top of page
  • br. Jozef

Týždeň vo farnosti 25. - 31. novembra

Aktualizováno: 28. 10. 2021

V tomto týždni sa pri fungovaní farnosti musíme trocha prispôsobiť zlej pandemickej situácii. Nakoľko sme už v čiernej farbe tzv. covid automatu, pridávame v niektorých kostoloch bohoslužby, aby sa počet účastníkov rozložil a netvorili sa veľké zhromaždenia. Pozývame tých, ktorí sú doma, aby počas týždňa využívali hlavne ranné časy bohoslužieb. Umožnia tak účasť na sv. omši veriacim, ktorí počas dňa chodia do práce a do škôl. Väčšinu bohoslužieb máme naďalej v režime OTP, nedeľné ranné bohoslužby v Spišskom Štvrtku, Dravciach a v Dlhých Strážach budú však pre zaočkovaných, neskoršie nedeľné bohoslužby budú v režime OTP. Pokiaľ sme v čiernej fáze kovid automatu, sobotné sv. omše nebudú v Dome nádeje ale v kostole, aby sa ich mohlo zúčastniť viac ľudí.

foto: Jozef Sedlák


LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 25. októbra - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok

Štvrtok 28. októbra - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa 30. novembra - 31. nedeľa cez rok


ZÁDUŠNÁ SV. OMŠA ZA DIECÉZNEHO BISKUPA

Výročná sv. omša za Mons. Štefana Sečku, nášho rodáka, bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vo štvrtok 28. októbra o 16.00 hod. (kvôli pandemickej situácii len pre pozvaných hostí). U nás, v Spišskom Štvrtku, bude výročná sv. omša v piatok 29. októbra o 18.00 hod. Prihovorí sa nám pri nej dlhoročný spolupracovník a priateľ otca biskupa, Mons. Jozef Jarab, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Viac info tu...


SYNODA

Minulú nedeľu sme začali diecéznu fázu Synody o synodalite. Cieľom je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. Ak sa chcete zapojiť do synodálneho procesu osobne, bližšie informácie nájdete na farskej stránke.


SKÚMANIE O LITMANOVEJ

Konferencia biskupov Slovenska nás vyzvala, aby sme vypracovali dotazník ohľadom pútnického miesta Litmanová. Dotazník je na nástenkách. Ak chcete, môžete svoj názor na predložené otázky tlmočiť správcovi farnosti, ktorý má vypracovanú odpoveď poslať do 25. novembra.


SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

Vzadu v kostole sú sviečky za nenarodené deti. Slúžia na to, aby sme si v období Dušičiek spomenuli i na tých, ktorí zomreli pred narodením. Ich kúpou podporíte aktivity Fóra života. Malá svieca stojí 1 euro, veľká 5 eur.


STRETNUTIE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ

DLHÉ STRÁŽE: utorok 18.00 hod.

DRAVCE: piatok po sv. omši


SPOVEDANIE PRED DUŠIČKAMI

Keďže sviatky Všetkých svätých a Dušičky pripadajú na začiatok budúceho týždňa a mnohí chcú počas sviatkov získať odpustky pre svojich zosnulých, mimoriadne spovedanie bude už počas tohto týždňa podľa nasledujúceho poriadku:

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: streda po rannej sv. omši

piatok od 17.15 hod.

sobota od 17.15 hod.

DRAVCE: piatok od 16.00 hod.

BUKOVINKA: streda od 16.30 hod.

DLHÉ STRÁŽE: štvrtok po rannej sv. omši a večer od 16.00 hod. do sv. omše


TERMÍN DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

V dňoch 8. - 13. novembra budú rehoľníci z nášho kláštora na duchovných cvičeniach. Omšové úmysly s dátum výročia môžeme v tom týždni odslúžiť tam. V našich kostoloch však omše nebudú a farská kancelária bude tiež zatvorená. V prípade zaopatrenia umierajúcich a vybavovania pohrebov nás bude zastupovať dp. Ľubomír Cvengroš, farár v Hrabušiciach.


EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dnes je po sv. omši celoslovenská zbierka na misie, Pán Boh zaplať za všetky milodary.


SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Ďakujeme chlapom, ktorí v minulom týždni odviedli kus dobrej práce pri brigádach na farskom dvore. V pondelok 2. novembra bude vyhodnotené druhé kolo súťaže na zhotoviteľa prác pri obnove našej kaplnky.

