top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 19. - 25. septembra

Úroda z našich polí je už zozbieraná. V najbližšom čase budeme ďakovať za Božie požehnanie. Prežime jeden z kántrových dní nasledujúceho týždňa v modlitbe chvály a pamätajme i na tých, ktorí prežívajú nedostatok a hlad.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 19. septembra - Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Utorok 20. septembra - Sv. Andreja Kima, Pavla Chonga a spol., mučeníkov, spomienka

Streda 21. septembra - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Piatok 23. septembra - Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

Nedeľa 25. septembra - 26. nedeľa cez rok


KÁNTROVÉ DNI

Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.


PRIHLÁŠKY NA 1. SV. PRIJÍMANIE

Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, aby do konca septembra vyplnili prihlášky detí na prvé sv. prijímanie. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť v sakristii, rovnako aj knižočky a nálepky.


STRETNUTIE BIRMOVANCOV

Birmovancov zo Spišského Štvrtka pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.


POZVANIE NA KONCERT

V sobotu 1. októbra bude o 18.00 hod. v Spišskej Novej Vsi v Malom kostole koncert sakrálnej hudby. Vystúpi na ňom súbor Le nuove musiche, ktorý bude na barokových nástrojoch interpretovať hudbu talianskych majstrov. Viac informácií nájdete na plagáte, ktorý visí na nástenke.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Marek Gábor a Kristína Kroščenová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

2. Mário Zemčák a Veronika Bendžalová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes po sv. omši je mesačná zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Dielo môžete podporiť aj zakúpením perníkov alebo sviečok. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Z krstu Teodora Glodžáka obetovali na kostol 30 eur.

Dnešný zvonček je obetovaný na obnovu oltára. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Z pohrebu pána Milana Slaninu obetovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 25. SEPTEMBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

11.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová


DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Mária Grečková, Edita Bucová, Alica Bucová, Iveta Pavlová, Gabriela Lačná, Zuzana Chovancová


DRAVCE

Jozefčáková Patrícia, Sliepková Miriama, Brejová Alžbeta, Malecova Marianna


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 19. septembra

06.30 hod. + Martoníková a Sova

Utorok 20. septembra

18.00 hod. Za uzdravenie a silu pri syna Františka

Streda 21. septembra

18.00 hod. + Jozef Richvalský

Štvrtok 22. septembra

17.15. hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. Za + z rodiny Javorskej

Piatok 23. septembra

18.00 hod. + Mária (č. 117)

Sobota 24. septembra - Dom nádeje

18.00 hod. + Helena a Ján Pivovarčíkoví a + starí rodičia

Nedeľa 25. septembra

08.00 hod. + rodičia Jozef a Mária

11.00 hod. Za dobrodincov kostola, kaplnky a kláštora


DRAVCE

Utorok 20. septembra

17.00 hod. + Ján a Margita Dvorčákoví

Piatok 23. septem bra

17.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 25. septembra

09.30 hod. Za zosnulých z rodiny Glodžákovej a Sedlákovej


BUKOVINKA

Streda 21. septembra

17.00 hod. + Mária Pitoraková

Nedeľa 25. septembra

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 19. septembra

17.00 hod. Za ZBP pre rod. Tomečkovú, Baluchovú, Grešovú

Štvrtok 22. septembra

17.00 hod. Za + z rod. Bartkovej, Štefana, Boženu, Annu, Juraja

Po sv. omši adorácia do 18.00 hod.

Nedeľa 25. septembra

08.15 hod. Za duchovného otca, kňaza Rolanda

159 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page