top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. apríla

Aktualizováno: 21. 4. 2021

Po veľmi dlhom čase sa opäť otvárajú naše kostoly. Cítime radosť, no uvedomujeme si aj to, že ak sa chceme v budúcnosti vrátiť k neobmedzenému spôsobu slávenia bohoslužieb, naďalej musíme akceptovať rôzne obmedzenia, ktoré majú brániť šíreniu nákazlivej choroby. V budúcom týždni je sviatok sv. Juraja, patróna Dlhých Stráží. Všetci sa utiekame k tomuto svätcovi a želáme si, aby nám vyprosil potrebné milosti.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Piatok 23. apríla - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

Sobota 24. apríla - Sv. Juraja, mučeníka, v Dlhých Strážach slávnosť patróna kostola

Nedeľa 25. apríla - Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera


OBNOVA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Od pondelka 19. apríla sa v našich kostoloch opäť môžu konať verejné bohoslužby. Počet účastníkov bohoslužieb je však obmedzený veľkosťou kostola (1 osoba na 15 metrov štvorcových). Keďže sa na sv. omši nemôžeme zúčastniť všetci, naďalej je v platnosti dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.


V kostoloch je nutné dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia (respirátor, odstup, dezinfekcia rúk atd.). Prosíme, aby na bohoslužby prichádzali iba tí, ktorí sa cítia zdraví. Taktiež prosíme členov farských rád, aby znova zorganizovali upratovanie kostolov.


Pre väčšiu dostupnosť bohoslužieb budeme dočasne vo všetkých našich kostoloch slúžiť mimoriadne sv. omše. Ranné budú vyhradené pre seniorov a tých, ktorí nechodia do práce. Večerné sv. omše budú pre pracujúcich, pre prvoprijímajúce deti a birmovancov s ich rodičmi. Samozrejme, môžu prísť aj iní, napr. tí, ktorí dali odslúžiť úmysel sv. omše. Prosíme, aby ste boli k sebe v týchto záležitostiach všímaví a ohľaduplní.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - Kostol sv. Ladislava + kaplica - kapacita 25 osôb

Pondelok - sobota 08.00 hod.

18.00 hod. (v sobotu s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa 08.00 hod.

11.00 hod.

14.00 hod.

  • Štvrtková adorácia 17.15 hod.


DRAVCE - Kostol sv. Alžbety - kapacita 17 osôb

Utorok 08.00 hod.

19.00 hod.

Piatok 08.00 hod.

19.00 hod.

Nedeľa 09.30 hod.

14.00 hod.


BUKOVINKA - Kostol Panny Márie, Kráľovnej - kapacita 11 osôb

Streda 19.00 hod.

Sobota 19.00 hod. (s nedeľnou platnosťou)

Nedeľa 09.30 hod.


DLHÉ STRÁŽE - Kostol sv. Juraja - kapacita - 17 osôb

Pondelok 08.00 hod.

19.00 hod.

Štvrtok 08.00 hod.

19.00 hod.

Nedeľa 08.15 hod.

11.00 hod.

  • Štvrtková adorácia 18.15 hod.


SPOVEDANIE POČAS TÝŽDŇA

Po ranných sv. omšiach na požiadanie + pol hodiny pred večernou sv. omšou


NÁVŠTEVA CHORÝCH

Po telefonickom dohovore kedykoľvek.


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V DLHÝCH STRÁŽACH

V sobotu 24. apríla je sviatok sv. Juraja, patróna kostola v Dlhých Strážach. Kto si chce tohto patróna uctiť a chce získať úplné odpustky, môže v sobotu kostol navštíviť, vyspovedať sa a prijať sv. prijímanie. Kňaz bude v kostole k dispozícii od 16.00 do 18.00 hod. Odpustové sv. omše so slávnostnou kázňou budú v sobotu i v nedeľu. Pozvali sme dvoch kazateľov:


