top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 18. - 24. apríla

Všetkým prajeme požehnané veľkonočné sviatky plné radosti z nového života, do ktorého nás voviedol zmŕtvychvstalý Pán Ježiš!

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 18. apríla - Veľkonočný pondelok

Nedeľa 24. apríla - 2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho milosrdenstva)


VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Na Veľkonočný pondelok budú v našej farnosti omše tak, ako v nedeľu. Vo farskom kostole bude o 11.00 hod. slávnosť prvého sv. prijímania.


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Na budúcu nedeľu je sviatok sv. Juraja, nebeského patróna obce Dlhé Stráže. V sobotu večer o 18.00 hod. budeme v kostole sláviť vigíliu slávnosti, na ktorej bude kazateľom dp. Patrik Mitura, kaplán v Levoči. Nedeľná odpustová sv. omša bude o 11.00 hod. Prihovorí sa nám pri nej dp. Martin Táraj, kňaz pôsobiaci v Spišskom seminári. Keďže budeme po veľkonočných sviatkoch, spovedať budeme iba v pondelok a štvrtok pol hodiny pred sv. omšou, v prípade potreby i po nej.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Tomáš Pľuta a Dáša Čupáková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Peter Kuzár a Tatiana Dunčková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

3. Samuel Fuchs a Kristína Šimková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Milodary: z pohrebu Cyrila Dunčka obetovali príbuzní na kostol 200 eur. Bohuznáma osoba venovala na obnovu kaplnky 50 eur. Na obnovu kaplnky venujeme i veľkonočný zvonček. Pán Boh zaplať.

DRAVCE

Milodary: z pohrebu pani Márie Bašistovej venovali príbuzní na kostol 150 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nedeľa 24. apríla

08.00 hod. Stanislava Švedová, Ľuboš Bajtoš

11.00 hod. Mária Rákociová, Anna Palenčárová


DLHÉ STRÁŽE

Sobota 23. apríla

18.00 hod. Antónia Balocká, Veronika Bendžalová

Nedeľa 24. apríla

11.00 hod. Lenka Gibalová, Peter Gibala


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Katarína Borská, Mária Novotná, Darina Knapiková, Marta Švedová, Miška Bajtošová, Andrea Mlynárová


DRAVCE

Garčárová Jana, Gardori-Koršalová Zuzana, Faltinová Jana, Sidimáková Alena


DLHÉ STRÁŽE

Anna Faltinová, Agáta Faltinová, Marta Bačová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 18. apríla

08.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a jej deti s rodinami

11.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Utorok 19. apríla

18.00 hod. + Štefan a Mária Bajtošoví, František, Jozef, Mária, Anna Novotní

Streda 20. apríla

06.30 hod. Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky a na ich úmysel

Štvrtok 21. apríla

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + František, Margita a st. rodičia Oravcoví

Piatok 22. apríla

18.00 hod. Za ZBP pre mamku Emíliu a Veroniku, Janku, Stanislavu s rodinami

Sobota 23. apríla - Dom nádeje

18.00 hod. + manžel a rodičia

Nedeľa 24. apríla

08.00 hod. + Anton (20. výr. smrti), + Alžbeta a + svokrovci Vrábľoví

11.00 hod. + Mária Petrovičová


DRAVCE

Pondelok 18. apríla

09.30 hod. + Jozef, Alžbeta a František

Utorok 19. apríla

17.00 hod. + Margita a František Špener a + Pavol

Piatok 22. apríla

17.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 24. apríla

09.30 hod. + Ján, Mária a Stanislav


BUKOVINKA

Pondelok 18. apríla

09.30 hod. + Štefan a st. rodičia Žofia, Ján a strýko Ján

Streda 20. apríla

18.00 hod. + Ján a Matilda

Nedeľa 24. apríla

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 18. apríla

08.15 hod. Za rodinu Ladislava Lorka (50. jub.)

Štvrtok 21. apríla

17.00 hod. Za krstnú mamu a manželov Peťku a Jozefa

Adorácia po sv. omši

Sobota 23. apríla

18.00 hod. Za živých a zosnulých dobrodincov kostola

Nedeľa 24. apríla

11.00 hod. Za požehnanie rodín v Dlhých Strážach
238 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page