top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 21. - 27. august


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 21. august – Sv. Pia X, pápeža, spomienka;

Utorok 22. august – Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka;

Štvrtok 24. august – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok;

Nedeľa 27. august - 21. nedeľa cez rok;


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

V utorok je v kostole v Bukovinke odpustová slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. V tento deň svätá omša v Bukovinke bude o 19.00 hodine. Slávnostná odpustová sv. omša v Bukovinke bude na budúcu nedeľu o 11.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Dp. Mgr. Patrik Mitura z Levoče. Z tohto dôvodu v Spišskom Štvrtku budú sväté omše v nedeľu o 8.00 a 9.30 hod.


ODPUSTOVÁ SPOVEĎ

Príležitosť k sv. spovedi pred odpustovou slávnosťou bude v sobotu od 11.00 do 11.30 hod.


OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v nedeľu 3. septembra pri svätej omši o 10.30 hod. v Sp. Štvrtku. Birmovancom pripomíname, že ti ktorí ešte neurobili skúšky mali by to urobiť v priebehu tohto týždňa.


CHARITNÁ ZBIERKA

Pripomíname, že pokračuje charitná zbierka školských pomôcok. Pomôcky môžete prinášať na farský úrad. Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu chudobnejším rodinám našej farnosti.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOST

Na kostol z krstu Simony Lesňákovej, 100 Eur. Z krstu Mateja Toporcera 20 Eur.


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 20. augusta

08.00 Veronika Bajtošová, Marta Švedová;

09.30 Eva Fedorová, Stanka Švedová;


UPRATOVANIE KOSTOLA

Pavlínka Podolinská, Adriana Toporcerová, Katarína Brincková, Erika Lesičková, Janka Jozefčáková, Valika Lesičková;


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok 21. august 06.30 + Silvester a rodičia;

Utorok 22. august 18.00 + Ladislav a rodičia;

Streda 23. august 18.00 + rodičov Garčárových;

Štvrtok 24. august 18.00 + rodičov Toporcerových;

Piatok 25. august 18.00 + Peter Toporcér;

Sobota 26. august 18.00 + Eva – omša v Dome nádeje

Nedeľa 27. august 08.00 + František a rodičia;

09.30 + Anna a Michal;


SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ

II. Daniel Dvorčák z Dravec a Sabína Zumríková zo Spišského Podhradia. Ohlasujú sa po tretí krát.Dlhé Stráže

Pondelok 21. august 19.00 + Johana Kopaničáková a Tomáš;

Štvrtok 24. august 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre Tomáša – 80 rokov;

Nedeľa 27. august 08.15 Za zdravie a Božie pož. pre Máriu;Dravce

UPRATOVANIE KOSTOLA

Vodžáková Mária, Čurilová Katarína, Gibalová Katarína


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Utorok 22. august 19.00 + Jozef;

Piatok 25. august 19.00 + Anna Škovirová;

Nedeľa 20. august 09.30 + Pavol Škovira;Bukovinka

Utorok 22. august 19.00 Za zdravie a Božie pož. pre rod. Štefana Pľutú;

Streda 23. august 19.00 + Anna a Ján Glodžák;

Nedeľa 27. august 11.00 Veriacich farnosti;

150 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page