top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 20. - 26. júla

V uplynulom týždni sa začali práce na kostole v Bukovinke. Opravuje sa fasáda, okná i dvere, boli vyrobené nové mreže pri hlavnom vchode.


V Dravciach prebehla v pondelok revízia hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vytriedili sa predmety, ktoré majú pamiatkovú hodnotu, bol posúdený stav našich starožitností. Ukázalo sa, že v kostole je okrem nadmernej vlhkosti aktívny aj drevokazný hmyz, preto nám bolo odporúčané postarať sa urýchlene o zakonzervovanie gotických pamiatok, najmä sochy sv. Antona. Podnikli sme v tejto záležitosti prvé kroky. Hospodárska rada vybrala dodávateľa na opravu draveckých zvonov. Zmluva o diele bude podpísaná po tom, ako prebehne pamiatkové konanie a dostaneme na prácu príslušné povolenia.


Hospodárska rada v Spišskom Štvrtku vybrala dodávateľa na opravu zvonov. Keďže zvony nie sú zapísané v pamiatkovom registri, práce na ich obnove môžu začať čoskoro. Vo štvrtok 16. júla zasadala komisia, ktorá vyhodnocovala cenové ponuky na reštaurátorský výskum našej kaplnky. Podarilo sa nám vysúťažiť cenu, ktorá je výrazne nižšia, ako bol pôvodný rozpočet. Reštaurátorský výskum prebehne ešte v lete, takmer celý ho zafinancuje Ministerstvo kultúry SR.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 21. júla - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 22. júla - Sv. Márie Magdalény, sviatok

Štvrtok 23. júla - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Piatok 24. júla - Sv. Šarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľná spomienka

Sobota 25. júla - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Nedeľa 26. júla - 17. nedeľa cez rok


2. CHARITNÁ ZBIERKA PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ DETI

Spišská katolícka charita organizuje počas leta zbierku školských pomôcok. Môžete nosiť písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky a peračníky. Pomôcky majú byť nové, alebo ak použité, potom v dobrom stave.


3. ZBIERKY A MILODARY

V nedeľu 19. júla je v Spišskom Štvrtku po sv. omšiach mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky. V uplynulom týždni obetovali na kostol: rodina Jozefa Slaninu 100 eur, novomanželia Rybovičoví 50 eur. Ďakujeme za všetky milodary.


V nedeľu 19. júla je v Dravciach zvonček zo sv. omše určený na opravu oltára. Ďakujeme za všetky milodary.


V Bukovinke obetovali na kostol: Helena Bineková 100 eur, Ondrej Dunajčan 100 eur, Bohu známa osoba 50 eur, rodina Jána Dunajčana 100 eur, Agnesa Lorková 100 eur. Ďakujeme za všetky milodary.


4. OHLÁŠKY

Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Zentko a Lucia Bajtošová. Ohlasujú sa po prvý raz. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, ktorá im bráni uzavrieť sviatostný zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.


5. LEKTORSKÁ SLUŽBA NA NEDEĽU 26. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

1. sv. omša: Anna Palenčárová, Natália Bajtošová, Monika Mirgová

2. sv. omša: Milan Podolinský, Anna Brozáková, Lukáš Bajtoš


DLHÉ STRÁŽE

Peter Gibala, Adriana Baluchová, Mária Kelnerová


6. UPRATOVANIE KOSTOLA SOBOTA 25. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Marta Lačná, Zuzana Baginová, Mária Bartošová, Zuzana Grešová, Ľudmila Novotná, Mária Javorská st. (ulica Nová)


DRAVCE

Matušková Dana, Kožíková Jana, Petrušová Mária, Kožíková Marta


DLHÉ STRÁŽE

Mária Faltinová, Mária Faltinová, Erika Gibalová


7. ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DŇOCH 20. - 26. JÚLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 20. júla

06.30 hod. kaplica + svokra Viera

Utorok 21. júla

18.00 hod. + Irena Gabčová

Streda 22. júla

06.30 hod. kaplica + Michal a Ľubomír

Štvrtok 23. júla

18.00 hod. + rodičia, starí rodičia a sestra Mária

Piatok 24. júla

18.00 hod. Prosba o ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre Miloša

Sobota 25. júla

18.00 hod. Dom nádeje + Jakub a Mária Grega

Nedeľa 26. júla

08.00 hod. Prosba o dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre Miloša

11.00 hod. Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Máriu


DRAVCE

Utorok 21. júla

07.30 hod. Za + z rodiny

Piatok 24. júla

19.00 hod. + Mária Hricová Nedeľa 26. júla

09.30 hod. + Štefan Petrovič


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 20. júla

19.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Máriu (30 rokov života)

Štvrtok 23. júla

07.30 hod. Za ružencové spoločenstvo v Dlhých Strážach

Nedeľa 26. júla

08.15 hod. Za + z rodín Hradiská, Bartková a Bovková


BUKOVINKA

Streda 22. júla

19.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Magdalénu

Nedeľa 26. júla

09.30 hod. Pro populo (za Boží ľud našej farnosti)153 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page