top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 17. - 23. mája

Aktualizováno: 17. 5. 2021

Do ďalšieho týždňa vstupujeme z upršanej nedele, ale v nádeji na lepšie a krajšie dni, ktoré sú pred nami. V nasledujúcom období nás v liturgickom kalendári sprevádzajú viacerí veľkí svätci františkánskeho rádu. V ich spoločnosti zhromaždení okolo Ježišovej matky Márie očákavame sviatok Turíc, zoslanie Ducha Svätého.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 17. mája Spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu Utorok 18. mája Spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu

Štvrtok 20. mája Spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

Piatok 21. mája Ľub. sp. bl. Franza Jägerstättera, otca rodiny, mučeníka, člena 3. rádu Nedeľa 23. mája Turíce – Zoslanie Ducha Svätého


STRETNUTIE S RODIČMI

Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude v nasledujúcom týždni takto:

DLHÉ STRÁŽE - pondelok po večernej sv. omši

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - štvrtok po večernej sv. omši

DRAVCE A BUKOVINKA - v piatok po večernej sv. omši v Dravciach


ZBIERKA NA MASMÉDIA

Minulý týždeň sme zabudli vyhlásiť zbierku na masmédia, preto táto zbierka bude v našich kostoloch v nedeľu na budúci týždeň.


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Radomír Dugas a Petra Kubičárová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Filip Hlinka a Natália Kupčová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Timotej Kovalčík a Lívia Štefaňaková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

V minulom týždni sme podali žiadosť o dotáciu na komplexnú obnovu Kaplnky Nanebovzatia. Z toho dôvodu sme v Slovenskej sporiteľni zriadili transparentný účet s názvom „Kaplnka Nanebovzatia“. Budeme na ňom zhromažďovať prostriedky na obnovu tejto pamiatky. Číslo účtu IBAN je: SK80 0900 0000 0051 7923 1986.


Počas letnej sezóny budeme mať v kostole aj terminál, aby sa na účet kaplnky dalo prispievať i kreditnou kartou.


Ďakujeme pánovi Ondirkovi a pánovi Bajtošovi za pomoc pri zaobstaraní ovečiek do farskej záhrady, ako aj všetkým, ktorí nám v minulom týždni pomáhali pri skrášlení a upratovaní farského a kostolného dvora.


Milodary: Novomanželia Ježíkovci obetovali na kostol 100 eur, Bohu známe osoby spolu 150 eur.


DRAVCE

V minulom týždni sme objednali malý záhradný domček, ktorý postavíme na kostolnom dvore. Keďže v kostole nie je sklad, uložíme doňho vázy, metly a veci, ktoré nám v preplnenej sakristii zavadzajú. Po uprataní sakristie môžeme počas leta urobiť práce, ktoré sú potrebné kvôli odvlhčeniu.


Milodary: z krstu Samuela Galloviča venovali rodičia na kostol 50 eur, rodina Senetriková venovala 50 eur.


BUKOVINKA

V minulom týždni dve firmy doručili cenové ponuky na nový zvon pre Bukovinku. Každý, kto má záujem, môže si ich preštudovať v sakristii. V stredu po sv. omši prosíme členov hospodárskej rady o stretnutie so správcom farnosti, na ktorom sa ohľadom tejto investície urobí rozhodnutie.


Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


DLHÉ STRÁŽE

Keďže farská rada už dlhšie diskutuje o návrhu na úpravu presbytéria nášho kostola, požiadali sme Ing. arch. Mariana Sitarčíka o vykonanie obhliadky priestoru a pilotné stretnutie, z ktorého by v budúcnosti mohol vyjsť aj návrh na nový kamenný oltár vhodný na konsekráciu a uloženie relikvií sv. Juraja. Architekt v sprievode dp. Aurela Halajčíka, odborníka na teológiu liturgie, navštívi kostol pravdepodobne v utorok dopoludnia. O presnom čase, ktorý ešte nie je dohodnutý, budeme informovať kostolníkov a členov farskej rady. Toto prvé stretnutie bude ale otvorené pre všetkých, ktorí budú mať záujem prísť.


Milodary: v minulom týždni bez milodarov.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 23. MÁJA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Lukáš Bajtoš, Ema Bajtošová

11.00 hod. Milan Podolinský, Anna Brozáková

14.00 hod. Kristína Slaninová, Klára Lesičková


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková

11.00 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Z ulice Obrancov mieru: Ivana Mirgová, Lucia Plešová, Lucia Mirgová Jarmila Mirgová

Z ulice Vysoká: Olina Čonková, Anna Mirgová


DRAVCE

Zumerová Mária, Zumerová Radoslava, Dvorčáková Renáta, Jozefčáková Martina


DLHÉ STRÁŽE

Bačová Darina. Bonková Alžbeta, Semanová MarcelaÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 17 mája 08.00 hod. Na úmysel br. Jána

18.00 hod. Za + z rodiny Oravcovej a Kukurovej


Utorok 18. mája 08.00 hod. Za + Máriu Garčarovú (Majku)

18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla (40. jubileum)


Streda 19. mája 08.00 hod. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa

18.00 hod. Za + manžela Jána


Štvrtok 20. mája 08.00 hod. Dantis

17.15 hod. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18.00 hod. Za + Šimona Tripšanského


Piatok 21. mája 08.00 hod. Dantis

18.00 hod. Za + Jána, Františku, Ladislava, Jána a Annu


Sobota 22. mája 08.00 hod. Za + Štefana Greša

18.00 hod. Za + Máriu a Michala Klimko a + starých rodičov


Nedeľa 23. mája 08.00 hod. Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre rodiny

Rákociovú, Klimkovú a Kalakajovú

11.00 hod. Za + Alžbetu Gáborovú, Ruženu Gabčovú a

Ladislava Gábora

14.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 18. mája 08.00 hod. + Pavol, Peter a Helena

19.00 hod. + Helena, Ján a Viera


Piatok 21. mája 08.00 hod. + Helena Onderčínová (pohrebná)

19.00 hod. + Štefan Petrovič


Nedeľa 23. mája 09.30 hod. Za počatie nového života

14.00 hod. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa


BUKOVINKA

Streda 19. mája 19.00 hod. + Peter Glodžák


Sobota 22. mája 19.00 hod. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa


Nedeľa 23. mája 09.30 hod. + VizijováDLHÉ STRÁŽE

Pondelok 17 mája 08.00 hod. Za + z rodiny Kellnerovej a Hradiskej

19.00 hod. Za + otca Jána (nedožitých 95 rokov) a brata Stanislava


Štvrtok 20. mája 08.00 hod. Za vyvolenie nového diecézneho biskupa

18.15. Adorácia Najsvätejšej sviatosti

19.00 hod. Za rodinu Behúňovú


Nedeľa 23. mája 08.15 hod. Za Ľubomíra Jurčíka (50. jubileum)

11.00 hod. Za Ľubomíra a jeho rodinu (40. jubileum)164 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page