top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 24. - 31. marec
1. Liturgický kalendár:

Dnes slávime Kvetnú nedeľu – nedeľu utrpenia Pána. Začína sa Veľký svätý týždeň. O 14.00 pozývame na pobožnosť krížovej cesty.

 

2. Chorých navštívime pred sviatkami a pred prvý piatkom: v utorok na filiálkach a v stredu v Spišskom Štvrtku. Ak chcete ešte niekoho nahlásiť, urobte to čím skôr.

 

3. Spovedať budeme ešte každý deň pol hodiny pred sv. omšou a v stredu v Spišskom Štvrtku od 16.30.

 

4. Na Zelený štvrtok sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 09.00 bude konať sv. omša s posvätením olejov, ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatostí v našich kostoloch. Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.

 

5. Veľký piatok je v Cirkvi prikázaný deň pokánia, nemá sa jesť mäsitý pokrm a viaže nás aj prísny pôst, čiže do sýta sa môžeme najesť iba raz, okrem toho možno ešte dvakrát niečo zjesť. Prísny pôst nezaväzuje tých, ktorí ho nedokážu dodržať zo zdravotných dôvodov, alebo pre slabosť vysokého veku (nad 60 rokov). Na Bielu sobotu pôst nie je prikázaný, ale odporúča sa zachovať ho až do konca veľkonočnej vigílie.

 

6. V utorok P. kustód pozýva dobrovoľníkov o 10.00 do sálky pri fare na už tradičné skladanie „Minoritského listu“. Kto má čas a ochotu srdečne pozývame a prosíme o pomoc.

 

7. Ekonomické záležitosti: Minulú nedeľu sa na kaplnku vyzberalo 1.170 eur.

 

8. Lektorská služba Veľký týždeň:

            Veľký štvrtok Lukáš Bajtoš, Kristína Slaninová;

            Veľký piatok Anna Palenčárová, Milan Podolinský;

            Veľká sobota Radanka Oravcová, Eva Majcherová, Ľuboš Bajtoš, Timea Jurčová, Miška Švedová;

            Veľkonočná nedeľa: 8.00 Eva Fedorová, Stanka Švedová;

                                                11. 00 Veronika Bajtošová, Marta Švedová;

            Veľkonočný pondelok 8.00 Kristína Slaninová, Klára Lesičková;

9. Upratovanie kostola v stredu po sv. omši: Adriana Bajtošová, Mária Toporcerová, Viera Slamená, Mária Jakubcová, Danka Toporcerová, Jarmila Javorská, Mária, Štrbáková, Lenka Skokanová, Veronika Krátka, Janka Šarišská;

10. Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. marec    08.00    I.+ Mária;

                                                     II. Za veriacich farnosti;

Utorok 26. marec        18.00    Za zdravie, Božie pož. a obrátenie pre syna

Streda 27. marec         18.00    I. + Miroslav, Dušan;

                                                     II. Za veriacich farnosti;

Štvrtok 28. marec        18.00    Za bratov minoritov pôsobiacich na Slovensku;

Piatok 29. marec          15.00    XXXXXXXXXX;

Sobota 30. marec        19.30    Za našich dobrodincov;

Nedeľa 31. marec        08.00   + rodičov, st. rodičov Lesičkových, Surových, Petrovičových;

 

Dlhé Stráže

Služba lektorov Veľký týždeň:

            Veľký štvrtok Mária Lutterová, Miroslava Lojková, Mária Kellnerová;

            Veľký piatok Peter Gibala, Adriana Baluchová;

            Veľká sobota Anna Kováčová, Slavomíra Bendžalová, Mária Baluchová, Lucia Bonková, Katarína Faltinová;

            Veľkonočná nedeľa: 8.00 Miroslava Lojková, Mária Kellnerová, Adriana Baluchová;

            Veľkonočný pondelok 8.15 Peter Gibala, Mária Lutterová;

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 25. marec     17.00   + rod. Slainovej;

Štvrtok 28. marec         18.00   + Katarína a Ján Šarišský;

Sobota 30. marec         19.30   + Jozef Bonk;

Nedeľa 31. marec         08.00   Za zdravie a Božie pož. pre kostolníkov a kantora;

 

Dravce

Upratovanie kostola: 

Šupolová Dobroslava, Chraščová Magdaléna, Friedmanová Zuzana, Jankurová Jana, Lučivjanská Mária,Bašistová Marta;

 

Úmysly sv. omší:

Utorok 26. marec     17.00    + Pavol, Martina;

Štvrtok 28. marec     18.00    + Rudolf a Ana Škovira

Sobota 30. marec     19.30    + Jozef

Nedeľa 31. marec      09.30   Za zdravie a Božie pož pre Jozefa s rodinou;

 

Bukovinka

Úmysly sv. omší:

Streda 27. marec       17.00   + Jozef Pitorák;

Štvrtok 28. marec      18.00   + rod. Timčiková;

sobota 30. marec       19.30   + Viktoria, Anna, Jozef Binek;

Nedeľa 31. marec       09.30   + Agnesa, Helena, Ondrej;

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Farnosť Spišský Štvrtok

 

Veľký štvrtok:

18.00  sv. omša na pamiatku Pánovej večere;

            Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte hodinu.

 

Veľký piatok:

08.00  Sp. Štvrtok spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál;

10.00 krížová cesta ulicami obce /začiatok v Dome nádeje na Cintoríne;

           (Dravce, Dl. Stráže, Bukovinka, Krížová cesta o 9.00)

14.40  začiatok Novény  pred sviatkom Božieho milosrdenstva;

15.00  obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 20.00 hod.

 

Veľká sobota:

08.00 spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál a vyloženie Sviatosti oltárnej;

(09.00 vyloženie Sviatosti oltárnej na filiálkach – v Dlhých Strážach aj modlitba breviára)

Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe;

15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva;

19.30 obrady Veľkonočnej vigílie;

Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.

 

Veľkonočná nedeľa: sv. omše ako v nedeľu (Dlhé Stráže o 8.00)

 

Požehnanie jedál: v sobotu po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a            

                                   v nedeľu po sv. omšiach ráno

 

Veľkonočný pondelok - sv. omše:  Spišský Štvrtok 8.00;

                                                                 Dlhé Stráže 08.15;

                                                                 Dravce a Bukovinka 9.30.

244 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page