top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 2. - 9. jún
1. Liturgický kalendár:

Streda – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka;

Piatok – Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho;

Sobota – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka;

Budúca nedeľa je desiata nedeľa v období cez rok. Na budúcu nedeľu druhá sv. omša v Spišskom Štvrtku bude o 10.00 hodine.

 

2. Dnes je 9. nedeľa v období cez rok. V Sp. Štvrtku o 14.00 bude výmena ružencových kartičiek.

 

3. V piatok je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, zároveň je to prvý piatok v mesiaci. V tento deň sv. omše budú: V Sp. Štvrtku a Bukovinke o 18.00 a v Dravciach a Dlhých Strážach o 19.00 hodine. Po sv. omšiach bude Odprosujúca pobožnosť. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je zároveň dňom modlitieb za posvätenie kňazov.

 

4. Spoveď pred prvým piatkom bude pol hodiny pred každou svätou omšou a okrem toho v Sp. Štvrtku vo štvrtok a piatok od 17.00; v Dl. Strážach vo štvrtok od 18.00; v Dravciach v utorok od 18.00; a v Bukovinke v piatok od 17.30 hod. Chorých navštívime ako obyčajne.

 

5. V sobotu o 8.00 bude v Spišskom Štvrtku sv. omša k cti Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

6. Ekonomické záležitosti: 

 

7. Lektorská služba na budúcu nedeľu: 8.00 Anna Palenčárová, Natália Bajtošová;

                                                                     10.00 Monika Mirgová, Milan Podolinský;

 

8. Upratovanie kostola: Anna Hricková, Marcela Skalová, Lucia Semková, Michaela Šofranková, Katarína Brincková, Daniela Guľová;

 

9. Úmysly sv. omší:

Pondelok 3. jún    08.00   Za zdravie a Božie pož. pre Máriu, Gustáva a Annu;

Utorok 4. jún        18.00   + Ružena Petrovičová;

Streda 5. jún         18.00   Za + Bratov sestry, príbuzných a dobrodincov rádu;

Štvrtok 6. jún        18.00   Za povolania; 

Piatok 7. jún          18.00   + Štefana, Margitu, Jarmilu, Júliusa, Margitu a Ruženu;

Sobota 8. jún         08 00   Za zdravie a Božie pož. pre Renátu Mirgovú a jej rodinu;  

                                18.00   Za zdravie a Božie pož. pre rod. Lačnú; sv. omša v Dome nádeje

Nedeľa 9. jún         08.00   + Vladimír a rodičia;

 10.00   Za zdravie a Božie pož. pre Justínu Sagulovú – 90 rokov života;

 

10. Sviatosť manželstva chcú prijať:

I. Lukáš Koky zo Spišskej Teplici a Karolína Ščuková zo Spišského Štvrtku. Ohlasujú sa 2. krát.

II. Adam Tomiga, rodený Mirga zo Sp. Štvrtku a Karin Toporcerová zo Sp. Štvrtku. Ohlasujú sa 1. krát.


Dlhé Stráže

Služba lektorov: 

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 3. jún    19.00   + Jozef Bonk;

Štvrtok 6. jún        19.00   + z rod. Komarovej a Marhačovej;

Piatok 7 jún           19.00   Za zdravie a Božie pož. rod. Faltinovej, Dzurilovej a Bašistovej;

Nedeľa 9. jún  08.15   + P. Vavrinca, P. Odila a P. Faltina;

 ​

Dravce

Upratovanie kostola:

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 4. jún      19.00     + Anton Kožík;

Piatok 7. jún       19.00     + Vasil, Mária, Anna, Mária;

Nedeľa 9. jún   09.30   + Za veriacich farnosti;

 

​​

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 5. jún      19.00     + Helenu Binekovú;

Piatok 7. jún       18.00     + Peter Glodžák;

Nedeľa 2. jún  11.00   Za zdravie a Božie pož. pre Lenku, Šimona a ich rodinu;

145 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page