej rodinu

P. Jozef - + Agnesa Lorková

P. Roman - Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre otca Vladimíra (jub.)


Nedeľa 21. februára

P. Samuel - Za Máriu a Ladislava Bajtošových (45. výročie výročie sobáša)

P. Jozef - + Júlia

P. Roman - + Terézia Poľanovská

242 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page