top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 30. apríla

Kristus v deň vzkriesenia sprevádza dvoch sklamaných ľudí. Tí trávia deň rozprávaním o ňom, no nie sú už veriaci. Posudzujú ho totiž skrz optiku svojich vlastných zranení. Ježiš im ukáže, že to má byť naopak. Treba hľadieť na nás a naše zranenia optikou ukrižovaného Krista.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 24. apríla - sv. Juraja, mučeníka, odpustová slávnosť v Dlhých Strážach

Utorok 25. apríla - sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Piatok 28. apríla - sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, ľubovoľná spomienka

Sobota 29. apríla - Sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 30. apríla - 4. veľkonočná nedeľa, Nedeľa Dobrého pastiera


NÁCVIK DETÍ - SP. ŠTVRTOK

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude dnes popoludní o 14.00 hod. v kostole.


ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

V pondelok, v deň slávnosti sv. Juraja, bude v Dhých Strážach odpustová sv. omša o 18.00 hod. Kazateľom bude dp. Ľobomír Cvengroš, správca farnosti Hrabušice.


SOCIÁLNE PORADENSTVO

Bezplatné sociálne a právne poradenstvo bude vo farskej kancelárii v tomto týždni v utorok od 09.00 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu..


BIRMOVANCI

Birmovancov zo Spišského Štvrtku pozývame na stretnutie v stredu po sv. omši.

Birmovancov z Dlhých Strážach pozývame na stretnutie v piatok o 18.00 hod.


PRÍPRAVA PÚTE

Ak sa chcete 6. mája zúčastniť na Púti s Rádiom Lumen do Krakova, zapíšte sa, prosím po sv. omši v sakristii.


NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Budúca nedeľa je Nedeľou dobrého pastiera. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule nás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa začne sv. omšou v katedrále o 09.00 hod. Celý program nájdete na farskej stránke. Vo všetkých farnostiach sa v tento deň koná po sv. omši zbierka na kňazský seminár.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Vyzbieralo sa 1005 eur. Z pohrebu Milana Javorského obetovali príbuzní na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary, aj za mnohé príspevky poslané na transparentný účet.


DRAVCE

Zvonček z minulej nedele bol určený na obnovu kostola. Vyzbieralo sa 347,65 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SLUŽBA LEKTOROV

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Marta Švedová, Stanka Švedová

11.00 hod. Eva Fedorová, Laura Borská


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. apríla

18.00 hod. Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Lenka Gibalová

Nedeľa 30. apríla

08.15 hod. Antónia Balocká, Mária Lutterová, Miroslava Lojková


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Nové domy smerom na Hrabušice: Monika Ščuková, Monika Mirgová, Marcela Ščuková, Anna Mirgová, Olina Janecká, Denisa Mirgová


DRAVCE

Zumerová Mária, Zumerová Radoslava, Dvorčáková Renáta


DLHÉ STRÁŽE

Lucia Šille, Katarína Markupová, Mária Bonková


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 24. apríla

06.30 hod. Za rodinu (výročie sobáša)

Utorok 25. apríla

18.00 hod. Za + rodičov Lesičkových a svokrovcov Vrábľových

Streda 26. apríla

18.00 hod. + Milan Javorský - pohrebná

Štvrtok 27. apríla

17.15 hod. Eucharistická adorácia

18.00 hod. + Slavomír Jurek - výročná

Piatok 28. apríla

18.00 hod. + Ján Javorský

Sobota 29. apríla - dom nádeje

18.00 hod. + Marika Vernarská

Nedeľa 30. apríla

08.00 hod. + Mária Petrovičová

11.00 hod. Pro Populo


DRAVCE

Utorok 25. apríla

19.00 hod. + Jozef

Piatok 28. apríla

19.00 hod. + Anna Škovirová

Nedeľa 30. apríla

09.30 hod. + Sidónia, Jozef, Margita a Štefan


BUKOVINKA

Streda 26. apríla

19.00 hod. + Štefan a Mária Macaloví

Nedeľa 30. apríla

09.30 hod. Za ZBP pre rodinu Kurucovú


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 24. apríla

18.00 hod. - Odpustová - Za živých i zosnulých dobrodincov kostola

Štvrtok 27. apríla

19.00 hod. + Ján a Johana Tomečkoví

Nedeľa 30. apríla

08.15 hod. + Štefan a všetci + z rod. Faltinovej163 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page