top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 20. - 26. júna

Po celý mesiac jún si uctievame Božské Srdce. V budúcom týždni v piatok bude Cirkev lituricky sláviť toto tajomstvo. Zároveň nám pripomína, že deň Ježišovho Srdca je i dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. Nezabudnime teda vo svojich modlitbách na mužov, ktorí prinášajú vo svojom živote veľa obiet pre to, aby sme mali čo najbližší kontakt s Ježišom a jeho láskou.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok 21. júna - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

Štvrtok 23. júna - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Piatok 24. júna - Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota 25. júna - Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka

Nedeľa 26. júna - 13. nedeľa cez rok


BIBLICKÝ KURZ

V pondelok večer po sv. omši v Dlhých Strážach bude štvrté stretnutie biblického kurzu Svätojánske večery.


STRETBUTIE VEDÚCIACH SPOLOČENSTIEV V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V utorok po sv. omši bude na fare stretnutie pastoračnej rady a vedúcich spoločenstiev.


POBOŽNOSŤ NA SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA

Piatková slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. Po sv. omšiach bude pobožnosť, pri ktorej môžeme za zvyčajných okolností získať úplné odpustky.


VEČERADLO V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

V sobotu večer o 17.00 hod. bude v dome nádeje večeradlo s Pannou Máriou. Pobožnosť pripraví ruža pani Márie Bajtošovej.


ODPUST SV. LADISLAVA

V nedeľu 26. júna bude o 11.00 hod. vo farskom kostole odpustová slávnosť ku cti sv. Ladislava, patróna našej farnosti. Slávnostným kazateľom bude p. Juraj Mihály, provinciálny minister františkánskej rehole na Slovensku. Pred odpustom budeme spovedať v piatok i v sobotu hodinu pred sv. omšou.


PRIHLÁŠKY NA BIRMOVKU

V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na prípravu k sviatosti birmovania. Príprava začne v septembri. Môžu sa prihlásiť tí, ktorí v budúcom roku budú navštevovať deviaty ročník ZŠ a všetci starší, ktorí ešte na birmovke neboli. Prihlášku treba priniesť najneskôr do 20. júna. S prihláškou sa viaže poplatok 24 eur určený na nákup pomôcok. Prípravu koordinuje p. Samuel.


OHLÁŠKY

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať

1. Patrik Pompa a Petronela Pompová rod. Mirgová. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

2. Juraj Lojko a Timea Poľanovská. Ohlasujú sa dnes po tretí raz.

3. Marián Čech a Ladislava Mirgová. Ohlasujú sa dnes po druhý raz.

4. Dominik Bartko a Marianna Herpáková. Ohlasujú sa dnes po prvý raz.

Ak by niekto vedel o prekážke, ktorá im nedovoľuje uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.


HALIER SV. PETRA

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého otca.


EKONIMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Dnes je po sv. omšiach zbierka na obnovu kostola a kaplnky.

Milodary: pán Michal Soska obetoval na obnovu kaplnky 100 eur, štvrtockí poľovníci taktiež 100 eur. Z pohrebu pani Justíny Orolinovej venovali príbuzní na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Dnešný zvonček je určený na obnovu oltára. Pán Boh zaplať za milodary.

SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 26. JÚNA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Radanka Oravcová, Eva Majcherová

11.00 hod. Stanka Švedová, Ľuboš Bajtoš

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Baluchová, Adriana Baluchová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Iveta Mirgová, Mária Kroščenová, Veronika Kroščenová, Lucia Mirgová, Eva Gáborová, Lucia Mirgová


DRAVCE

nevesta a Kramarcikova Jana, Škovirova Magda


DLHÉ STRÁŽE

Anna Kováčová, Magdaléna Šarišská, Ľuba Šarišská


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 20. júna

06.30 hod. + František Novotný

Utorok 21. júna

18.00 hod. Za + z rodiny Javorských

Streda 22. júna

06.30 hod. + Michal, Jolana, Katarína, Vladimír

Štvrtok 23. júna

18.00 hod. + z rodiny Lačnej a Dolanskej

Piatok 24. júna

18.00 hod. + manžel František, otec Ján, brat Ján a svokor Ján

Sobota 25. júna

18.00 hod. + Mária a Ján Polaček

Nedeľa 26. júna

08.00 hod. + rodičia Ján a Mária Slaninoví

11.00 hod. Za ZBP manžela Stanislava (60. jub.) s rodinou


DRAVCE

Utorok 21. júna

19.00 hod. + Lucia, Helena a Milan

Piatok 24. júna

19.00 hod. + Anna a Jozef Breja

Nedeľa 26. júna

09.30 hod. + Sidónia, Jozef, Margita a Štefan


BUKOVINKA

Streda 23. júna

19.00 hod. + Michal a Jozef Glodžák

Nedeľa 26. júna

09.30 hod. Pro Populo


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 20. júna

19.00 hod. + Jozef a syn Jaroslav

Štvrtok 24. júna

19.00 hod. + Helena a Ján Čulacoví a ich rodičia

Nedeľa 26. júna

08.15 hod. + Jozef Gibala

190 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Yorumlar


bottom of page