top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. júna

Počas budúceho víkendu sa rozlúčime s odchádzajúcimi bratmi. Páter Jozef a brat Ján odídu pôsobiť do Brehova, páter Samuel do Bratislavy. Pozývame vás k modlitbe o Božie požehnanie pre ich ďalšie pôsobenie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda 21. júna - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Sobota 24. júna - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávno sť

Nedeľa 25. júna - 12. nedeľa cez rok - vo farskom kostole odpustová slávnosť


STRETNUTIE PÚTNIKOV

V sobotu o 16.00 hod. pozývame pútnikov zo Svätej zeme do Dlhých Stráží na stretnutie pri klube seniorov.


ODPUST A ROZLÚČKA S BRATMI

Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. budeme vo farskom kostole sláviť odpustovú sv. omšu zo sviatku sv. Ladislava, nebeského patróna našej farnosti. Kazateľom slávnosti bude p. Martin Mária Kollár, náš provinciálny kustód. Pri tejto sv. omši sa rozlúčime s odchádzajúcimi bratmi. Ak bude dobré počasie, popoludní sa s vami radi stretneme na farskom dvore pri guláši. Pred odpustom budeme spovedať v piatok a v sobotu 45 min. pred sv. omšou.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Matthew Peter Rula a Ľubomíra Petreková. Ohlasujú sa dnes po tretí raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je po sv. omšiach zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Práce na obnove sú ukončené a stavenisko je už odovzdané. Na stavbe ešte budú prebiehať drobné úpravy, ktoré musia byť ukončené do 27. júla. K zaplateniu nám chýba zhruba 60 tisíc eur. Preto ďakujeme za každú pomoc.

DRAVCE

Dnešný zvonček je obetovaný na obnovu kostola, ďakujeme za všetky milodary.


HALIER SV. PETRA

Na budúcu nedeľu 25. júna bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Sv. otca.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 25. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Miška Švedová, Mária Bajtošová

11.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Lenka Gibalová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ľuba Voščeková, Mária Bajtošová, AdrianaBajtošová, Mária Toporcerová, Mária Jakubcová, Danka Toporcerová, Jarmila Javorská

DRAVCE

Garčárová Jana, Gardori -Koršalová Zuzana, Faltinová Jana

DLHÉ STRÁŽE

Mária Gibalová, Mária Kramarčíková, Miroslava Lojková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 19. júna

06.30 hod. Za manželov Viliama a Cecíliu, jubileum manželstva

Utorok 20. júna

18.00 hod. + st. rodičia, svokor a Jozef

Streda 21. júna

18.00 hod. Za + rodičov, súrodencov a manžela Ladislava

Štvrtok 22. júna

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + rodičia Hradiskí a Kitzoví

Piatok 23. júna

18.00 hod. Za + z rod. Lačnej, Dolanskej a Oravec

Sobota 24. júna - dom nádeje

18.00 hod. + Mária Polačeková a Ján, výročná

Nedeľa 25. júna

08.00 hod. + Ján Javorský

11.00 hod. Za odchádzajúcich bratov a na ich úmysel


DRAVCE

Utorok 20. júna

19.00 hod. + Margita a František Špener a + Pavol Dzurík

Piatok 23. júna

19.00 hod. + Mária a Jozef Bendžala

Nedeľa 25. júna

09.30 hod. + Mária a Jozef


BUKOVINKA

Streda 21. júna

19.00 hod. + Vladimír Pitorák

Nedeľa 25. júna

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 19. júna

19.00 hod. Za Annu a Daniela s rodinou - 30. výročie sobáša

Štvrtok 22. júna

19.00 hod. Za ZBP pre Cyrila a Ľudmilu - 55. výročie sobáša

S eucharistickou adoráciou

Nedeľa 25. júna

08.15 hod. Za ZBP pre Alžbetu - 85. jubileum


217 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page