top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 2. - 8. novembra

Aktualizováno: 1. 11. 2020

Máme za sebou prvý týždeň spojený so zákazom vychádzania. Mnohí sme už ochoreli, alebo opatrujeme chorých v svojich domácnostiach. Naše starosti pretla aj smutná správa o smrti duchovného pastiera, diecézneho biskupa Štefana Sečku. Ťažký čas nás núti opäť hľadať nové cesty k Bohu i k blížnemu. Ďakujeme za modlitby a všetky prejavy blízkosti pre našu komunitu, ktorá sa tiež ocitla v karanténe.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 2. novembra - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Utorok 3. novembra - Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov

Streda 4. novembra - Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Nedeľa 8. novembra - 32.nedeľa cez rok


DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY

V súčasnej situácii neorganizujeme počas dušičkového víkendu žiadne spoločné pobožnosti v kostoloch ani na cintorínoch. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať po celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.


PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň je prvopiatkový. Nakoľko je naša rehoľná komunita momentálne v karanténe, návštevu chorých neplánujeme. V prípade, že niekto je v nebezpečenstve smrti, kontaktujte neodkladne kláštor minoritov v Levoči (0905 410 231).


OHLÁŠKY V DLHÝCH STRÁŽACH

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Ondrej Šarišský a Jana Šarišská Semanová. Ohlasujú sa dnes po prvý raz. Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.


PRÁCE NA KOSTOLOCH

V minulom týždni začala firma Texnet v Spišskom Štvrtku pracovať na oprave bleskozvodov a uzemnenia na farskom kostole. Redaktorka Michaela Valiková z RTVS pripravila reláciu o Kaplnke Nanebovzatia v Spišskom Štvrtku. Relácia bude vysielaná na Rádiu Regina - východ v sobotu 7. novembra.


ZADĹŽILI SME SA

Farnosť získala pôžičku 10 000 eur od Kláštora minoritov v Bratislave. Táto suma bude použitá na zaplatenie časti projektov pre sanáciu a reštaurovanie Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Pôžičku máme splatiť do konca budúceho roka.


ÚMYSLY SV. OMŠÍ - do odvolania slávené neverejne

Pondelok 2. novembra

1. kňaz + otec biskup Štefan

2. kňaz + otec biskup Štefan

3. kňaz + otec biskup Štefan

Utorok 3. novembra

1. kňaz Za + bratov z rehole minoritov

2. kňaz Za + bratov z rehole minoritov

3. kňaz Za + bratov z rehole minoritov

Streda 4. novembra

1. kňaz + rodičia z oboch strán, syn Anton, manžel Anton a súrodenci (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Mária Dvorčáková (úm. Dravce)

3. Kňaz + Anna a Vojtech Dunajčan (úm. Bukovinka)

Štvrtok 5. novembra

1. kňaz + František (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz + Štefan a Katarína Gibaloví (úm. Dlhé Stráže)

3. kňaz + z rodiny Hradiskej a Kellerovej (úm. Dlhé Stráže)

Piatok 6. novembra

1. kňaz Za zdr. a B. pož. pre Štefana Kroščena (60. j.) a za celú rodinu (úm. Sp. Štvrtok)

2. kňaz Za syna Petra a manžela Štefana (úm. Sp. Štvrtok)

3. kňaz + Mária Hricová (úm. Dravce)

Sobota 7. novembra

1. kňaz + Pavol Bučko (úm. Sp. Štvrtok)

Nedeľa 8. novembra

1. kňaz Za rod. Maximiliána, Katku a Sárku (úm. Dlhé Stráže)

2. kňaz Za Jozefa Pagáča (živ. jubileum) a jeho rodinu (úm. Bukovinka)

3. kňaz Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)
263 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page