Sobota 16.00 - 19.00 hod. Spovedanie, poklona, vysluhovanie sv. prijímania

19.00 hod. - odpustová sv. omša: p. Tomáš Mária Vlček

Nedeľa 08.15 hod. - zvyčajná nedeľná sv. omša

11.00 hod. - odpustová sv. omša: vdp. Ján Buc


Keďže na slávnostnej sv. omši sa nemôžeme zúčastniť vo vyššom počte, prosíme, aby ste uprednostnili jej sledovanie prostredníctvom káblovej televízie. Na sv. omšu nech prídu kostolníci, miništranti, lektori a organisti, Boží ľud nech v kostole reprezentuje vami zvolená farská rada, prípadne zástupcovia obce či spoločenstiev, ktoré pri kostole fungujú. Pokúsme sa dodržať limit 17 osôb. Tým, ktorí chcú byť pri sv. omši v okolí kostola, ako aj všetkým, ktorí prídu po jej skončení, udelíme sv. prijímanie.


ZBIERKA NA SEMINÁR

Budúca nedeľa 25. apríla je Nedeľou dobrého pastiera. Po celý nasledujúci týždeň sa budeme modliť za nové kňazské povolania. V kostoloch bude na budúcu nedeľu po sv. omši zbierka na seminár. Môžete do nej prispieť aj online spôsobom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050 937 (posledné trojčíslie je kód našej farnosti).


OHLÁŠKY V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Juraj Brincko a Katarína Gajová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to láskavo oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: pán Vladimír Šimko z Bratislavy venoval na kostol 200 eur, ďalšie Bohu známe osoby venovali v minulom týždni na náš farský kostol spolu 340 eur.

DRAVCE: Mária Grichová obetovala na kostol 10 eur.

DLHÉ STRÁŽE A BUKOVINKA: v minulom týždni bez milodarov

Ak chcete farnosť podporiť, môžete poslať svoj milodar aj na jeden z týchto účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Pondelok 19. apríla 08.00 hod. Za + Františka Garčára

18.00 hod. Za + Júliusa Lorka

Utorok 20. apríla 08.00 hod. Za + Máriu Garčarovú (Majku)

18.00 hod. Za + manžela Viliama

Streda 21. apríla 08.00 hod. Za + Annu Šarišskú

18.00 hod. Za + Alžbetu a Ladislava Gáborových

Štvrtok 22. apríla 08.00 hod. Prosba o potrebné milosti pre Evu (jubileum)

18.00 hod. Za + z rodiny Balejovej a Bajtošovej

Piatok 23. apríla 08.00 hod. Za + kňaza Andreja Palušáka

18.00 hod. Na úmysel dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky

Sobota 24. apríla 08.00 hod. Za zdr., B. p. a ochr. P. M. pre mamu Irmu (94. jub.)

18.00 hod. Za Stanislava a Máriu (45. výr. sobáša) a za ich rodinu

Nedeľa 25. apríla 08.00 hod. Prosba o Božie pož. a živú vieru pre deti a vnúčatá

11.00 hod. Za Božie požehnanie a zdravie za rodinu Gulovú

14.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DRAVCIACH

Utorok 20. apríla 08.00 hod. Za + Antona Kostku

19.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Piatok 23. apríla 08.00 hod. Za + Sidóniu a Jozefa

19.00 hod. Na úmysel celebranta

Nedeľa 25. apríla 09.30 hod. Za zdr. a B. pož. pre Máriu Bašistovú (90. jub.)

14.00 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V BUKOVINKE

Streda 21. apríla 19.00 hod. Za + Jána Grendela

Sobota 24. apríla 19.00 hod. Za + Helenu a Ondreja Dunajčan

Nedeľa 25. apríla 09.30 hod. Za + Jozefa Pitoráka


ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DLHÝCH STRÁŽACH

Pondelok 19. apríla 08.00 hod. Prosba o zdravie a B. pož. pre rodinu Lutterovú

19.00 hod. Za zdravie a B. pož. pre rodinu Lojkovú

Štvrtok 22. apríla 08.00 hod. Za manž. Katarínu, Štefana a ich synov s rodinami

19.00 hod. Za + starých rodičov Margarétu a Mateja

Sobota 24. apríla 19.00 hod. Za dobrodincov Kostola sv. Juraja

Nedeľa 25. apríla 08.15 hod. Za + Ľudovíta Strážika

11.00 hod. Na úmysel celebranta


307 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page