Milodary: minulý týždeň bola zbierka na obnovu kostola a kaplnky. Vyzbierali sme 695 eur. Pán Boh zaplať. V pokladničke od turistov bolo 630 eur, Bohu známe osoby venovali spolu 200 eur, Pán Boh zaplať.


DRAVCE

Minulý týždeň bol zvonček určený na opravu oltára. Vyzbieralo sa 363,73 eur. Pán Boh zaplať. V pondelok bol kontrolný deň v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri. Práce na obnove pokročili. Ak nás štát dostatočne podporí i na budúci rok, ďalšia fáza by už mohla byť poslednou.


BUKOVINKA

Milodary: pán Pavol Pitorák obetoval na nový zvon 100 eur. Pán Boh zaplať.


DLHÉ STRÁŽE

Milodary: birmovanci obetovali na kostol 50 eur. Pán Boh zaplať.

Čísla účtov:

Spišský Štvrtok: SK34 0900 0000 0001 0137 6904

Dravce: SK27 0900 0000 0005 2372 9095

Dlhé Stráže: SK93 0900 0000 0050 5803 5102

Kláštor minoritov: SK87 0900 0000 0001 0137 7114


SLUŽBA LEKTOROV NA NEDEĽU 31. OKTÓBRA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

08.00 hod. Laura Borská, Marta Švedová

11.00 hod. Eva Fedorová, Jana Gáborová

14.00 hod. Ema Bajtošová, Radanka Oravcová

DLHÉ STRÁŽE

08.15 hod. Mária Kellnerová, Miroslava Lojková

11.00 hod. Mária Lutterová, Anna Kováčová


UPRATOVANIE KOSTOLA

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK: Anna Kubičárová, Magda Javorská, Jana Kukurová, Anna Rothová, Erika Novysedláková, Vladimíra Kresťanková

DRAVCE: Koršalová Renáta, Koršalová Alžbeta, Korheľová Mária, Bednarová Jarmila

DLHÉ STRÁŽE: Alena Švedová, Mária Taratutová, Zuzana Kavuličová


ÚMYSLY SV. OMŠÍ

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Pondelok 25. októbra

07.00 hod. Za dobrodincov kostola, kláštora a kaplnky a na ich úmysel

18.00 hod. + Pavol Rákoci

Utorok 26. októbra

07.00 hod. Na úmysel

10.00 hod. POHREBNÁ v Dome nádeje

14.00 hod. POHREBNÁ v Dome nádeje

18.00 hod. Za Máriu a jej rodinu

Streda 27. októbra

07.00 hod. Na úmysel

18.00 hod. Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Františka

Štvrtok 28. októbra

07.00 hod. + manžel Jozef a za rodinu Gáborovú

18.00 hod. večerná sv. omša nebude, p. Jozef je pozvaný do katedrály

Piatok 29. októbra

07.00 hod. Na úmysel

18.00 hod. + Štefan Sečka

Sobota 30. októbra

07.00 hod. + Ján a Anna Vernarskí

18.00 hod. + Ondrej

Nedeľa 31. októbra

08.00 hod. + Mária Žilková - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. Pro Populo

14.00 hod. Na úm. celebranta


DRAVCE

Utorok 25. októbra

17.00 hod. + Pavol Šofranec

Piatok 26. októbra

17.00 hod. + Jozef Dvorčák

Nedeľa 31. októbra

09.30 hod. + Margita a František Špener - režim OČKOVANÍ

14.30 hod. + Anton Kožík

BUKOVINKA

Streda 27. októbra

17.00 hod. + Ján Grendel

Nedeľa 31. októbra

09.30 hod. Prosba o B. pož. a potrebné milosti pre dobrodincov


DLHÉ STRÁŽE

Pondelok 25. októbra

07.30 hod. Za vyvolenie diecézneho biskupa

17.00 hod. + Štefan a Katarína Gibaloví

Štvrtok 28. októbra

07.30 hod. Za + švagrinú Máriu

17.00 hod. Prosba o zdravie pre Máriu Baluchovú a jej rodinu

Nedeľa 31. októbra

08.15 hod. Za Rastislava, Máriu a ich rodinu - režim OČKOVANÍ

11.00 hod. Za ukončenie pandémie

217 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page