top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 17. - 23. augusta


V minulom týždni sa deti schádzali v Spišskom Štvrtku na dennom tábore. Ďakujeme pátrovi Tomášovi, manželom Švedovým a obetavým animátorom z eRka za mnoho času a energie, ktoré vašim deťom venovali. Taktiež ďakujeme za podporu pánovi starostovi Jánovi Grešovi. Medzitým sme pokročili v prácach na oprave starej školy a pri upratovaní kostolnej veže. Zvonári z dielne v Liptovských Sliačoch začali pracovať na výrobe technického vybavenia pre zvony v Spišskom Štvrtku. Oprava by mala byť dokončená do dvoch mesiacov. Tešíme sa, že sa našli ďalší dobrovoľníci na sprevádzanie turistov, na niekoľko dní sa k nim pridali aj dvaja študenti z Bratislavy, ktorým taktiež ďakujeme. Tešíme sa tiež, že sa našlo veľa farníkov, ktorí nám pomohli zorganizovať odpustové slávnosti pri Kaplnke Nanebovzatia. Nech vás všetkých dobrý Pán Boh obdarí svojím požehnaním a tieto pekné dni nech prinesú krásne ovocie do života vašich rodín a celej farnosti!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 20. augusta Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 21. augusta Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Sobota 22. augusta Panny Márie Kráľovnej, spomienka - v Bukovinke slávnosť

Nedeľa 23. augusta 21. nedeľa cez rok


PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Od 11.9 do 13.9. 2020 sa v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční príprava na manželstvo, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Bližšie informácie a kontakty sú na farskej internetovej stránke.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Toporcer a Martina Varjuová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostný zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.


MILODARY A ZBIERKY

V minulom týždni obetovala Bohu známa osoba na kostol v Spišskom Štvrtku 50 eur. Dnes po sv. omšiach máme v Spišskom Štvrtku mimoriadnu zbierku na opravu kostola a kaplnky, ďakujeme za vaše milodary.


Dnešný zvonček je v Dravciach venovaný na opravu oltára.


ODPUST V BUKOVINKE

V sobotu 22. augusta je v Bukovinke odpust. Slávenie prenášame na nedeľu 23. augusta o 11.00 hod. Odpustovým kazateľom bude Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup. Prosíme o prípravu, upratanie a ozdobenie kostola. Členovia pastoračnej a hospodárskej rady nech zorganizujú poďakovanie kazateľovi a pohostenie.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 23. AUGUSTA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Klára Lesíčková, Anna Bajtošová

11.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Peter Gibala, Adriana Baluchová, Mária Kelnerová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Mária Lačná, Irena Stašová, Irena Parimuchová, Marta Bajtošová, Mária Bajtošová, Janka Poláková

DRAVCE: Bašistová Marta, Lučivjanská Mária, Jankurová Jana, Friedmanová Zuzana

DLHÉ STRÁŽE: Martina Slavkovská, Terézia Strážiková, Marcela Bendžalová


SPOMIENKA NA BARBARSKÚ NOC

Radi by sme si spolu s vami pripomenuli sedemdesiate výročie Barbarskej noci. Chceme sa poďakovať veriacim zo Spišského Štvrtku, ktorí 13. apríla roku 1950 bránili našich rehoľných spolubratov pred nespravodlivým uväznením. Preto vás v pondelok 31. augusta o 17.00 hod. pozývame do kinosály na film Tiene Barbarskej noci. Budeme radi, ak potom odznejú aj svedectvá pamätníkov na túto udalosť. Po filme chceme všetkých pozvať na večerné posedenie a na guláš.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 17. augusta

06.30 hod. kaplica Prosba o uzdravenie Oliverka

Utorok 18. augusta

18.00 hod. + Terézia Bajtošová

Streda 19. augusta

06.30 hod. kaplica + Ján, Mária, Anna

Štvrtok 20. augusta

18.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre Alenu Pítrovú (50 r.) a Rastislava Moskala (18 r.)

Piatok 21. augusta

18.00 hod. Na úmysel dobrodincov kostola a kláštora

Sobota 22. augusta

18.00 hod. Dom nádeje: + rehoľná sestra Gretka (1. výročie smrti)

Nedeľa 23. augusta

08.00 hod. Za zdravie a Božie pož. pre Helenu (70. jub) a za celú rodinu

11.00 hod. + Ján, Mária, Martin


DRAVCE

Utorok 18. augusta

07.30 hod. + Helena, Ján a Viera

Piatok 21. augusta

19.00 hod. +Štefan Petrovič

Nedeľa 23. augusta

09.30 hod. Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17. augusta

19.00 hod. Prosba o zdravie a Božie pož. pre Jána (50. jubileum) a jeho rodinu

Štvrtok 20. augusta

07.30 hod. Prosba o zdravie a Božie pož. pre Helenu

Nedeľa 23. augusta

08.15 hod. Prosba o zdravie a Božie pož. pre Helenu Kellnerovú (90. jub.)


BUKOVINKA

Streda 19. augusta

19.00 hod. + Ľudovít Paločaj

Nedeľa 23. augusta

11.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)
154 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page