top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 22. - 28. júna

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom týždni pripravili dôstojný priebeh slávnosti prvého sv. prijímania v Dravciach a v Spišskom Štvrtku. Deti v Spišskom Štvrtku budú počas nasledujúceho týždňa prichádzať na sv. omše v bielom rúchu z prvého sv. prijímania. Rúcha vrátia v nedeľu po sv. omši o 11.00 hod.

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 22. júna: Sv. Jána Fishera, biskupa a sv. Tomáša Morusa, mučeníkov, spomienka

Streda 24. júna: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Sobota 27. júna: Sv. Ladislava, kráľa, v Spišskom Štvrtku slávnosť

Nedeľa 28. júna: 13. nedeľa cez rok


2. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V SPIŠSKOM ŠTVRTKU

Na budúci týždeň v sobotu 27. júna a v nedeľu 28. júna bude v našom farskom kostole odpustová slávnosť sv. Ladislava, patróna kostola i obce Spišský Štvrtok. Pozvaným kazateľom pri sv. omši v nedeľu o 11.00 hod. bude p. Lucián Bogucki, kustód rehole minoritov na Slovensku. Od piatku popoludnia do nedele môžete získať vo farskom kostole za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Preto budeme mimoriadne spovedať v piatok i v sobotu hodinu pred sv. omšou.


3. ZRUŠENIE DIŠPENZU

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia opatrení naši biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Počnúc dnešnou nedeľou je teda pre všetkých katolíkov účasť na bohoslužbách v nedeľu a prikázaný sviatok opäť povinná a nedá sa nahradiť sledovaním mediálnych prenosov. Zostávajú však v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné aj dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. Nedeľná sv. omša o 16.00 hod. v Spišskom Štvrtku je od budúceho týždňa zrušená.


4. ADORÁCIA ZA RODINY

Adorácia za rodiny spojená s modlitbou za uzdravenie rodín bude:

Dlhé Stráže: pondelok 18.15 hod.

Dravce: utorok 18.15 hod.

Bukovinka: streda 18.15 hod.

Spišský Štvrtok: štvrtok 17.00 hod.


5. HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI

Dnes po sv. omši je prvá mimoriadna zbierka na opravu kostola a kaplnky v SpIšskom Štvrtku. Ďakujeme za vaše milodary. Počas leta plánujeme s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR uskutočniť reštaurátorský výskum kaplnky, ktorá je pre nadmerné vlhnutie vo veľmi zlom stave. Tento výskum nám umožní uchádzať sa v budúcnosti o vyššie príspevky od štátu. S vyššími príspevkami sa však viaže aj vyššia suma spoluúčasti na financovaní projektov.


Dnes je v Dravciach zbierka na opravu oltára. V tomto roku sme dotáciu z Ministerstva kultúry na oltár nezískali. Môžeme však realizovať niektoré práce na sanácii kostola od nadmernej vlhkosti. Potrebujeme tiež opraviť zvony. Preto prosím všetkých členov hospodárskej rady z Draviec o spoluprácu a o pracovné stretnutie v utorok po sv. omši.


Blíži sa leto a aj odpustová slávnosť v Bukovinke, na ktorú prijal pozvanie emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Potrebujeme zorganizovať a uskutočniť práce na kostole a na kostolnom dvore. Prosím preto všetkých členov hospodárskej rady, aby prišli na stretnutie v stredu po sv. omši.


6. OMŠOVÉ ŠTIPENDIA

Úmysly sv. omší budeme naďalej prijímať tak, že kedykoľvek môžete priniesť obálku s milodarom, na ktorej je napísaný úmysel. Ak máte nejaké výročie, môžete na vrch obálky napísať dátum a my sa vám pokúsime s termínom sv. omše vyhovieť. V Dravciach zapisuje úmysly pani kostolníčka.


7. ÚMYSLY SV. OMŠÍ V DŇOCH 22. - 28. JÚNA


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 22. júna

06.30 hod. kaplica + Wawrzyniec (Wladysław) Duda

Utorok 23. júna

18.00 hod. Za + z rodín Dolanskej a Oravec

Streda 24. júna

18.00 hod. + Anna Kroščenová

Štvrtok 25. júna

18.00 hod. + Jarmila, Erika, Ružena, Július, Margita, Štefan

a za duše v očistci

Piatok 26. júna

18.00 hod. Prosba o pokoj v rodine, o Božie požehnanie a potrebné milosti

Sobota 27. júna

18.00 hod. + manžel Ján

Nedeľa 28. júna

08.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Soskovú

11.00 hod. Za živých a zosnulých dobrodincov Kostola sv. Ladislava


DRAVCE

Utorok 23. júna

19.00 hod. + Sidónia a Jozef Lučivjanský

Piatok 26. júna

19.00 hod. + Ján, Mária, Jozef a Antónia

Nedeľa 28. júna

09.30 hod. Za zdravie a Božie Požehnanie pre Alžbetu s rodinou


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 22. júna

19.00 hod. Za sestry Máriu, veroniku a Helenu a ich rodiny

Štvrtok 25. júna

19.00 hod. Za Dominika a jeho rodinu

Nedeľa 28. júna

09.30 hod. Za Ladislava (60 rokov) a za jeho rodinu


BUKOVINKA

Streda 24. júna

19.00 hod. + Štefan

Nedeľa 28. júna

09.30 hod. Pro Populo (za Boží ľud našej farnosti)

127 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page