top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 15. - 21. júna

Aktualizováno: 13. 6. 2020

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili v našich kostoloch dôstojnú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V minulom týždni sa v Spišskom Štvrtku ukončila skúškami príprava prvoprijímajúcich detí a začala sa príprava dospelých na sviatosť birmovania. Na fare pokračovali každodenné brigády, ženy vysadili na dvore kvety, pán Milan Brozák pre kostol v Spišskom Štvrtku zreštauroval procesiové kandelábre a nosníky baldachýnu. Nech dobrý Pán Boh odplatí všetkým túto službu svojimi milosťami!

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 16. júna, ľubovoľná spomienka bl. Márie Terézie Schererovej, panny, rehoľníčky

Streda 17. júna, ľubovoľná spomienka sv. Alberta Chmielovského, rehoľníka

Piatok 19. júna, slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 20. júna, spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nedeľa 21. júna, 12. nedeľa cez rok


2. ZRUŠENIE MIMORIADNYCH BOHOSLUŽIEB

Od stredy 10. júna sa uvoľňujú ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vyplýva z nich, že do kostolov môže prísť viac ľudí. Povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie. Naďalej však zostáva v platnosti povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, a teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva naďalej do rúk. Zároveň platia všetky doterajšie pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb. Prosíme, aby ste ich z lásky k bratom a sestrám akceptovali. Pre túto zlepšenú situáciu rušíme od budúcej nedele (21.6.) aj dodatočné nedeľné bohoslužby v Dravciach a Dlhých Strážach a vraciame sa na filiálkach k tradičným časom nedeľných sv. omší. Sv. omša o 16.00 hod. v Spišskom Štvrtku na budúcu nedeľu ešte bude.


3. DUCHOVNÁ OBNOVA M.I. RB

V Dlhých Strážach i v Spišskom Štvrtku bude vo štvrtok 18. júna duchovná obnova pre členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva. Stretnutia budú po sv. omši a sú otvorené pre každého.


4. VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

V sobotu, na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, nás Ružencové spoločenstvo v Spišskom Štvrtku pozýva na večeradlo s Pannou Máriou. Začne sa o 17.00 hod. Pripraví ho ruža pani Ľudmily Lučivjanskej.


5. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

Prvé sv. prijímanie bude v Dravciach v sobotu 20. júna o 15.00 hod. Deti a príbuzných vyspovedáme v piatok po sv. omši. Rodičia nech dohliadnu na svedomitú prípravu detí pred sv. spoveďou a nech sa postarajú o upratanie a výzdobu kostola.


Prvé sv. prijímanie bude v Spišskom Štvrtku v nedeľu 21. júna o 11.00 hod. Deti a príbuzných vyspovedáme v sobotu po sv. omši. Rodičia nech dohliadnu na svedomitú prípravu detí pred sv. spoveďou a nech sa postarajú o upratanie a výzdobu kostola. Prosíme, aby ste v nedeľu pri sv. omši o 11.00 hod. ponechali miesto v kostole príbuzným a hosťom prvoprijímajúcich detí. Ostatným sú k dispozícii ešte dve sv. omše o 08.00 hod. a 16.00 hod.


6. MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR

Naša rehoľa pripravuje pre miništrantov letný tábor v Brehove. Bude v dňoch 18. - 22. augusta. Tábor stojí 40 eur. Počet miest je obmedzený, prihlášky treba vyplniť čím skôr. Bližšie informácie nájdete na farskej internetovej stránke.


7. MILODARY A ZBIERKA NA OPRAVU KOSTOLA

Z pohrebu pani Márie Šoltisovej obetovali na kostol v Spišskom Štvrtku 100 eur.

Bohuznámi darcovia obetovali na kostol v Spišskom Štvrtku 300 eur.


Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na projekt reštaurátorského výskumu Kaplnky nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku vo výške 10 000 eur. Predbežný rozpočet tohto projektu je však 18 000 eur. Pokúsime sa vysúťažiť nižšiu cenovú ponuku, rozdiel treba totiž doplatiť z našich úspor.


Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky v Spišskom Štvrtku. Ďakujeme za vašu priazeň a za každú pomoc.


Na budúcu nedeľu je zvonček v Dravciach určený na opravu oltára.


8. TERMÍN POSVIACKY DOMU NÁDEJE

Mnohí sa pýtate na farskom i na obecnom úrade v Spišskom Štvrtku, kedy už budú sv. omše v dome nádeje. Správca farnosti požiadal najskôr otca biskupa osobne, potom 26. mája aj úradným listom o jeho opätovné posvätenie. Odpoveď z biskupského úradu sme zatiaľ nedostali. Prosíme vás teda o trpezlivosť.


9. ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 15. júna

06.30 hod. (kaplica) Za + bratov, rodičov, priateľov a dobrodincov minoritského rádu

Utorok 16. júna

18.00 hod. Za + z rodiny Toporcerovej a Pavličkovej

Streda 17. júna

18.00 hod. Za Božie požehnanie a dar živej viery pre rodinu Toporcerovú

Štvrtok 18. júna

18.00 hod. + Františka Kiengraber

Piatok 19. júna

18.00 hod. Za dobrodincov Kláštora nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku

Sobota 20. júna

18.00 hod. Za + manžela Vladimíra Barabasa

Nedeľa 21. júna

08.00 hod. Za + Kolomana, Júliusa, Margity a Ruženy

11.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

16.00 hod. Za + z rodiny Michala Toporcera


DRAVCE

Utorok 16. júna

19.00 hod. +Mária a Juraj, +Anna a Štefan

Piatok 19.júna

19.00 hod. + Paulína, Pavol a Ján Glodžák

Sobota 20. júna

15.00 hod. Za prvoprijímajúce deti

Nedeľa 21. júna

09.30 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre manželov (50. výr.)


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 15. júna

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre synov a ich rodiny

Utorok 16. júna

18.00 hod. Na úmysel celebranta

Štvrtok 18. júna

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Durčíkovej a Klučarovej

Nedeľa 21. júna

08.15 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


BUKOVINKA

Streda 17. júna

19.00 hod. + Michal, Anna a Ján Glodžák

Nedeľa 21. júna

09.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Pľutovú


145 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page