top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 18. - 24. júla

V júly si liturgicky pripomíname viacerých patrónov Európy: sv. Cyrila a Matoda, sv. Benedikta, sv. Brigitu... Zároveň sledujeme, ako sa náš kontinent zmieta vo vojnovom napätí, ekonomickej i klimatickej kríze. Cirkev nám i skrze udeľovanie patrónov pripomína, že na ťažkosti, ktorým čelíme, nie sme nikdy sami. Nezabudnime teda dvíhať srdia i pohľady k nebu, aby sme nestrácali dôveru v Boha, ktorý je Pán nad všetkým.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 21 júla - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok 22. júla - Sv. Márie Magdalény, sviatok

Sobota 23. júla - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 24. júla - 17. nedeľa cez rok


ODPUSTKY Z PORCIUNKULY

V utorok 2. augusta bude v Spišskom Štvrtku františkánska slávnosť odpustkov z Porciunkuly. Srdečne pozývame veriacich z celej farnosti. Hosťujúcim kazateľom bude p. Tomáš Lesňák, generálny definítor našej rehole, ktorý v súčasnosti pôsobí v Ríme.

CHARITNÁ ZBIERKA

Až do konca prázdnin je v našich kostoloch charitná zbierka školských pomôcok. Do krabíc, ktoré sú v kostole, môžete priniesť nové alebo zánovné zošity, peračníky, písacie či maľovacie potreby, alebo i školské tašky. Zbierkou podporíme školy v našej farnosti.


POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA

V dňoch 14. - 18. septembra pripravujeme v Brehove duchovné cvičenia pre dospelých. Jednotlivci aj manželské páry z našej farnosti sa môžu prihlásiť u p. Jozefa.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Môžete si zakúpiť aj hrnčeky a sviečky a tak prispieť na toto dielo. V minulom týždni sme vyúčtovali prvú časť dotácie.

Milodary: z pohrebu pani Márie Slaninovej venovali na kostol 100 eur. Ďakujeme.

DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu oltára.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Matúš Hradiský a Timea Jančár, ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Tomáš Mirga a Natálie Blašková, ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Pavol Škirta a Veronika Pitoňáková, ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 24. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Veronika Bajtošová, Eva Fedorová

11.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Miroslava Lojková, Mária Lutterová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ľubomíra Mirgová, Renáta Gabčová, Valika Mirgová, Veronika Oračková, Veronika Mirgová, Nela Mirgová, Kristína Mirgová, Ivana Mirgová

DRAVCE

Dvorčáková Renáta, Jozefčáková Martina, Vernarská Daniela, Jeleňová Mária

DLHÉ STRÁŽE

Lucia Bonková, Mária Gibalová, Lucia Šille


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 18. júla

06.30 hod. + Jozef Petrovič (ul. Zelená 332)

Utorok 19. júla

18.00 hod. + Jozef Vošček a Júlia Marhefková

Streda 20. júla

06.30 hod. Za rodičov Annu a Michala

Štvrtok 21. júla

18.00 hod. + Slavomír, Radoslav, a manžel Ladislav

Piatok 22. júla

18.00 hod. + Ján a Emília Guzoví

Sobota 23. júla - Dom nádeje

18.00 hod. + Anna Grešová

Nedeľa 24. júla

08.00 hod. + Dávid Bajtoš

11.00 hod. Za ZBP pre Annu s rodinou


DRAVCE

Utorok 19. júla

19.00 hod. + Mária Bašistová

Piatok 22. júla

19.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 24. júla

09.30 hod. + Mária a Ján Binek


BUKOVINKA

Streda 20. júla

19.00 hod. + Štefan a Mária Machaloví

Nedeľa 24. júla

09.30 hod. Za ZBP pre Magdalénu, Annu a Daniela


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 18. júla

19.00 hod. + Mária, Alžbeta a Ladislav

Štvrtok 21. júla

19.00 hod. + p. Vavrinec Hlavatý a jeho rodičia

Nedeľa 24. júla

08.15 hod. Za ZBP manželov Lucie a Jaroslava

158 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page